• Home
 • Rozmowy o nauczaniu
 • Rozmowy o nauczaniu – Wprowadzamy OK zeszyt – zwiastun, artykuł i scenariusz spotkania ze wskazówkami dla wersji online

Rozmowy o nauczaniu – Wprowadzamy OK zeszyt – zwiastun, artykuł i scenariusz spotkania ze wskazówkami dla wersji online

Zwiastun

Spotkanie dla nauczycieli, którzy chcieliby zacząć pracę z OK zeszytem.

Wyzwanie – wprowadzamy OK zeszyt

Wiemy, że praca samotna w tym zakresie jest bardzo trudna, dlatego ważne jest zaangażowanie kilku nauczycieli, którzy będą ze sobą współpracować.

Na spotkanie zapraszamy kilka osób zainteresowanych prowadzeniem OK zeszytu na swoich lekcjach.  Podczas spotkania odniesiemy się do rad, jak uczynić wyzwanie efektywnym i zastanowimy się, jak zacząć pracę z OK zeszytem, na jakich lekcjach to robić i jak wzajemnie możemy sobie w tej materii pomóc.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Artykuł

Wyzwanie na nowy rok szkolny. Wprowadzamy OK zeszyt

Nowy rok jest szansą na „nowe rozdanie”. Nowi uczniowie, czasami nowi nauczyciele, nowe programy i czasami nowe role dla nas samych. Zmiana daje możliwość podejmowania nowych wyzwań, próbowania nowych pomysłów, uczenia się czegoś nowego. Nowość oferuje niezliczone możliwości.

Cztery wskazówki dla podejmowania wyzwań:

 1. Zauważyć, że nie jest się samotnym w zmianie.

Znacznie łatwiej planować i realizować zmianę wspólnie.  Może warto podejmować takie wyzwania, które można realizować razem, wzajemnie się wspierając?

 1. Wykorzystać dotychczasowy dorobek i doświadczenia.

To, co zamierzamy zmienić, nie jest działaniem w próżni, jest powiązane z tym, co już robimy. Dlatego warto zastanowić się, co z tego, co już robimy, może nam pomóc w realizacji wyzwania. Co jest naszą silną stroną, która może procentować w zmianie?

 1. Poświęć czas na plan.

Plan jest bardzo potrzebny, działania spontaniczne przeważnie nie utrzymują się długo. Plan powinien być mapą, która pomaga nam podróżować po zmianie. Plan zaczyna się od celu, czyli od tego, co byśmy chcieli osiągnąć i po czym poznamy, że to nam się udało. Dobrze, gdy plan uwzględnia stop-klatki, aby móc zobaczyć, co  już zostało zrealizowane i  jakie modyfikacje można wprowadzić. Ważne są też chwile na świętowanie małych sukcesów w trakcie i po realizacji planu.

 1. Podejmować małe wyzwania.

Małe wyzwania mają większe szanse na sukces. Lepiej zrealizować coś małego, niż ponieść porażkę w dużym przedsięwzięciu. Niewielkie wyzwania są łatwe w świętowaniu, gdyż rezultaty pojawiają się szybciej.

Poniżej kilka rad dotyczących prowadzenia OK zeszytu z uczniami.

 • Zauważyć, że nie jest się samotnym w zmianie.

Warto zaproponować prowadzenie OK zeszytu kilku innym nauczycielom. Razem łatwiej będzie się wspierać i szukać dobrych rozwiązań.

 • Wykorzystać dotychczasowy dorobek i doświadczenia.

Popatrzmy, co w naszej szkole  dobrze już nam wychodzi. Może to są początki OK, a może stosowanie lapbooków, a może mamy zgrany zespół nauczycieli uczący jedną klasę? Chodzi o to, aby wykorzystać zasoby, które na pewno są już w szkole.

 • Poświęć czas na plan.

Plan może być opracowany wspólnie. To dobrze, jeśli uwzględnia mini warsztaty prowadzone dla siebie nawzajem, spotkania, wymianę doświadczeń, wizyty na lekcji prowadzonej z OK zeszytem, itd. Warto zastanowić się, co chcieli chcielibyśmy osiągnąć dzięki OK zeszytowi i co nas w realizacji wyzwania usatysfakcjonuje. Ważnym punktem planu jest harmonogram, a w nim – jak i kiedy przedstawimy propozycje uczniom i rodzicom; co będzie zawierał OK zeszyt; kiedy umówimy się na spotkania monitorujące, itd.  Warto pomyśleć o świętowaniu, np. w postaci prezentacji OK zeszytów uczniów czy wypowiedzi uczniów i ich rodziców.

