6 zmian w szkole po powrocie do niej uczniów

We wrześniu wrócimy do nauczania rzeczywistego lub pozostaniemy przy zdalnym lub będzie stosować tak zwaną „hybrydę”.

Każda z form będzie nacechowana doświadczeniem uzyskanym w czasie pandemii.

Wielu nauczycieli zauważyło, że trzeba zmienić podejście do realizacji programu i do sposobu oceniania uczniów.

Oto lista sześciu spraw, które mogą się zmienić po powrocie do normalności:

  1. Częściej stosowana będą technologie online do przekazywania uczniom zadań i innych zasobów edukacyjnych. 

Prawdopodobnie na stale zostanie z nami kontakt online, szczególnie z uczniami, którzy byli nieobecni na lekcji z powodu choroby.

  1. Nie wszystkie prace uczniowskie będą oceniane stopniami

Zdalne nauczanie nauczyło nas, że nie jest tak ważny sam wynik pracy. Bardziej ważna jest możliwość poprawy i wsparcie udzielane uczniowi. Widoczne jest, że uczniowie są bardziej chętni do poprawy swojej pracy, gdy nie są natychmiast oceniani stopniami i gdy nauczyciel najpierw przekazuje im swoją opinię o ich pracy oraz tworzy im warunki do poprawy.

 

Nauczyciele zauważyli również, że bardziej liczy się jakość zadawanych uczniom zadań, a nie ich ilość. Uczniowie są bardziej zmotywowani do uczenia się, gdy otrzymują mniej zadań, ale opatrzone są one szczegółowymi informacjami zwrotnymi.

  1. Więcej projektów

W czasie lekcji zdalnych sprawdziły się projekty, które uczniowie mogli wykonywać indywidualnie lub grupowo i efekty przesyłać do nauczyciela. Do prezentacji wyników swojej pracy projektowej, uczniowie mogą uzyskać informację zwrotną, której wskazówki mogą zastosować do poprawy swojej pracy. Dzięki temu nie narażają się na prezentację swojej  niedoskonałej pracy na forum klasy.

Okazało się, że projekty wykonywane online charakteryzują się większą kreatywnością ze strony ich twórców.

  1. Zapraszanie specjalistów z zewnątrz

W nauczaniu zdalnym brali udział również zaproszeni specjaliści. Dużo łatwiej było zaprosić na lekcję zdalną eksperta niż gościć go realnie w szkole.

Wiedza i umiejętności ekspertów może być z korzyścią wykorzystana przez uczniów.

  1. Lepsze zarządzanie czasem

W zdalnym nauczaniu okazało się, że sukcesy odnoszą uczniowie, którzy lepiej zarządzają swoim czasem. W klasie szkolnej uczniowie nie muszą zarządzać swoim czasem, są sterowani przez nauczyciela. W zdalnym nauczaniu uczniowie musieli przejąć kontrole nad swoim czasem.

  1. Prawdziwy TiK

Uczniowie przeważnie sprawnie posługują się technologiami, ale na poziomie mediów społecznościowych. Często nie mają doświadczenia w wykorzystaniu profesjonalnym TiKa, np. uczniowie znają się na smartfonie i niektórych aplikacjach, ale nie są tak „sprytni”, jeśli chodzi o technologię internetową. W przyszłości znajomość TIKa będzie konieczna, teraz jest szansa się jej nauczyć.

 

Inspiracja artykułem Gina Denny:

https://www.edweek.org/tm/articles/2020/05/18/6-classroom-changes-teachers-will-make-when.html?cmp=eml-enl-tu-mostpop&M=59598764&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

Dodaj komentarz