• Home
 • Bez kategorii
 • Bezpieczeństwo i czas na rozmowę z uczniem budują samosterowność uczniów.

Bezpieczeństwo i czas na rozmowę z uczniem budują samosterowność uczniów.

15 grudnia w ramach konferencji: Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się odbył się warsztat Elżbiety Elmrych i Beaty Wilmanowicz pt.: 5 sposobów na uczniowskie zaufanie. Bezpieczeństwo i czas na rozmowę z uczniem. Prowadzące zajęły się pięcioma obszarami:

 1. Wzmacnianie mocnych stron ucznia, docenianie.
 2. Zadawanie pytań
 3. Tworzenie atmosfery zaufania
 4. Inne spojrzenie na błąd
 5. Czas na rozmowę z uczniem

W każdym z obszarów prowadzące podały własne pomysły, na realizację poczucia bezpieczeństwa uczniów, a następnie poprosiły uczestników na pracę na padlecie i dopisanie ich pomysłów.

 1. Jak zmieniać ocenianie na docenianie?
 • Komunikaty ze stronu nauczyciela: „Praca z Wami jest dla mnie przyjemnością”, „Doceniam Twoją gotowość do …”, „Dziękuję, że spróbowałeś”, „Czy mogę pokazać twoja prace innym uczniom?”
 • Przyznawanie wyróżnień za wkład pracy, a nie za wynik.
 • Stosowanie zadań dodatkowych dla chętnych.
 • Zachęcanie uczniów do samooceny.
 • Tak komunikować uczniowi ocenę, aby była docenieniem.
 • Ocenianie postępów, a nie wyniku.
 • Odnoszenie się do różnych aktywności ucznia np. robienia notatek, czytania lektur, przynoszenie pomocy naukowych itp.
 • Wskazywanie (np. różnymi kolorami) miejsc z błędami.
 • Pozwalanie uczniom na samodzielne poprawianie błędów i dopiero potem wystawienie oceny za pracę poprawioną.
 • Stosowanie motywujących naklejek lub pieczątek.
 • Metoda „zielonego ołówka”.
 • Tworzenie wystawy prac wszystkich uczniów.
 • Docenianie pracy ucznia na forum klasy.

 2. Jak zadawać pytania, aby uczeń czuł się bezpiecznie?

 • Dać czas uczniom na: zastanowienie, przygotowanie odpowiedzi i ustalanie odpowiedzi w parach.
 • Zadawanie pytań otwartych, a nie tylko sprawdzających wiedzę.
 • Losowanie uczniów do odpowiedzi.
 • Zasada nie zgłaszania się do odpowiedzi przez podniesienie ręki.
 • Informowanie przed zadaniem pytań o zakresie zadawanych pytań.
 • Dopuszczenie możliwości odmowy ze strony ucznia odpowiedzi (np. powiedzenia – pas).
 • Losowanie treści pytań (np. przy pomocy kostek dydaktycznych)
 • Przed udzieleniem odpowiedzi przez uczniów pozwolenie na przedyskutowanie jej w parach.
 • Możliwość wyboru pytania przez ucznia, na które uczeń chce odpowiedzieć.
 • Wzmocnienie pozytywne – wiara w ucznia, że na pewno udzieli odpowiedzi.
 • Uznanie, że każda odpowiedź jest dobra.
 • Zadawanie pytań pomocniczych, gdy uczeń ma trudność z udzieleniem odpowiedzi.
 • W zdalnym nauczaniu stosować ankiety anonimowe i odpowiedzi na chacie
 • Pytać o opinię uczniów np.: „Jaką wskazówkę dałbyś/dałabyś osobie,
  która zmaga się z tą trudnością i nie wie jak ją rozwiązać?”, „jaka historia
  z tej książki zapadła Ci w pamięć?”, „Jakie przykłady z Twojego życia potwierdzają, że to faktycznie przynosi efekty?”, „Dlaczego ten sposób według Ciebie jest najskuteczniejszy?”.
 1. Czego w pracy z uczniami nie warto kontrolować i dlaczego?
 • Troska zamiast kontroli!
 • Określać zasady i apelować o ich przestrzeganie.
 • Nie warto ściśle kontrolować czasu, to stresuje uczniów.
 • Samoocena zamiast oceny.
 • Nie kontrolować zeszytu ucznia, gdyż on jest ucznia.
 • Nie ingerować w tok myślenia ucznia.
 • Porzucić podejrzliwość.
 • Porzucić rywalizację.
 • Nie kontrolować życia osobistego.
 • W czasie nauczania zdalnego porzucić sprawdzanie, samodzielności wykonywania pracy.
 • Nie oceniać tego, czego się nie widzi.
 • Więcej akceptacji i zaufania.
 1. Pomysły na pracę z błędem
 • Błąd – to nie jest porażka.
 • Błędy zdarzają się każdemu.
 • Bez błędu nie ma uczenia się. Dzięki błędom uczymy się
 • Analiza przyczyn błędu.
 • Pytania nauczyciela o uzasadnienie i przyczynę błędu: „Uzasadnij, dlaczego otrzymałeś inną odpowiedź ode mnie.”, „W jaki sposób doszedłeś do tego wyniku?”, „Dotąd masz dobrze. Teraz zastanów się co dalej.”
 • Koleżeńskie sprawdzanie prac i omawianie błędów w parach.
 • Traktowanie błędów jako inspiracji.
 • Samodzielne poprawianie błędów przez ucznia.
 • Nauczyciel czasami pokazuje, że sam popełnia błędy.
 • Zachwyt nad błędem.
 • Zielony ołówek i odejście od czerwonego koloru.
 • Zadawanie pytań, na które wiele odpowiedzi może być dobrych.
 1. Nawiązywanie rozmowy z uczniem.
 • Wiara w możliwości każdego ucznia i w plastyczność inteligencji.
 • Zasada, ze każda opinia jest dobra.
 • Nauczyciel również mówi o swoich emocjach i odniesionych porażkach.
 • Badanie nastroju, pytanie o samopoczucie, również w nauczaniu zdalnym np. na chacie.
 • Wykorzystanie przerw w lekcjach na rozmowy z uczniami.
 • W nauczaniu zdalnym – „zaczepianie” na chacie.
 • Pytanie o sprawy dnia codziennego.
 • Poznać uczniów i ich sytuację.
 • Zainteresowanie hobby ucznia.
 • Spojrzeć w oczy ucznia.
 • Przywitanie każdego ucznia przy wejściu do sali lekcyjnej.
 • Pytanie o to, jak spędzasz czas i za czym tęsknisz .
 • Rozpoczynanie lekcji od pytania o plany i samopoczucie.
 • Budowanie relacji opartych na zaufaniu.
 • Telefon do ucznia.
 • Pokazywanie, ze uczeń może liczyć na nauczyciela.

 

Dodaj komentarz