Rozmowy o nauczaniu – Zwiastuny

Zwiastuny rozmów o nauczaniu

 

TEMATY

 1. Oczekiwania uczniów
 2. Jak wpływać na motywację? + wersja online
 3. Początkujący nauczyciel
 4. Sposoby na opornego ucznia
 5. Wprowadzamy OK zeszyt + wersja online
 6. Kiedy uczeń wie, że się uczy? + wersja online
 7. Czego się dziś nauczyłeś?
 8. Dyrektor i jego nauczyciele
 9. Kreatywny koniec roku
 10. Sposoby pozyskiwania informacji od uczniów
 11. Ramy myślenia
 12. Reguły w szkole
 13. Uczniowie z lękiem
 14. Co uczniowie już na dany temat wiedzą?
 15. Autonomiczny uczeń
 16. Badania OECD
 17. Myślenie pojęciowe
 18. Pytania nauczycieli do uczniów
 19. Spotkanie z rodzicami + wersja online
 20. Rola błędu w uczeniu się + wersja online
 21. Na ile jestem nauczycielem OK w mojej pracy z uczniami?
 22. Kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym, a oceną sumującą
 23. Pytania kluczowe jako sposób na zaangażowanie uczniów
 24. Szansa + wersja online
 25. Samoocena
 26. Czego oczekują nastoletni uczniowie od dobrego nauczyciela?
 27. Błyskawiczna informacja zwrotna
 28. Zaangażowanie uczniów, a ich potrzeby
 29. Uczeń samostanowi o swoim uczeniu się

Zwiastuny rozmów o nauczaniu

 1. Oczekiwania uczniów

Spotkanie  „Czego oczekują uczniowie od dobrego nauczyciela” dotyczy oczekiwań ze strony nastoletnich uczniów.

Wiadomo, że przede wszystkim powinniśmy być ekspertami od nauczania i od wiedzy z danej dziedziny, ale nie tylko. Spotkanie będzie dotyczyło innych aspektów oczekiwań:

 • jasno określonych reguł,
 • wzajemnego szacunku,
 • stawiania wyzwań,
 • życzliwości.

Zastanowimy się, czy nasi uczniowie mają też takie oczekiwania, co te oczekiwania mogą oznaczać w naszej szkole, które z nich jesteśmy w stanie spełnić i jak możemy to zrobić. Podzielimy się doświadczeniami z praktyk stosowanych w naszej szkole.

 

 1. Jak wpływać na motywację?

Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcieliby porozmawiać w szerszym gronie o motywacji naszych uczniów do nauki. W przygotowanym artykule przedstawione są trzy, które zdaniem naukowców są niezbędne do zaangażowania kogokolwiek.

Są to:

 • możliwość wyboru i poczucie własnej kontroli nad tym, co wybiera,
 • współdziałanie, przynależność do grupy, która wspólnie wykonuje ambitne zadanie,
 • kompetencje i poczucie, że się je ma lub można je zdobyć oraz przeświadczenie o własnej skuteczności.

Podczas spotkania zastanowimy się, jak w naszej szkole można zapewnić uczniom warunki do tego, aby byli bardziej zmotywowani do nauki. Podzielimy się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami i dobrymi pomysłami i zaplanujemy, co każdy z nas może  w tej sprawie zrobić.

Mamy też zdalną wersję rozmowy.

 1. Początkujący nauczyciel

Spotkanie poświęcone trudnościom pokonywanym przez początkującego nauczyciela.

Mogą w nim uczestniczyć zarówno początkujący nauczyciele, jak i doświadczeni, którzy mogą podzielić się swoimi radami i wskazówkami. Będzie okazja do przedyskutowania 5-ciu wskazówek:

 1. Możesz popełniać błędy i to jest dobrze.
 2. Korzystaj z doświadczenia swoich kolegów i koleżanek.
 3. Miej rodziców po swojej stronie.
 4. Zachowuj równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
 5. Nie odpuszczaj.

Podzielimy się również swoimi przemyśleniami na temat tego, co jest ważne w zawodzie nauczyciela i jak można o tym pamiętać w zapracowanym nauczycielskim świecie.

