Błąd

Wiele mówi się o roli błędu w nauczaniu. Ale rzadko można uzyskać wskazówki, jak błąd wykorzystać. W tym krótkim wpisie przedstawię jeden ze sposobów zajmowania się błędem.

W procesie uczenia się bardzo ważna jest analiza rodzajów popełnianych błędów i przyczyn ich popełnienia.

Analiza rodzaju błędu

Możemy wyszczególnić co najmniej trzy rodzaje błędów:

1) błędy merytoryczne,

2) błędy strategiczne,

3) błędy nieostrożne.

Błędy merytoryczne wynikają z niewiedzy lub wadliwego jej zastosowania (np. uczeń nie wie, jak dodaje się ułamki o różnych mianownikach).

Strategiczne polegają na  błędnie dobranej drodze rozumowania (np. uczeń wybiera sposób rozwiązania, który nie doprowadzi go do sukcesu).

Nieostrożne wynikają z roztargnienia (np. niechlujny zapis).

Analiza przez ucznia rodzaju popełnionego błędu, może dać mu ważne wskazówki na przyszłość i może pomóc we wspólnym  określaniu kryteriów sukcesu do zadania wykonywanego przez uczniów. Na przykład jeśli uczeń zauważy, że popełniony przez niego błąd wynika z niechlujnego zapisu, to następnym razem zaakceptuje kryterium polegające na wymogu estetycznego wyglądu pracy. Inny przykład to niechęć uczniów do wyjaśniania własnego rozumowania. Często uczeń podaje tylko sam wynik i nie widzi potrzeby pokazania, jak do niego doszedł. Jeśli nauczyciel ocenia nie tylko wynik, ale drogę prowadząca do jego osiągnięcia, to uczeń może widzieć sens  w wyjaśnianiu drogi rozumowania, nawet, gdy nie otrzymał spodziewanego wyniku. Sama droga może być godna docenienia.

Analiza przyczyn błędu

Z rodzajem błędu związana jest też przyczyna jego popełnienia. Najlepiej, gdy przyczynę błędu znajdzie osoba, która błąd popełniła. Wtedy daje to większą gwarancję, że błąd nie będzie powtarzany. Zadanie pytania uczniowi: „Jak myślisz, dlaczego popełniłeś ten błąd”, często uruchamia wnikliwe myślenie ucznia.

Zajmowanie się błędami, ich analiza i uznanie ich popełniania jako niezbędnej części procesu uczenia się ma ogromny wpływ na proces uczenia się.

Inspiracja artykułem Kathleen Scalise i Dylan Wiliam

http://www.ascd.org/ascd-express/vol16/num07/formative-assessment-for-remote-teaching-understanding-learning-intentions.aspx

 

Dodaj komentarz