Zamieszanie z testami wstępnymi na wyższe uczelnie w USA

Do tej pory, aby dostać się na uczelnię w USA, trzeba było zdać dobrze wstępny egzamin testowy. Z powodu pandemii egzaminy zostają w wielu miejscach odwołane. Uczniowie starający się o przyjęcie na studia jeżdżą po całych Stanach w poszukiwaniu miejsca, gdzie egzaminy nadal są przeprowadzane. Obawiają się, że mimo ich odwołania, bez zdania egzaminu nie dostaną się na wybraną uczelnię. Uczniowie i ich rodziny sprawdzają gdzie egzaminy się odbywają, wybierają się w długie podróże, wynajmują hotele, aby stawić się rano na test. Ale gdy to w końcu zrobią, okazuje się, że test został odwołany. Rośnie frustracja uczniów i ich rodzin z powodu złej informacji i odwoływania bez wcześniejszego powiadomienia. Szczególnie w trudnej sytuacji postawieni są uczniowie z gorszą sytuacja materialną, których nie stać na poszukiwanie możliwości zdania testu. Uważają, że ich szanse na studiowanie maleją. Sytuacja daje uprzywilejowanym uczniom nadmierną przewagę. Kandydaci na studia, którzy uczyli się z korepetytorami, aby poprawić wyniki testu, nie mogą tego zrobić.

Niektóre amerykańskie uczelnie zrezygnowały już oficjalnie do 2024 r. z egzaminów ACT i SAT, jako warunku przyjęcia na uczelnie.

Mimo to wielu rodziców i uczniów obawia się, że nieprzystąpienie do testu, nawet jeśli nie jest to wymagane, może zmniejszyć ich szanse na przyjęcie na dobrą uczelnię.

Podnoszą się glosy za rezygnacją w ogóle z testów, ale niektórzy uważają, że powinno to nastąpić już wcześniej. Uważa się, że testy faworyzowały uczniów w uprzywilejowanej sytuacji ekonomicznej. Najlepiej, gdyby zrezygnowano z ocen takich jak SAT i ACT”.

Na razie rodzice muszą samodzielnie decydować, czy ich dzieci powinny przystąpić do testu, a zły wybór może mieć wpływ na przyszłość młodych ludzi.

W artykule (link poniżej) nie ma propozycji – co w zamian i jak uczelnie mają podejmować decyzje o przyjęciu, bądź nie kandydatów.

Możliwe, że sytuacja z Covitem doprowadzi do zmiany systemu przyjmowania na studia nie tylko w USA, ale na całym świecie.

Artykuł Alaa Elassar z 20 lipca 2020 roku

https://edition.cnn.com/2020/07/19/us/july-act-tests-canceled-trnd/

One Comment

Dodaj komentarz