Spotkanie potrwa najwyżej 1,5 godziny.

 1. Sposoby na opornego ucznia

Każdy z nas ma takich uczniów, którzy nie są zainteresowani nauką i pracą w klasie. Często są to uczniowie zdolni, ale „oporni” na szkołę. Nie ma jednego pomysłu, jak im pomoc, ale możemy próbować.  Szczególnie możemy pomóc sobie nawzajem, wymieniając się wypróbowanymi przez nas sposobami.

W artykule, który proponujemy przedstawiamy sześć takich sposobów:

 1. Postaraj się najpierw ucznia zrozumieć
 2. Reaguj wcześniej, nie w trakcie buntu ucznia.
 3. Sprawdź, jak uczeń się uczy.
 4. Ucz uczniów pracować nad własną inteligencją.
 5. Ufaj, że każdy uczeń może dużo.
 6. Planuj wraz z uczniem jego rozwój.

Podczas spotkania porozmawiamy na ich temat i zastanowimy się, czy pasują do naszych uczniów, ale przede wszystkim podzielimy się naszymi własnymi doświadczeniami i dobrymi pomysłami. Może pomysły innych dadzą się wykorzystać do tych samych lub innych uczniów.

 1. Wprowadzamy OK zeszyt

Spotkanie dla nauczycieli, którzy chcieliby zacząć pracę z OK zeszytem.

Wyzwanie – wprowadzamy OK zeszyt

Wiemy, że praca samotna w tym zakresie jest bardzo trudna, dlatego ważne jest zaangażowanie kilku nauczycieli, którzy będą ze sobą współpracować.

Na spotkanie zapraszamy kilka osób zainteresowanych prowadzeniem OK zeszytu na swoich lekcjach.  Podczas spotkania odniesiemy się do rad, jak uczynić wyzwanie efektywnym i zastanowimy się, jak zacząć pracę z OK zeszytem, na jakich lekcjach to robić i jak wzajemnie możemy sobie w tej materii pomóc.

Mamy też zdalną wersję rozmowy.

 

 1. Kiedy uczeń wie, że się uczy?

Czy nasi uczniowie wiedzą, że się uczą? Świadomość, że się uczymy pomaga nam się uczyć. Podczas spotkania zastanowimy się, dlaczego warto, aby nasi uczniowie wiedzieli, że się uczą i jak do tego doprowadzić. Przeanalizujemy trzy warunki, które mogą wpłynąć na to, że uczenie się stanie się dla uczniów widoczne.

 1. Przekazywanie celów i kryteriów sukcesu.
 2. Poznanie stanu początkowego.
 3. Podsumowanie

Zastanowimy się, jak te warunki wprowadzić w nasze nauczanie. Podzielimy się też dotychczasowymi doświadczeniami i dobrymi sposobami.

Mamy też zdalną wersję rozmowy.

 7. Sposoby na zapamiętywanie

Podczas spotkania wspólnie zastanowimy się nad już stosowanymi przez nas sposobami na zapamiętywanie lekcji przez uczniów oraz nad innymi propozycjami. Chcielibyśmy, aby uczniowie wynosili z naszych lekcji wiedzę i umiejętności, które chcemy im przekazać, a przynajmniej, aby umieli dokładnie powiedzieć, o czym była lekcja.

Prosimy, abyście zapoznali się z artykułem, w którym zamieszczonych jest aż 32 sposoby na zapamiętywanie lekcji. Są one podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczy takich sposobów, o których warto pamiętać stale (13 sposobów) i druga część poświęcona sposobom, które warto zastosować od czasu do czasu. Jest ich w sumie bardzo dużo, dlatego na naszym spotkaniu zajmiemy się tylko częścią z nich pochodzącą z drugiej części. Jeśli będzie taka potrzeba, zorganizujemy następne spotkanie dla omówienia reszty pomysłów. Myśl, która nam będzie towarzyszyć w spotkaniu, to: Nie jest ważne co było na lekcji, ważne jest, co z niej zapamiętałeś.

Podczas spotkania podzielimy się też naszymi dotychczasowymi doświadczeniami – jakie pomysły już nam się już sprawdziły i zastanowimy się, o jakie możemy poszerzyć nasz warsztat pracy.

