• Home
  • Tag Archives:  nawyki nauczycieskie
  • Teachers learning community – część piąta i ostatnia

    Skończyła się nasza wizyta w Londynie. Chciałabym podzielić się z wami jeszcze jednym zaobserwowanym znaczącym doświadczeniem. Teachers learning community (TLC) W szkole średniej, którą odwiedziliśmy wczoraj, zaproponowano nam uczestniczenie w końcowym spotkaniu grup TLC. Ogromnie byliśmy zainteresowani, bo sprawę znaliśmy...
  • Nauczyć każdego ucznia

    Jutro jadę na konferencję nauczycielską SUS w Jachrance. Mam mieć wykład wstępny, jego treść zamieszcam poniżej: NAUCZYĆ KAŻDEGO UCZNIA No child left behind Każdy nauczyciel zgodzi się z potrzebą nauczania każdego ucznia, a nie tylko wybranych. W Anglii, wiele lat...
  • Habits

    Habits . To angielskie słowo wydaje mi się znacznie trafniejsze niż jego polskie odpowiedniki. Nawyki, przyzwyczajenia, zwyczaje… to wszystko zawiera się w słowie habits. Mnie najbardziej zależy na odcieniu semantycznym oznaczającym nawyk, który trudno zmienić. Największa przeszkoda we wprowadzaniu do...