Sztuka robienia notatki

Większość uczniów ma trudności z robieniem notatek – ale nie z tego powodu, że mają za mało w tym praktyki. Umiejętności sporządzania notatek, trzeba uczniów uczyć. W tym wpisie pięć sposobów na to. Wszystkie one bazują na potrzebie przerwy na zrobienie notatki i możliwości przedyskutowania jej z inną osobą.

Najczęściej uczniowie robią notatki w trakcie słuchania wykładu, a to jest prawie niewykonalne, szczególnie dla poczatkującego notatkowicza. Próbując nadążać za szybkim tempem przekazu, zaczynają notować wszystko, co słyszą, a to nie da się zrobić w jednym czasie. Usprawiedliwiają się przed sobą, że nie musza rozumieć, tego co zapisują, potem mają zamiar do tego wrócić. A po pewnym czasie nie wiedzą, co stoi za tym, co napisali. W badaniu przeprowadzonym w 2023 r. badacze przeanalizowali notatki uczniów i potwierdzili, że są one często niskiej jakości i niekompletne, a zazwyczaj obejmują mniej niż połowę głównych pomysłów i szczegółów z wykładu.

W 2015 roku profesor Potworowski poprosił dyrektorów, aby na zjazd Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (prowadzonych od początku do tego roku przez Jacka Strzemiecznego) przywieźli zeszyty swoich uczniów. Okazało się, że są to właściwie bruliony, jeśli pojawiała się w nich notatka, to była to notatka dyktowana uczniom przez nauczyciela. To zobaczyliśmy zainspirowało mnie do zaproponowania nauczycielom nauczania z OK zeszytem. W nim notatki i refleksja ucznia są kluczowe.

Cztery pomysły:

  1. Robienie krótkiej (5-minutowej) przerwy w wykładzie, podczas której uczniowie porównują i poprawiają swoje notatki z drugim uczniem. Więcej na ten temat: https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-016-9370-4
  2. Poświęcenie 5 minut na koniec lekcji z prośba, aby uczniowie na świeżo zapisali swoje refleksje oraz o zapisali dodatkowe pytania, które wymagają wyjaśnienia.
  3. W czasie wykładu zrobienie przerwy i zachęcenie uczniów do omówienia tego, co powinno być w notatkach (np. w parach), a potem poproszenie o zrobienie notatki samodzielnej lub w parze.
  4. Wykonanie dwukrotnie testu, pierwszy raz bez notatek, za drugim razem z notatkami. Jest to dla uczniów zachęta do poprawy sposobu robienia notatek. Przepisywanie z notatek za drugim razem jest również nauką.
  5. Zachęcenie uczniów do robienia notatki graficznej lub złożonej z samych haseł podczas słuchania wykładu. A po zakończeniu wykładu na podstawie pierwotnych notatek sporządzenie notatki właściwej lub mapy myśli.

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#category/promotions/FMfcgzGtxKMxlLcBZQcZcBtphqRPVTlX

 

Dodaj komentarz