 8. Czego nie powinien robić dobry dyrektor?

 Każdy z dyrektorów stara się być dobrym dyrektorem. Czasami jednak każdy może popełnić błąd. Nasz dyrektor chciałby wiedzieć, czego powinien w zarządzaniu zespołem unikać. To spotkanie ma opracować rady dla naszego dyrektora, czego nasz zespól nie lubi. Po spotkaniu przekażemy zestaw wskazówek, które dyrektor rozważy i wybierze te, które może wprowadzić do swojej pracy.

 9. Koniec roku szkolnego

Spotkanie na temat efektywnego zagospodarowania czasu pod koniec roku szkolnego. Jak pewnie zauważyliście, ostatnie dwa miesiące nauki szkolnej są z różnych powodów nieefektywne. Uczniowie często są nieobecni albo interesują się jedynie poprawianiem ocen. Chcielibyśmy to wspólnie zmienić, poprzez zaplanowanie czasu ostatnich miesięcy roku szkolnego. Spotkanie będzie oparte o 3 propozycje:

 • wykorzystanie czasu na podsumowanie pracy przez nauczycieli,
 • zaplanowanie lekcji i zajęć na koniec roku szkolnego,
 • planowanie uroczystości końca roku.

Wybierzemy jedną z nich, którą zajmiemy się w tym roku. A może sami dodamy własną?

 10. 10 przykładów na pozyskiwanie informacji od uczniów

Jak pozyskiwać informację od uczniów o ich uczeniu się?

Wykorzystywanie przez nauczyciela informacji od uczniów na temat tego, gdzie oni są w procesie uczenia się, jest niezwykle ważne. Ta idea zawarta jest w samej definicji OK:

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

 • nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,
 • uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Mówi o tym też  druga strategia oceniania kształtującego: Organizowanie w klasie dyskusji,  zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie  się uczą.

Jeśli chcemy wykorzystywać i rozwijać OK w naszej szkole, to drogą do tego jest zajęcie się sposobami pozyskania tej informacji od uczniów. Następnym krokiem (gdy już mamy tę informację) jest jej wykorzystanie w nauczaniu, czyli modyfikacja nauczania.  Według badań Johna Hattiego wykorzystanie tej informacji w procesie nauczania jest czynnikiem najbardziej wpływającym na poprawę uczenia się uczniów. Podczas spotkania zajmiemy się pierwszym etapem, czyli sposobami pozyskania informacji – „Gdzie są nasi uczniowie?”. Poznamy 10 sposobów na pozyskanie informacji, zastanowimy się, które z nich pasują do naszej szkoły i postaramy się znaleźć więcej takich sposobów.

 1. Ramy myślenia

Spotkanie poświęcone jest badaniom Carol Dweck na temat inteligencji uczniów.

Carol Dweck profesor z Stanford University zmieniła sposób myślenia o inteligencji dziecka. Jej wydana w roku 2006 książka „Mindset: The new psychology of success” (przetłumaczona i wydana w Polsce pod tytułem „Nowa psychologia sukcesu”) zrewolucjonizowała sposób myślenia o rozwoju inteligencji ucznia. Z jej badań wynika, że inteligencja nie jest stała, można ją rozwijać i osiągać coraz wyższe poziomy, o ile włoży się w to wysiłek i pracę.

Podczas spotkania przedyskutujemy kilka ćwiczeń, które poleca Dweck, aby zmienić świadomość uczniów na temat inteligencji i przez to zachęcić ich i do wkładania większego wysiłku w uczenie się.

Carol Dweck proponuje cztery ćwiczenia dla uczniów, które pomogą uczniom zmienić opinię na temat talentów i podjąć wysiłek w rozwoju inteligencji.

Uczestnicy spotkania sami wykonają część ćwiczeń na sobie i zaplanują ćwiczenia ze swoimi uczniami.

 1. Reguły w szkole

Spotkanie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcieliby uzgodnić reguły, które będą obowiązywać w ich szkole. Ustalenie reguł przede wszystkim zapewnia uczniom bezpieczeństwo i pozwala odpowiedzialnie podchodzić do uczenia się.

