Głos uczniów w USA i w Polsce

Na całym świecie toczy się dyskusja, czy wracać w tym roku szkolnym do nauczania osobistego w szkole. W wielu krajach uczniowie piszą petycje i domagają się uwzględnienia ich opinii. Opowiadają się za zwiększeniem ich wpływu na decyzje, które mają bezpośredni wpływ na ich edukację.

Poniżej wyciąg z artykułu zamieszczonego przez największą organizację (ASCD) nauczycieli w USA.

Rosemarie Powers, 16-letnia afroamerykańska uczennica z Franklin Regional High School w Murrysville w Pensylwanii była inicjatorką petycji na Change.org, w której  opisała swoje obawy przed powrotem do szkoły. Ponad 1000 uczniów, rodziców, wychowawców podpisało petycję.

Dzięki tej petycji dyrektorzy szkół przeprowadzili w lutym 2021 r. ankietę wśród uczniów szkół średnich. Wyłoniły się cztery główne tematy:

 • Prawie jedna trzecia uczniów chciała wrócić do nauczania w szkole.
 • Jedna trzecia uczniów chciała pozostać przy nauczaniu zdalnym, ale z mniejszym kontaktem synchronicznym (np.: dłuższe przerwy) i ze zmniejszonym stresem. Woleli więcej nauczania asynchronicznego.
 • Uczniowie chcieli wiedzieć i zrozumieć, czego i  dlaczego się uczą. Nie chcieli być tylko odbiorcami informacji.
 • Prawie wszyscy uczniowie chcieli mieć większe wsparcie psychologiczne.

Jeden z rodziców przeprowadził  wywiad z inicjatorką petycji na temat tego, jak minął rok szkolny.

Rosemarie Powers: zwróciła uwagę między innymi na:

 • Stres związany z przygotowaniem się od czekających egzaminów.
 • Trudność w skupieniu się w domu na nauce.
 • Przeszkody w nauce z domu spowodowane przez młodsze rodzeństwo.
 • Podczas nauki zdalnej uczniowie są bardziej wypoczęci, gdyż nie muszą dojeżdżać do szkoły.

Władze oświatowe skontaktowały się Rosemarie Powers w ciągu tygodnia od zamieszczenia petycji i przeprowadziły z nią rozmowę.

Jej szkoła rozesłała do uczniów ankietę, aby uzyskać dane na temat ich doświadczeń i obiecała, że zorganizuje spotkania grupowe i indywidualne i weźmie pod uwagę opinie uczniów.

Uczniowie mają kilka postulatów:

 • Więcej nauki asynchronicznej, aby uczniowie mogli pracować na własnych warunkach. Mniej pracy przy komputerze.
 • Mniej zadań domowych
 • Więcej możliwości korzystania z pomocy i wsparcia psychologicznego.
 • Więcej empatii w stosunku do uczniów i nauczycieli.
 • W przyszłości (też po pandemii) szkoły powinny bardziej uwzględniać zdanie uczniów.

 

Przedstawiłam fragmenty artykułu miedzy innymi dlatego, aby zobaczyć różnicę w podejściu władz oświatowych do petycji uczniów w Polsce i w USA. W Polsce uczniowie również wystosowali petycję, ale nie uwzględniono jej i nikt nie podjął dyskusji z uczniami, w sprawie, która ich bezpośrednio dotyczy.

 

Cały artykuł Funmi Haastrup:

http://www.ascd.org/ascd-express/vol16/num17/student-voice-is-the-most-important-one-in-the-school.aspx

Dodaj komentarz