Co wpływa na satysfakcję z pracy nauczyciela?

Zapytano  australijskich nauczycieli matematyki i nauk ścisłych., czy mają satysfakcję z pracy i co na nią wpływa.

Przedstawiam pobieżnie wyniki. Jestem ciekawa, czy podobnie wyglądałoby to w Polsce?

Australian Council for Educational Research (ACER), opracowało dane z 2015 r., dotyczące nauczycieli uczących w klasach 4 i 8. Zauważono, że nauczyciele klas 4 w większości (97%) deklarują zadowolenie z pracy, to zadowolenie  jest mniejsze wśród nauczycieli uczących klasy (89% – matematyka  i 85%  przedmioty ścisłe).

Australia na tle innych krajów wypada w środku. Najniższe wyniki uzyskała Japonia: 19% zadowolonych nauczycieli przedmiotów ścisłych uczących w klasach 8 i 27% – nauczyciele przedmiotów ścisłych uczący w 4 klasie.

Skala satysfakcji z pracy nauczyciela stosowana w tych badaniach odnosi się do siedmiu stwierdzeń:

  • Jestem zadowolony z zawodu nauczyciela;
  • Jestem zadowolony, że jestem nauczycielem w tej szkole;
  • Uważam, że moja praca jest pełna znaczenia i celu;
  • Jestem entuzjastą mojej pracy;
  • Inspiruje mnie moja praca;
  • Jestem dumny z pracy, którą wykonuję;
  • Mam zamiar kontynuować pracę nauczyciela tak długo, jak tylko będę mógł.

Największą liczbę wskazań otrzymały stwierdzenie

  1. Jestem dumny z pracy, którą wykonuję.
  2. Jestem entuzjastycznie nastawiony do mojej pracy.
  3. Uważam, że moja praca ma znaczenie. i cel.

Pytano również, co  wpływa na satysfakcję nauczyciela. Czynnikiem motywującym dla nauczycieli jest dążenie do osiągnięcia przez uczniów sukcesów w nauce, choć nie rozumianych jako osiąganie przez uczniów wysokich wyników.

Nauczyciele klas 8 zwracali uwagę na zapewnienie w szkole warunków bezpieczeństwa i dyscypliny. Można powiedzieć, że klimat szkoły skupiony na nauce, bezpieczeństwie, dyscyplinie i szacunku wpływa na satysfakcję nauczycieli z pracy (szczególnie uczących w klasach wyższych).

 

Artykuł Jo Earp z 17 czerwca 2019 z linkiem do raportu:

https://www.teachermagazine.com/au_en/articles/what-contributes-to-teacher-job-satisfaction?utm_source=CM&utm_medium=Bulletin&utm_term=18May

 

Dodaj komentarz