Mogą to być reguły klasowe lub wspólne dla całej szkoły. Każdy z nauczycieli ma pewne reguły, którymi się kieruje, ale często uczniowie o nich nie wiedzą i też często są one różne na różnych przedmiotach, co wprowadza zamieszanie.

Celem naszego spotkania nie jest ustalenie wszystkich reguł szkolnych, taka praca zajmuje znacznie więcej czasu.  Chcemy jedynie przyjrzeć się miejscom, gdzie takie wspólne reguły by się przydały i może spróbować określić reguły dotyczące jednego z obszarów.  Jeśli uznamy, że warto wykonać taką pracę w innych obszarach i będziemy mieli na to przestrzeń, to możemy kontynuować takie spotkania w przyszłości.

 1. Uczeń z lękiem

Spotkanie poświęcone uczniom, którzy mają stany lękowe lub depresyjne. W każdej szkole wielu uczniów ma obniżony nastrój i żadna szkoła nie jest wyjątkiem. Warto w szkole wcześniej wiedzieć i ustalić, co można z zalęknionym uczniem zrobić. Podczas spotkania uczestnicy zastanowią się, jak postępować z takimi uczniami i jak można im pomóc. Wymienią się doświadczeniami i skorzystają z 5-ciu wskazówek zawartych w artykule. Zaplanują swoje działania w stosunku do wybranego ucznia.

 1. Co uczniowie już na dany temat wiedzą?

Spotkanie na temat – jak pozyskać informacje od uczniów, co już wiedzą na temat, który mamy zamiar wprowadzić. Zastanowimy się, dlaczego warto, to wiedzieć, do czego jest to nam potrzebne. Wyjdziemy z założenia, że planując lekcję i rozpoczynając nowy temat warto, aby nauczyciel wiedział, co już uczniowie  na dany temat wiedzą. Pozwoli to na rozpoczęcie tematu we właściwym miejscu, na powiazanie nowej wiedzy z wiedzą, którą uczniowie już mają oraz pozwoli zauważyć mylne wyobrażenie, które uczniowie mają.

Będziemy pracować nad artykułem przedstawiającym 7 szybkich sposobów pozyskiwania tej informacji.

Zastanowimy się, jak je wykorzystać w naszym nauczaniu, podzielimy się naszymi własnymi doświadczeniami i dobrymi sposobami.

 1. Autonomiczny uczeń

Spotkanie dotyczy autonomii ucznia. Czy jest możliwe, aby uczeń w naszej szkole był autonomiczny i jak w tym kierunku pracować? Każdy z nas chciałby, aby uczniowie byli samodzielni i odpowiedzialni, ale nasze pragnienia zderzają się z systemem szkolnym. Podczas spotkania przedstawimy kilka sposobów pracy w tym kierunku. Przedyskutujemy, co jest możliwe w naszej szkole oraz zdecydujemy czy i jakie działania podejmiemy w tym kierunku.

 1. Badania OECD

Spotkanie na temat badań wykonanych przez OECD (Międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej) w obszarze nauczania. Przedstawimy 6 aspektów tych badań i odpowiemy w swoim gronie na trzy pytania:

 • Jak rozumiemy każde z pytań w ankiecie?
 • Czy badania oparte na deklaracji są coś warte?
 • Czy w Polsce nauczyciele też tak by odpowiadali?

Spotkanie ma charakter dyskusyjny. Z jednej strony wiemy, że tak znakomita organizacja jak OECD bada to, co jest w nauczaniu ważne, mamy więc informacje, co sami powinniśmy robić jako nauczyciele. Z drugiej strony dowiadujemy się, jak te badania zostały wykonane i możemy się zastanowić, czy wyniki dają rzetelną informację o tym, jakie metody stosują nauczyciele. Podczas spotkania przyjrzymy się też sytuacji w naszej szkole i zastanowimy się, które z metod warto w naszej szkole doskonalić.