 • Podejmować małe wyzwania.

OK zeszyt nie jest dużym wyzwaniem, o ile nie zakładamy robienia wszystkiego, co możliwe. Stopniowe i przemyślane z innymi nauczycielami wprowadzanie OK zeszytu na pewno się uda.

Korzystałam z artykułu Freda Ende

https://www.smartbrief.com/original/2019/08/new-year-new-role?utm_source=brief&utm_medium=FeaturedContent&utm_campaign=EducationOriginals

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Scenariusz spotkania

Rozmowy o nauczaniu: Wprowadzamy OK zeszyt – wyzwanie na nowy rok szkolny.

Spotkanie do 90 min

Przed poprowadzeniem spotkania lider:

 1. Rozmawia z dyrektorem na temat wyboru tematu.
 2. Rozmawia z dyrektorem, że chce przeprowadzić takie spotkanie i uzyskuje jego aprobatę oraz ew. zapewnienie, że dyrektor będzie na spotkaniu lub zachęci nauczycieli do uczestnictwa.
 3. Zaprasza nauczycieli ustnie lub pisemnie do uczestnictwa w spotkaniu.

Ad 3. Propozycja ogłoszenia:

Drodzy nauczyciele,

planujemy spotkanie w dniu….., o godzinie ……, na temat podjęcia inicjatywy prowadzenia w szkole OK zeszytu. Wiemy, że kilka osób jest zainteresowanych prowadzeniem OK zeszytu na swoich lekcjach i jesteśmy przekonani, że lepiej to robić wspólnie. Dlatego zapraszamy osoby chętne na spotkanie, podczas którego zastanowimy się, jak zacząć prace z OK zeszytem, na jakich lekcjach to robić i jak wzajemnie możemy sobie w tej materii pomóc. Uczestnictwo w spotkaniu nie zobowiązuje nikogo do podjęcia wyzwania. Spotkanie potrwa najwyżej 1,5 godziny. Serdecznie zapraszamy, osoby chętne prosimy o zapisanie się na listę i przeczytanie krótkiego artykułu o wskazówkach do podejmowania wyzwań.

 

 1. Przekazuje artykuł osobom, które zadeklarują chęć uczestnictwa w spotkaniu.

Wyzwanie – wprowadzamy OK zeszyt

 

Uwagi do zdalnej wersji: Do zdalnego wariantu warto użyć platformy, w której każdy ma włączoną kamerkę i głos. Najlepiej, aby platforma miała opcje dzielenia na pokoje, w których odbywają się krótkie rozmowy w parach. Opcja zdalna zaznaczona będzie w scenariuszu na niebiesko.

 

Czas Cel Co robimy?
5 min Przywitanie Runda:

Skąd wiem o OK zeszycie?

Co mi się w OK zeszycie podoba?

15 min Warunki na efektywne wyzwanie nauczycielskie Rozmowa w parach i runda:

Jakie wyznaczyłam sobie zadania na ten rok? Czy widzę miejsce na dodatkowe wyzwanie w postaci OK zeszytu?

Lider przypomina wskazówki z artykułu:

5.     Zauważyć, że nie jest się samotnym w zmianie.

6.     Wykorzystać dotychczasowy dorobek i doświadczenia.

7.     Poświęć czas na plan.

8.     Podejmować małe wyzwania.

Popatrzmy na te wskazówki. Zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy tych wskazówek nie wzięli pod uwagę. To znaczy, czym to zaowocuje:

1.     samotne podjęcie wyzwania w szkole,

2.     traktowanie wyzwania, jako czegoś całkiem nowego, niewykorzystującego zasobów.

3.     nieułożenie planu,

4.     obłożenie się wieloma zadaniami.

Lider przydziela parom po jednym punkcie i każda para mówi o konsekwencjach.

W wersji zdalnej można poprosić o wypowiedź osoby, które mają odpowiedź na te pytania lub wylosować osoby do odpowiedzi na każde z pytań. Można przydzielić pary uczestników do pokoi i poprosić, aby porozmawiali na jeden z tematów powyżej.

Dla lidera: Czwarta wskazówka wiążę się z pytaniem ostatnim. Jeśli ktoś z Was uważa, że nie ma miejsca w tym roku szkolnym na OK zeszyt, to nie warto zaczynać.

 

Czy udzielilibyście jakiejś jeszcze wskazówki nauczycielowi podejmującemu wyzwanie w naszej szkole?

