• Home
  • Bez kategorii
  • Jak zachęcić uczniów do poprawienia i doskonalenia swojej pracy?

Jak zachęcić uczniów do poprawienia i doskonalenia swojej pracy?

Każdy z nauczycieli spotkał uczniów, którzy nie skupiają się na wskazówkach udzielnych do ich pracy. Chcieliby dokończyć szybko pracę, otrzymać ocenę i już do pracy nie wracać. Tacy uczniowie nie korzystają z informacji zwrotnej i interesują się tylko wystawionym stopniem.

Czy można zachęcić ich do doskonalenia?

  1. Czasami uczniom przeszkadza obszerność wykonywanej pracy, czują się nią przytłoczeni. Dlatego warto podzielić pracę na części, wyznaczyć czas na wykonanie i do każdy z fragmentów komentować. Na przykład, gdy uczniowie piszą esej można poprosić ich, aby przez 4 minuty napisali kilka zdań wstępu. Pisanie fragmentami i na czas daje szanse na udzielenie konkretnej informacji zwrotnej do części zadania. Gdy uczniowie piszą swoje wstępy, nauczyciel chodzi po sali i nieformalnie ocenia pracę uczniów. Potem można zostawić uczniom czas na zastosowanie uwag nauczyciela.

Po wykonaniu zadania można podsumować, jakie zmiany uczniowie w tej części wprowadzili.

  1. Czasami uczniowie lekceważą wykonanie zadania. Wiedzą, że nie będzie one przedstawiane większej publiczności, zależy im tylko na zaliczeniu pracy. Warto zapowiedzieć, że każdy z uczniów w ciągu semestru będzie musiał wybrać jedną ze swoich prac i przedstawić ją na forum klasy.

Wybór stanowi zachętę do poprawy pracy.

Przedstawienie pracy można uzupełnić ocenę koleżeńską, czyli napisaniem lub wygłoszeniem przez innych uczniów opinii o tym, na ile w pracy zostały spełnione kryteria sukcesu.

Dzięki ocenie koleżeńskiej uczniowie uczą się, jak powinni poprawić swoje prace.

  1. Nauczanie zdalne stwarza nowe możliwości współpracy uczniów. Można wykorzystać technologie do wspólnej pracy uczniów nad zadaniem, jak też do zapisywania wykonanej pracy w „chmurze” i w ten sposób udostępnianie jej innym uczniom. Technologie mogą pomagać zarówno w nauczaniu synchronicznym (gdy uczniowie pracuje w jednym czasie), jak i asynchronicznym (gdy uczniowie wykonują prace w dowolnym czasie i publikują je po wykonaniu).

Inspiracja artykułem: https://www.edweek.org/teaching-learning/opinion-ways-to-help-ignite-students-intrinsic-desire-for-writing-revision/2021/01

Dodaj komentarz