 1. Myślenie pojęciowe

Podczas spotkania poświęconego myśleniu pojęciowemu zastanowimy się wspólnie, jak możemy w naszej szkole promować takie myślenie oraz prowadzić lekcje w taki sposób, aby uczniowie widzieli powiązania pomiędzy pojęciami i rozumieli zagadnienia głębiej.  Omówimy trzy sposoby na wprowadzenie myślenia pojęciowego:

 1. kategoryzowanie,
 2. szukanie różnic i podobieństw,
 3. podsumowanie

Spróbujemy zaplanować lekcje z wykorzystaniem tych sposobów i ewentualnie podzielimy się innymi pomysłami.

 1. Pytania nauczycieli do uczniów

Pytania są głównym narzędziem nauczania. Nauczyciele zadają wiele pytań, ale nie wszystkie one służą uczeniu się uczniów. W czasie spotkania na temat zadawania przez nauczyciela pytań w klasie przejrzymy się badaniom edukacyjnym na ten temat oraz wskazówkom – jak można udoskonalić zadawanie pytań, a właściwie pozyskiwanie na nie odpowiedzi.

Przeanalizujemy procedurę pomocną dla przemyślenia przez uczniów odpowiedzi i podzielenia się odpowiedziami z resztą uczniów. W drugiej części spotkania zajmiemy się trzema sposobami na pozyskanie przez nauczyciela odpowiedzi na swoje pytanie od całej klasy.

Podzielimy się też własnymi doświadczeniami z praktyk zadawania pytań stosowanych w naszej szkole.

 1. Spotkanie z rodzicami

 Spotkanie poświęcone tematowi spotkań z rodzicami, dotyczyć będzie spotkań indywidulanych. Porozmawiamy na temat tego, jak przygotować takie spotkanie i jak je prowadzić. Każdy z nas ma wspomnienie dobrych spotkań owocujących efektywną współpracą i na spotkaniu będzie okazja o nich opowiedzieć.

Jednak mamy w pamięci też spotkania, które możemy określić jako porażkę. Wiele zależy od osób biorących udział w spotkaniu, ale część spraw da się zaplanować, aby spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i było z korzyścią dla ucznia. Zajmiemy się 10 czynnikami, które wpływają na atmosferę spotkania.

 1. Szybki i stały kontakt.
 2. Ustalenie czasu spotkania i jego celu.
 3. Zacząć od czegoś pozytywnego.
 4. Zrozumieć rodzica.
 5. Włączyć ucznia.
 6. Szukać dróg wyjścia i współpracy.
 7. Nie pozwolić się sprowokować.
 8. Gdy emocje biorą górę.
 9. Uczeń bez wsparcia rodzinnego.
 10. Dobro dziecka.

Podzielimy się też doświadczeniami z praktyk stosowanych przez nas samych.

Mamy też zdalną wersję rozmowy.

 1. Rola błędu w uczeniu się

 Dużo się teraz mówi w edukacji o wykorzystania błędu w nauczaniu i uczeniu się. Szkoła nie jest nastawiona na błędy, raczej stara się ich unikać.  Podczas spotkania na temat roli błędu w uczeniu się zajmiemy się trzema aspektami pracy z błędem:

 1. Samodzielnie dochodzenie do rozwiązania
 2. Stosunek nauczycieli do błędów uczniowskich
 3. Przykład idzie z góry.

Oraz zastanowimy się wspólnie, co możemy w sprawie błędu zrobić na naszych lekcjach.

Mamy też zdalną wersję rozmowy.

 1. W jakim stopniu stosuję OK w mojej pracy z uczniami?

 Spotkanie przeznaczone jest dla szkół, które starają się pracować ocenianiem kształtującym.

Profesor Dylan Wiliam uważa, że stosowanie oceniania kształtującego przynosi spektakularne efekty, gdy stosuje się je „dzień po dniu i minuta po minucie”.  Jest to bardzo ambitne zadanie i mało komu udaje się mu sprostać.  Wielu z nas stara się, na ile jest to możliwe w ich szkole, być praktykami OK i dla każdego może oznaczać to co innego.

Każdy z nas ma ograniczenia wpływające na stosowanie OK, część z nich wynika z prawa oświatowego, część ze zwyczajów szkoły, a część z naszych stosowanych metod nauczania.

W czasie spotkania podzielimy się doświadczeniami z praktyk stosowanych w naszej szkole i zastanowimy się, jaka zmiana w naszej szkole jest możliwa.