Dopisanie wskazówki.

Lider: Nasze wyzwanie (wprowadzanie OK zeszytu) jest tylko naszym wyzwaniem, nikt nam go nie narzuca i nie wymaga w nim sukcesów. Ma to swoje dobre strony, bo nikt nie będzie nas z tego rozliczał.

Pkt 1. Mamy już spełniony, bo stanowimy grupę, która wzajemnie będzie się wspierać.

Pkt 4. Zależy od nas, bo sami ustalimy, co będziemy w tym wyzwaniu realizować.

Pozostają punkty 2. i 3.

15 min Jakie mamy zasoby? Porozmawiajmy w podgrupach (np. 3-osobowych):

Jakie mamy zasoby w naszej grupie do prowadzenia OK zeszytu?

Lider podsuwa propozycje:

·       Dyrektor jest otwarty na innowacje i je wspiera.

·       Nauczyciele rozmawiają o nauczaniu i współpracują ze sobą.

·       Mamy dobry kontakt z rodzicami naszych uczniów.

·       Podajemy uczniom regularnie cele i kryteria sukcesu.

·       Istnieje zwyczaj OK obserwacji.

·       Próbowaliśmy pracować z OK zeszytem.

·       Istnieje możliwość dostosowania statutu szkoły do wymogów OK zeszytu.

·       Uczniowie są przyzwyczajeni do prowadzenia zeszytu/notatek itp.

·       Lubimy nowości.

·       Jesteśmy gotowi do oddania zeszytu w ręce ucznia.

·       Dopuszczamy myśl o zmniejszeniu liczby stopni na rzecz informacji zwrotnej.

itp.

 

Spisanie zasobów, aby móc do nich się odwoływać.

Uczestnicy mogą zapisywać propozycje na chacie i w ten sposób powstaje lista zasobów.

10 min Co zaplanujemy? Przystępujemy do sedna, czyli planów.

Rozmowa w małych grupach o zakresie naszych planów.

Co powinien zawierać nasz plan?

Lider pokazuje propozycje i pyta, co w naszych planach z tego jest potrzebne i co może trzeba dodać do planów.

1.     Jakie klasy objęte będą OK zeszytem i na jakich przedmiotach?

2.     Którzy nauczyciele decydują się na próbę wprowadzenia OK zeszytu?

3.     Kogo zawiadomimy?

4.     Plany sposobu wprowadzania OK zeszytu do pracy z uczniami.

5.     Od czego zaczynamy pracę z OK zeszytem?

6.     Plany dalsze – propozycje dalszych elementów OK zeszytu.

7.     Harmonogram wprowadzania kolejnych elementów.

8.     Harmonogram spotkań nauczycieli wprowadzających OK zeszyt.

9.     Sposoby monitorowania efektów pracy z OK zeszytem.

10.  Sposoby świętowania i prezentacji pracy z OK zeszytem.

11.  Sposoby informowania innych nauczycieli o naszych pracach.

12.  ….

Uczestnicy zaznaczają to, czym chcą się zająć i dopisują to, czego nie zaproponowano.

Wiosna 2020 przeniosła nas w świat wirtualny. Nie wiadomo, jak będzie w następnych latach. OK zeszyt może być realizowany zarówno w nauczaniu rzeczywistym, jak i zdalnym. Różnica polega tylko na innej formie zeszytu.

W wersji zdalnej można zrobić głosowanie i wybrać tylko punktu o największym wskazaniu. Lepiej poprzedzić głosowanie krótką narada w parach, np. w pokojach.

40 min Planowanie W zależności od tego ile punktów powstało w poprzednim module, dzielimy zespół na pary do planowania odpowiednich punktów. Może się tak zdarzyć, że pary dostają kilka punktów.

Można dać parom możliwość wyboru punktów do pracy.

Praca nad punktami w parach.

Prezentacja planów w zakresie przydzielonych punktów z możliwością wprowadzania propozycji zmian i modyfikacji uzyskanych od reszty uczestników.

Uwaga: Nie może być nic zaplanowane, co nie jest zaakceptowane przez całą grupę.  Najwyżej trzeba zmniejszyć zakres wyzwania. Nie ma żadnego powodu, aby się spieszyć!

Każdy postęp w tej sprawie jest godny doceniania.

W wersji zdalnej warto przydzielić grupom pokoje na platformie do pracy.

5 min Podsumowanie Runda: Co doceniam w tym spotkaniu, a czego mi zabrakło?

W wersji zdalnej można zrobić ankietę z otwartym pytaniem.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz