• Home
  • Tag Archives:  wyjaśnianie rozumowania
  • Nauczyć każdego ucznia

    Jutro jadę na konferencję nauczycielską SUS w Jachrance. Mam mieć wykład wstępny, jego treść zamieszcam poniżej: NAUCZYĆ KAŻDEGO UCZNIA No child left behind Każdy nauczyciel zgodzi się z potrzebą nauczania każdego ucznia, a nie tylko wybranych. W Anglii, wiele lat...
  • Pomysł na malutki konkurs

    Poproszono mnie o przeprowadzenie zajęć dla dzieci w świetlicy środowiskowej. Świetlica znajduje się w bardzo „trudnej” dzielnicy Warszawy, już wcześniej pracowałam tam z dziećmi przy odrabianiu lekcji z matematyki. Zajęcia miały się odbyć w czasie ferii – dla dzieci w...