 1. Kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym, a oceną sumującą

 Spotkanie na temat kompromisu pomiędzy ocenianiem kształtującym, a oceną sumującą ma na celu rozmowę na temat oceniania w naszej szkole.

Wspólnie zastanowimy się, czy stosowany przez nas system oceniania, odpowiada nam i czy widzimy możliwość opracowania i wdrożenia w naszej szkole systemu, który będzie lepszy od tego, który stosujemy.

Temat kompromisu pomiędzy ocenianiem kształtującym, a oceną sumującą jest podnoszony w wielu dyskusjach edukacyjnych.

Prawo oświatowe zobowiązuje nauczycieli do wystawiania, od klasy czwartej, stopnia na koniec roku. W ocenianiu bieżącym możemy ograniczyć lub nawet odejść od stopni. Decyzja zależy od zespołu nauczycieli. Spotkanie będzie poświęcone rozmowie, co zyskujemy a co tracimy, na ograniczeniu liczby wystawianych stopni i jakie widzimy możliwe ograniczenia w zakresie oceniania stopniami w naszej szkole.

 1. Pytania kluczowe jako sposób na zaangażowanie uczniów

Pytania kluczowe to takie pytania, które zachęcają uczniów do szukania na nie odpowiedzi i które pomagają osiągnąć cel lekcji. Jak ocenili nauczyciele wprowadzający ocenianie kształtujące do swojej pracy, pytania kluczowe są trudne dla nauczyciela do zaplanowania.

Jednak wiadomo, że dobre pytanie kluczowe „robi lekcję” i angażuje w nią uczniów. Nie ma niestety przepisu na tworzenie takich pytań.

Spotkanie na ten temat stwarza okazję do zastanowienie się nad warunkami, które powinno spełniać pytanie kluczowe, nad radami do tworzenia pytań kluczowych i nad wzajemną pomocą nauczycieli naszej szkoły w tworzeniu takich pytań. Planujemy też podczas spotkania dzielenie się doświadczeniami i stworzenie przykładów pytań kluczowych dla naszych uczniów.

 1. Szansa

Spotkanie dotyczy szans wykorzystania doświadczeń zdobytych przez nauczycieli w czasie nauczania zdalnego do doskonalenia nauczania zarówno rzeczywistego, jak i zdalnego. Spotkanie będzie wykorzystywać artykuł napisany przez nauczycieli współpracujących z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Udało im się  określić 21 takich szans do wykorzystania. Zostały one ujęte w sześciu obszarach:

 1. Szansa na poprawę procesu uczenia się ucznia
 2. Szansa na lepiej zaplanowane lekcje
 • Szansa na ocenianie pomagające uczniom się uczyć
 1. Szansa na współpracę nauczycieli i na zwiększenie udziału rodziców
 2. Szansa na wartościowe lekcje, pomoc uczniom w uczeniu się i poprawę relacji
 3. Szansa na mądry i sprawdzony TIK

Podczas spotkania uczestnicy omówią trzy wybrane przez siebie obszary i zastanowią się, czy i jak można je wykorzystać w  szkole uczestników spotkania. Możliwe, że wymiana doświadczeń między nauczycielami, dodatkowo wzbogaci warsztat pracy nauczycieli i  przyczyni się do efektywniejszego uczenia się uczniów i do ułatwienia nauczycielom nauczania.

Spotkanie przewidziane jest na mniej niż 1,5 godziny.

Mamy też zdalną wersję rozmowy.

 1. Samoocena

Spotkanie poświęcone samoocenie uczniowskiej ma na celu pogłębienie pracy nad nią. Posiadanie umiejętności samooceny lub choćby jej kształcenie przynosi wiele korzyści, oto niektóre z nich:

 • Zachęca do wzięcia większej odpowiedzialności za swoje działania.
 • Pomaga krytycznie myśleć.
 • Jest przeważnie rzetelna i uczciwa.
 • Może zastąpić ocenę wykonana przez kogoś innego.
 • Pogłębia zrozumienie tego, czego się uczymy.
 • Pozwala zweryfikować własne działania.
 • Uczy odpowiedzialności za proces.
 • Uczy efektywnego planowania.

