Dlaczego uczeń miałby chcieć uczęszczać do naszej szkoły?

Pytanie tytułowe może pobudzić do refleksji dyrektora szkoły i zespół nauczycieli.

Poszukanie odpowiedzi na to pytanie, pomaga nauczycielom zastanowić się – Jaka jest ich szkoła i jaka powinna być?

Ćwiczenie z nauczycielami można wykonać w czasie spotkania rady pedagogicznej. Nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Można rozdać nauczycielom koperty z ich nazwiskami i poprosić, aby włożyli kartkę z odpowiedzią na pytanie tytułowe. Na jednym z następnych spotkań, można znowu rozdać te same koperty i poprosić, aby nauczyciele przepisali, zmodyfikowali lub zmienili swoja odpowiedź. Warto podejść do pytania kilka razy, aby odpowiedzi nie były powierzchowne.

Kilka przykładów zapisów zaczerpniętych z artykułu Myron Dueck:

Nasza szkoła  pomaga budować umiejętności uczniów i ich pewność siebie tak, aby mogli odnosić sukcesy w przyszłości.

Stwarzamy niesamowite możliwości naszym uczniom i pracownikom, które odzwierciedlają współczesne realia i cenione tradycje. Przygotowujemy naszych uczniów na pokonanie znanych i nieznanych wyzwań przyszłości.

Nasza szkoła jest mała, wspierająca uczniów, innowacyjna, kreatywna i elastyczna. Wszyscy znają się z imienia.                    

Wzmacniamy i angażujemy uczniów. Oferujemy im możliwość wyrażenia opinii, wyboru i samooceny.

Następnym krokiem może być zebranie odpowiedzi i wspólne zastanowienie się, co te zapisy naprawdę oznaczają.  Warto rozważania poprzeć konkretnymi przykładami z życia szkoły.

Dzięki takiej praktyce wiele powierzchownych i obiegowych stwierdzeń może zostać zweryfikowanych, a inne mogą nabrać większego znaczenia.

 

Pomysł zaczerpnięty z artykułu Myron Dueck

Giving Our Students the Key to the School

Dodaj komentarz