Sposoby na zwiększenie zaufania uczniów do matematyki

Trudności w uczeniu się matematyki mogą być podczas pandemii większe niż dotychczas. Uczniowie mają mniej okazji do zgłaszania swoich wątpliwości i proszenia o pomoc. W okresach, gdy uczniowie uczą się w klasie szkolnej, nauczyciele starają się przyspieszyć nauczanie, gdyż mają świadomość poniesionych strat. U wielu uczniów rosną zaległości i powiększa się obszar niezrozumienia. Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, w tej trudnej sytuacji. Prawdopodobnie są one skuteczne nie tylko w nauczaniu matematyki, ale w matematyce są niezbędne, bo niezrozumienie pewnej części materiału wyklucza ucznia z dalszej nauki.

Propozycje:

  1. Kontekst

Możemy umieszczać zadania matematyczne w kontekście rzeczywistym, czyli nadawać im realny, nieabstrakcyjny sens. Uczniom łatwiej przychodzi zrozumienie zagadnień, które mają reprezentację w życiu. Uruchamia się u nich naturalna logika i spryt. Natomiast problemy  abstrakcyjne nie mogą być rozwiązane bez uprzedniego całkowitego zrozumienia zagadnienia.

Dobrym sposobem jest nawiązywanie w zadaniach i problemach do innych przedmiotów szkolnych, wtedy cała nauka szkolna nabiera sensu.

  1. Etapy

Dzielić materiał na etapy. Uczniom łatwiej jest podołać mniejszym zadaniom, a nauczyciel szybciej może zareagować na zauważony brak zrozumienia. Jeśli okazuje się pod koniec rozwiązywaniu problemu, że niezrozumienie miało miejsce na początku, to czas poświęcony zadaniu jest właściwie stracony.

  1. Kryteria sukcesu

Podawać uczniom cele lekcji i kryteria sukcesu, to pomaga poczuć się bezpiecznie. Bezpieczeństwo w czasie uczenia się jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu. Przestrach w matematyce psuje proces uczenia się, a właściwie go uniemożliwia. Jeśli uczniowie znają kryteria sukcesu, to sami mogą kontrolować swoje uczenie się i łatwiej im prosić o pomoc.

  1. Grupy

Polecać pracę w parach o grupach. W czasie pracy zespołowej uczniowie mogą pomagać sobie i uczyć się wzajemnie od siebie, mają też większe szanse na kreatywne rozwiązania.

  1. Głośne myślenie

Proponować uczniom tak zwane „głośne myślenie”, czyli przedstawianie sposobu dochodzenia do rozwiązania, a nie tylko samego wyniku. Uczniowie, którym udało się rozwiązać problem i przedstawiają swój sposób, jednocześnie tłumaczą innym uczniom, jak w przyszłości można wykorzystać podobny tok myślenia.

  1. Błąd

Pracować z błędem, czyli wykorzystać go w nauczaniu. Można na przykład polecać uczniom odkrywanie błędów w przedstawionym rozumowaniu, jest to dla nich bardzo kształcące i pokazuje, że popełnianie błędów jest nierozerwalnie połączone z uczeniem się.

Ale przede wszystkim nie można karać uczniów w czasie procesu uczenia się za popełniony błąd. Popełnianie błędów pozwala im uniknąć ich na koniec i w przyszłości.

  1. Widoczny rozwój

Pokazywanie uczniom, że następuje ich rozwój. Jeśli uczeń widzi, że osiąga sukcesy, to jest otwarty na pokonywanie następnych trudności. Ważne jest podkreślanie, że uczniowie się czegoś nauczyli.

Łatwiej jest zobaczyć rozwój, jeśli wykorzystuje się wcześniej zdobytą  wiedzę.

  1. Ocenianie

Ostrożnie z ocenianiem na stopnie. Strach przed słabym stopniem blokuje myślenie uczniów. W czasie procesu nauczania lepiej jest stosować informacje zwrotną lub tabele oceniania.

 

Polecam również artykuł Dani Fry z 3 stycznia 2022 roku

https://www.edutopia.org/article/5-ways-bolster-students-confidence-math?utm_content=linkpos1&utm_campaign=weekly-2022-01-05-A&utm_source=edu-newsletter&utm_medium=email

 

Dodaj komentarz