Nauczyciele wykorzystujący ocenianie kształtujące przywiązują dużą wagę do samooceny, która jest podstawowym narzędziem V strategii OK: Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

Podstawowym sposobem na samocenę  jest odniesienie się do spełnienia kryteriów sukcesu. Jest to jakby pierwszy i bardzo potrzebny stopień samooceny. Można zrobić następny krok i zastosować samoocenę do oceny nie tylko wyniku pracy, ale też pracy którą włożono w osiągnięcie wyniku.

Na tym spotkaniu chcielibyśmy się zająć głębszym stopniem samooceny – samoocena pracy nad zadaniem. W artykule inspirującym spotkanie zostały zaproponowane pewne pytania, które pomogą pomóc w tej zaawansowanej samoocenie. Podczas spotkania postaramy się przeanalizować je zdecydować, które z nich można wykorzystać. Może uda nam się wspólnie podać jeszcze inne pytania, które będą bardziej pasować do naszych uczniów.

 1. Czego oczekują nastoletni uczniowie od dobrego nauczyciela?

Spotkanie „Czego oczekują nastoletni uczniowie od dobrego nauczyciela” dotyczy oczekiwań ze strony uczniów.

Wiadomo, że przede wszystkim powinniśmy być ekspertami od nauczania i od wiedzy z danej dziedziny, ale nie tylko. Spotkanie będzie dotyczyło innych aspektów oczekiwań:

 • jasno określonych reguł,
 • wzajemnego szacunku,
 • stawiania wyzwań,
 • życzliwości.

Zastanowimy się, czy nasi uczniowie mają też takie oczekiwania, co te oczekiwania mogą oznaczać w naszej szkole, które z nich jesteśmy w stanie spełnić i jak możemy to zrobić.

Podzielimy się doświadczeniami z praktyk stosowanych w naszej szkole.

 1. Błyskawiczna informacja zwrotna

 Spotkanie na temat pracy nauczyciela z informacją zwrotną. A ściślej mówiąc na temat formułowania i przekazywania uczniom informacji zwrotnej o ich pracy. Zapraszamy tych, którym sprawia ona trudność przez swoją pracochłonność i  czasochłonność.

W artykule, na którym będziemy się opierać podano trzy sposoby na formułowanie i przekazywanie błyskawicznej informacji zwrotnej. Wspólnie zastanowimy się, czy pomysły dadzą się wykorzystać w naszej szkole, ale również podzielimy się własnymi już dotychczasowymi doświadczeniami z pracy z informacja zwrotną.

 28. Zaangażowanie uczniów, a ich potrzeby

Tematyka spotkania dotyczy wyników badań psychologów na temat potrzeb uczniów, których zaspokojenie owocuje zaangażowaniem w naukę. Są to: potrzeba autonomii, potrzeba  poczucia kompetencji i potrzeba przynależności.  Szkoła nie jest instytucją, która w naturalny sposób zaspokaja te potrzeby, ale jeśli według naukowców są one warunkiem koniecznym do tego, aby uczniowie angażowali się w naukę, to może warto o nich pomyśleć.

Podczas spotkania uczestnicy zastanowią się, czy jest szansa, aby w szkole takie potrzeby uczniów były uwzględniane. A jeśli tak, to jak nauczyciele mogą działać w tym kierunku.

Temat może być kontrowersyjny, dlatego może być trudny na pierwsze spotkanie – Rozmów o nauczaniu.

29. Uczeń samostanowi o swoim uczeniu się

Podczas spotkania zastanowimy się wspólnie, jak możemy pomóc naszym uczniom w samodzielności i w braniu odpowiedzialności za swój proces uczenie się, czyli w samosterowności. Mamy nadzieję, że pomoże to wprowadzać do naszych klas –  V strategię oceniania kształtującego: Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się.

Będziemy się opierać na teorii samostanowienia, która mówi o trzech kluczowych potrzebach osoby uczącej się, potrzebie: kompetencji, autonomii i przynależności.  Omówimy sposoby, które będziemy mogli wykorzystać w pracy z naszymi uczniami.

 

 

 

Dodaj komentarz