Oceny i klasyfikacja w czasie pandemii w USA

Palącym problemem jest teraz dla nauczycieli perspektywa klasyfikacja uczniów na koniec roku szkolnego. Wiem to z wielu rozmów z nauczycielami, wszyscy zastanawiają się, jak podsumować zdalne uczenie się swoich uczniów.

Szukałam wskazówek w artykułach edukacyjnych na świecie. Nie było łatwo coś znaleźć, pojawiały się tylko zalecenia, żeby nie oceniać teraz uczniów stopniami, tylko przekazywać im informację zwrotną. Co jednak zrobić ze stopniem na koniec roku?

Znalazłam wreszcie wpis profesora Thomasa R. Guskeya edukatora i badacza z University of Louisville i University of Kentucky.

Wybrałam kilka wskazówek z jego tekstu, może się przydadzą.

 

 

 

 

 

 • Jaki jest cel oceniania?

Decyzja w sprawie stopni i klasyfikacji zależy od dwóch głównych potrzeb:

 1. Pierwsza to zachęcanie i wspierania uczenia się uczniów.
 2. Druga to potrzeba dokumentowania postępów uczniów.

Zdaniem autora obecne, niekorzystne okoliczności powodują, że te dwie potrzeby zmierzają w różnych kierunkach. Można powiedzieć, że się wykluczają, a to poprzez konieczność podejmowania różnych działań, które jednocześnie nie realizują tych dwóch potrzeb. Wszystko zaciemnia sprawa sprawiedliwości ocen, która w tych warunkach jest bardzo problematyczna.

 • Co wspiera uczenie się uczniów?

Wspieranie uczenia się uczniów oznacza – skupienie się na informacjach zwrotnych, a nie na efektach pracy ucznia ocenianych stopniami. Nie można uznać stopnia jako informacji przydatnej uczniowi, gdyż jest to ocena podsumowująca, z którą uczeń już nic nie może zrobić.

Jeśli utrzymujemy opinię, że głównym celem oceniania jest sprawdzenie tego, czego uczniowie się nauczyli, a nie zidentyfikowanie problemów i potrzeb uczniów to otwieramy drogę do oszukiwania, która w sytuacji zdalnego nauczania jest bardzo łatwa do urzeczywistnienia. Takie ocenianie opóźnia lub uniemożliwia pomoc uczniowi w nauce.

 • Co daje informacja zwrotna?

Ocenianie głównie powinno polegać na przekazywaniu uczniowi informacji zwrotnej. Do niej potrzebne są jasno określone cele ucznia się i kryteria sukcesu (po czym poznajemy, że cele zostały osiągnięte). Ocena przy pomocy informacji zwrotnej pomaga uczniom w osiągnięciu kryteriów. Jeśli uczeń korzysta z informacji zwrotnej i ma szanse poprawić swoją pracę, to wtedy ocena podsumowująca może odzwierciedlać wynik pracy ucznia.

 • Co zrobić z ocena na koniec roku szkolnego?

Jeśli nauczyciele są zobowiązani do wystawiania ocen w postaci stopni na koniec roku, to ocena powinna opierać się na dowodach uczenia się uczniów zebranych do czasu zamknięcia szkoły, czyli do czasu przejścia na nauczanie zdalne.

Nauczyciele przeważnie wybierają jedną z dróg:

 1. Decydują się i tak zaznaczają, że stopień wystawiony jest za naukę do czasu zamknięcia szkoły.
 2. Umożliwiają uczniom poprawę (w czasie nauczania zdalnego) oceny wystawionej za pracę w warunkach rzeczywistych (do czasu zamknięcia szkoły).
 3. Opracowują dodatkowe zadania, których wykonanie pozwoli na wystawienie wspólnej oceny za cały rok, również za czas nauczania zdalnego.
 • Inne sposoby oceniania.

Autor pokazuje też inny sposób oceniania, które przyjęły pewne Uniwersytety (np. University of Chicago, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology i Stanford University), polega on na tymczasowym przejściem na ocenę – zaliczone, bądź niezaliczone.

 • Co ja rekomenduję?

Skłaniałabym się do przyjęcia sytemu: na bieżąco oceniam informacją zwrotną, zaś na koniec proponuję uczniowi ocenę uwzględniającą jego dotychczasowe osiągnięcia.

Jeśli uczeń uważa, że powinien otrzymać wyższą oceną, to:

 1. Daję uczniowi do wykonania mini projekt, który uczeń prezentuje pozostałym uczniom w czasie nauczania zdalnego lub jeśli wrócimy do szkół, to w klasie szkolnej. Dzięki temu uzyskuję pomoc w prowadzeniu przyszłych lekcji, a uczeń uczy się dodatkowo prezentowania.
 2. Umawiam się z uczniem na rozmowę telefoniczną lub przez Skype, podczas której uczeń udowadnia mi, że opanował materiał w stopniu wyższym. Czyli przeprowadzam bardzo krótki egzamin, przy czym wcześniej ustalam z uczniem, czego będzie on dotyczył.

Obie propozycje gwarantują samodzielną pracę ucznia i budują partnerstwo nauczyciela z uczniami.

Artykuł oryginalny:

http://blogs.edweek.org/edweek/finding_common_ground/2020/04/assessments_and_grading_in_the_midst_of_a_pandemic.html?cmp=eml-enl-cm-news3&M=59465389&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

Dodaj komentarz