• Home
  • Bez kategorii
  • Narzędzia do nauczania zdalnego uczniów o specjalnych potrzebach

Narzędzia do nauczania zdalnego uczniów o specjalnych potrzebach

Wpis Michała Szczepanika przedstawiający narzędzia TIK, które mogą się przydać w nauczaniu uczniów o specjalnych potrzebach. Mało jest artykułów na ten temat, może ten komuś się przyda.

Nauczanie zdalne uczniów i specjalnych potrzebach to wielkie wyzwanie. Tacy uczniowie mają bardzo różne potrzeby, jedni nie potrafią mówić, inni czytać, wszyscy mają kłopoty z odbiorem przekazu.

Trzy narzędzia, z których można skorzystać w nauce zdalnej uczniów ze specjalnymi potrzebami i niepełnosprawnościami. Na pewno trzeba wcześniej przeszkolić z nich opiekunów uczniów.

  1. Prezentacje online

Większość uczniów o specjalnych potrzebach potrzebuje przekazu wizualnego. Pomocne mogą być  bezpłatne – Prezentacje Google, Power Point, Sway tworzone w chmurze. Śledzenia prezentacji może być dla uczniów trudne, dlatego warto opracować „wciągające” slajdy. Można dodać cliparty, naklejki, zdjęcia obrazujące temat.

Niektóre obrazy i zdjęcia mają rozpraszające tło, można zastosować remove.bg, aby usunąć tło.

Warto w prezentacji dodać elementy  ruchowe ( GIF-y  lub giphy.com), aby przyciągnąć uwagę uczniów. Poruszanie zdjęć można wprowadzić poprzez klikniecie w obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie klawisz – „Animuj”.

  1. Rozszerzenia Google Chrome

Często uczniowie o specjalnych potrzebach nie potrafią czytać, dlatego warto użyć rozszerzenia Google Chrome (bezpłatny dodatek), który zwiększa dostępność prezentacji.

Talk & Comment to rozszerzenie, które umożliwia dodanie nagrania głosowego do prezentacji, dzięki czemu nauczyciel może odczytać na głos fragment lub udzielić słownych wskazówek. Jest możliwość, aby uczniowie odpowiadali ustnie. Do wybory są 4 wersje językowe odczytywanego tekstu.

Wybór Reader (Tekst na Mowę) jest prosty, szybki i może odczytywać niemal nieograniczony tekst na raz. Wystarczy wybrać tekst, kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć „przeczytaj wybrany tekst”! Do wyboru jest 16 wersji językowych, część płatnych.

Pear Deck to rozszerzenie, które umożliwia uczniom rysowanie, pisanie, a nawet przeciąganie ikon. To uatrakcyjnia przekaz i interakcję. Nauczyciel widzi odpowiedzi uczniów na pulpicie nawigacyjnym Pear Deck.

Rozszerzenie Pear Deck jest do pobrania w Microsoft Teams.

  1. i-Ready (rozwiązanie płatne)

Narzędzia online, takie jak i-Ready, pomagają w pracy asynchronicznej, dostosowanej do tempa pracy ucznia i minimalizują ilość materiału, który nauczyciel musi przygotować. Można je dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb każdego dziecka. i-Ready ma możliwość generowania raportów z lekcji, które są użyteczne  w planowaniu następnych lekcji.

Inspiracja artykułem Amandy Kipnis nauczycielki uczniów z niepełnosprawnościami w Kalifornii.

https://www.smartbrief.com/original/2020/12/game-changers-remotely-supporting-students-special-needs?utm_source=brief

 

Dodaj komentarz