Zdrowie psychiczne nauczycieli i pandemia

Wiele badań wskazuje na to, że na nas wszystkich pandemia mocno dotknęła. Szczególnie doświadczeni są nauczyciele. Centrum Badawcze EdWeek w marcu przeprowadziło badania, na podstawie których stwierdzono, że 80% nauczycieli uważa, że nauczanie jest teraz bardziej stresujące niż przed pandemią.

Badacze RAND Corporation odkryli, że od maja do października 2020 r. odsetek nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym wzrósł z ¼ do 57%, a ¼ nauczycieli rozważa odejście z zawodu (co stanowi trzykrotnie większy wskaźnik niż przed pandemią).

Nauczyciele zgłaszają, że stresują ich wydłużone godziny pracy, trudności ze zdalnym zaangażowaniem uczniów, powtarzające się zmiany z nauczania zdalnego na osobiste, i obawy o zdrowie.

Przedstawiam rady ekspertów ds. Zdrowia psychicznego w miejscu pracy z USA:

1) Mówienie  otwarcie o problemach ze zdrowiem psychicznym.

Zaleca się dyrektorom okręgów i szkół wykorzystywanie okazji do rozmów o trudnościach doświadczanych w czasie pandemii. Przy czym rekomendowany jest kontakt osobisty, a nie elektroniczny. Zaleca się organizowanie też spotkań np. na zoomie poświęconym omawianiu trudności i wyrażania troski, wsparcia.

Eksperci twierdzą, że ważne jest również, pokazywanie słabości przez dyrektorów, dzielenie się własnymi zmaganiami i praktykami samoopieki. Warto, aby problemy ze zdrowiem psychicznym były jawne i traktowane jako normalne.

Nie zaleca się „toksycznej pozytywności” polegającej na pokrywaniu trudności żartem lub lekceważeniem.

Moim zdaniem ta rada bardzo przydałaby się w Polsce. U nas przyznawanie się do kłopotów psychicznych jest uwłaczające i często spotyka się z lekceważeniem otoczenia lub „optymistycznym” – to przejdzie, nie jest tak źle.

2) Dostrzeganie wczesnych oznak rodzących się problemów ze zdrowiem psychicznym.

Sugerowane są szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego, aby rozpoznawać, kiedy osoba potrzebuje pomocy. Warto mieć w szkole osoby, które są przeszkolone i znają miejsca, które takiej pomocy mogą udzielić.

Zaleca się prowadzenie ankiet lub przeprowadzenie autotestu wypalenia zawodowego (link do testu https://www.mindtools.com/pages/article/newTCS_08.htm).

3) Zadanie sobie przez decydentów pytania: Czy w pełni rozpoznaję potrzeby  nauczycieli?

Nauczyciele skarżą się, że władze oświatowe nie w pełni zajmują się ich trudną sytuacja. Tylko 29% dyrektorów okręgów i 16% nauczycieli – stwierdza, że ich szkoła lub dystrykt zapewniły odpowiednie świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego.

Problemy ze zdrowiem psychicznym są często ukrywane. Badania prowadzone przez Mind Share Partners z 2019 roku wykazały, że jeszcze przed pandemią 6 na 10 pracowników doświadczyło objawów choroby psychicznej (w ciągu ostatniego roku), ale większość z nich nigdy nikomu w pracy o tym nie powiedziała.

4) Tworzenie stałych systemów wsparcia

Mogą to być grupy wirtualne, linie telefoniczne, grupy spotkaniowe. Najlepiej jeśli są wspomagane przez organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym.

Grupy mogą być międzyszkolne lub szkole.

Duży problem dla nauczycieli stanowi zauważenie, że ich ciężka praca z uczniami nie przyniosła spodziewanych efektów. Nauczyciele obciążają za to uczniów i siebie samych, a w dużej części jest to sytuacja od nich niezależna.

5) Pamiętanie, że niektóre grupy nauczycieli mogą potrzebować więcej wsparcia niż inne

Według badania Mind Share Partners, nauczyciele z mniejszość etnicznych, a także osoby ze społeczności LGBT, byli znacznie bardziej narażeni na objawy chorób psychicznych – od lęku i smutku po koszmary senne lub paranoję. Częściej też tracili bliskich z powodu Covid 19.

Nie można zakładać, że wszyscy potrzebują tego samego wsparcia i pomocy. Warto  dowiedzieć się poprzez rozmowy, ankiety i inne metody, jakie wsparcie jest potrzebne.

6)  Zmniejszenie  barier w korzystaniu z usług pomocowych.

Warto zorientować się, co jest możliwe. Jakie ośrodki udzielają pomocy i jak wygląda ubezpieczenie zdrowotne za takie usługi. Bywa, że dostęp do pomocy jest utrudniony – długie terminy lub brak miejsc. Można szukać bezpłatnych, wirtualnych form wsparcia.

 

Inspiracja artykułem Catherine Gewertz z 4 maja 2021 roku:

https://www.edweek.org/leadership/teachers-mental-health-has-suffered-in-the-pandemic-heres-how-districts-can-help/2021/05?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=59974549&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

 

Dodaj komentarz