Jak korzystać z badań edukacyjnych w szkole?

Nauczyciele nie tak często korzystają z najnowszych badań edukacyjnych. Brakuje im czasu, ale też często nie mają do badań dostępu. Szkoda, gdyż analiza wyników badań może dać nauczycielom dobre wskazówki dotyczące stosowanych metod nauczania.

Jak praktykę oparta na badaniach zorganizować w szkole? Dużą rolę może mieć w tym dziele dyrektor lub lider doskonalenia zawodowego w szkole.

Jeśli nikt w szkole się tym nie zajmie, to istnieje mała szansa, że zapracowani nauczyciele, przyzwyczajeni do swoich metod sięgną po najnowsze odkrycia naukowe w dziedzinie pedagogiki.

Nauczyciele  zdobywają podstawową wiedzę pedagogiczną podczas studiów przygotowujących do zawodu. Nie wszystkie z tych studiów są na dobrym nowoczesnym poziomie. Dalszy rozwój nauczyciela zależy od chęci i możliwości nauczyciela, przeważnie uczy się on na własnym doświadczeniu. Próbuje i popełnia błędy, części z nich można by uniknąć, gdybyśmy sięgnęli do badań lub sami takie badania przeprowadzili.

Trzy rady, co można zrobić:

 

  1. Rozmowy w gronie pedagogicznym

Zorganizować rozmowy nauczycieli na  temat praktyki nauczycielskiej. Dyrektor może zapoznać nauczycieli z badaniami i wspólnie zastanowić się z nauczycielami, co warto wypróbować w szkole. Nauczyciele mogą przedstawić własne badania nad uczniem się uczniów. Warto dzielić się wiedzą, zarówno pochodzącą z badań, jak z własnych doświadczeń.

Dzięki wspólnej rozmowie można ustalić priorytety dla nauczycieli w szkole.

Praktyka podejmowana przez cały zespół nauczycieli okazuje się zawsze bardziej skuteczna, niż stosowana przez indywidualnego nauczyciela.

Istotne jest, aby spotkania poświęcone praktyce nauczania odbywały się cyklicznie i weszły do kultury pracy szkoły.

  1. Doskonalenie

Organizować szkolenia, konferencje, zapraszać specjalistów, którzy mogą wyniki badań przestawić. Jest to bardzo dobry wkład w dyskusję o nauczaniu. Dyrektor może wybrać takich specjalistów od doskonalenia, którzy mogą w czasie szkolenia przedstawić wnioski z badań.

Może też  polecać nauczycielom do przeczytania  literaturę zawierającą wnioski z badań, a potem wspólnie z nauczycielami rozmawiać na ten temat.

Istotne jest, aby nauczyciele mogli wyrazić swoje opinie i aby wspólnie podejmować decyzje dotycząca stosowanych w pracy z uczniami metod. W tym może pomóc cykliczne organizowanie spotkań „uczących” i spotkań po szkoleniach w celu omówienia, tego, co nauczyciele podczas nich skorzystali.

 

Weryfikacja

Kiedyś uważano, że upuszczanie krwi może wyleczyć choroby. Od tego czasu konsensus badań i praktyki doprowadził do zastąpienia upuszczania krwi metodami bardziej skutecznymi (które faktycznie działają). W rzeczywistości upuszczanie krwi byłoby dziś uważane za błąd w sztuce.

Ilu nauczycieli  nadal stosuje przestarzałe praktyki?

Oczywiście, kiedy znajdujemy praktyki polecane jako „skuteczne”, musimy zadać pytania – skuteczne dla kogo, na jakich warunkach i w jakim kontekście?

Wartościowe badania dają wskazówki na temat odpowiedzi na te pytania.

Można też testować wskazówki przez własne doświadczenie pracy w uczniami.

Dyrektor może być liderem takich weryfikacji, jako pierwszy nauczyciel w szkole może zachęcić do nich nauczycieli dzięki własnemu przykładowi.

Najlepiej, gdy dyrektor zaprosi do weryfikacji nauczycieli i omówi z nimi wnioski.

 

Artykuł inspirowany artykułem Jill Harrison Berg .

http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/may21/vol78/num08/The-Role-of-Research-in-Raising-Professional-Practice.aspx

Dodaj komentarz