Budujemy relacje online z uczniami

Jeszcze tylko miesiąc do rozpoczęcia bardzo nietypowego roku szkolnego. Co zrobimy w pierwszym dniu, a potem w pierwszym tygodniu i miesiącu?

Wielu badaczy edukacyjnych podkreśla, że dobre relacje są warunkiem koniecznym dla efektywnego uczenia się. Uczniowie potrzebują poczucia wspólnoty i relacji opartych na szacunku i trosce. Aby kogoś szanować i lubić, trzeba go przede wszystkim poznać.

Początek roku jest bardzo dobrym momentem na rozpoczęcie budowania relacji. Nie wiemy, jak będzie wyglądało nauczanie, czy będzie ono odbywać się w szkole, czy online, a może „hybrydowo”. Jeśli nie będzie to nauczanie stacjonarne w szkole, to znaczy, że trzeba będzie poświęcić więcej uwagi na budowanie relacji, gdyż zdalny kontakt nie sprzyja naturalnemu poznawaniu się. Jednak zawsze warto pamiętać o  budowaniu i wzmacnianiu relacji! Jako nauczycieli wiemy, że pierwsze dni roku szkolnego są bardzo ważne. Zasady i zwyczaje, które zostaną wprowadzone w pierwszych dniach, bardzo trudno później zmienić. Dlatego mówimy o pierwszych dniach nowego roku szkolnego.

Jeśli mamy do czynienia z uczniami, których już znamy, to mamy łatwiejszą  sytuację. Wtedy warto wrócić do już nawiązanych kontaktów. Można to zrobić, zadając uczniom pytanie na przykład o doświadczenia wakacyjne lub inne pytanie, na które będą chcieli odpowiedzieć i podzielić się odpowiedzią z innymi. Może wydawać się to strata czasu, ale tak nie jest, taki początek zaprocentuje później w procesie nauczania.

Kontakt online stwarza oczywiste bariery w poznawaniu kogoś. Jeśli nie znamy uczniów, bo na przykład uczymy nową klasę, to warto poświęcić czas na poznanie uczniów i zapoznanie ich miedzy sobą.

Jeśli chcemy zadać uczniom pytanie, to w tym przypadku powinny być one mniej osobiste, gdyż nie wiemy jaka sytuację mają uczniowie w domu i poza szkołą. Można zapytać uczniów na przykład o zainteresowania, o muzykę, której uczniowie słuchają, o jedno wydarzenie z którego są zadowoleni itp. Czasami warto poprzedzić wypowiedzi na forum wymianą w grupach lub parach, czyli pokojach zdalnych, to może ośmielić uczniów do wypowiedzi.

Z czasem można poprosić uczniów o uzasadnienie, swojej opinii, np. można poprosić o uzupełnienie zdania:  Dla mnie jest ważne….., ponieważ…..

W zadawanie pytań można włączyć uczniów, poprosić ich tworzenie pyta, które zadadzą kolegom i koleżankom, na przykład:

„Ile czasu spędzasz na ………..?”

„Jaki sport lubisz najbardziej…..?”

Inny sposób na wzajemne poznanie, to – „dwie prawdy i jedno kłamstwo”. Polega na zaproponowaniu wylosowanemu uczniowi, przedstawienie dwóch zdań prawdziwych i jednego fałszywego na swój temat. Zadaniem pozostałych uczniów jest odgadniecie, które zdanie jest fałszywe. Taka „zabawa” pomaga uczniom lepiej się poznać. W wersji online można zrobić glosowanie na platformie, lub zapisywać sugestie na chacie. Do prezentacji dwóch prawd uczniowie mogą przygotować prezentację, komiks lub animację.

Oczywiście bardzo użyteczne są rozmowy indywidulane nauczyciela z uczniem. Mogą to być krótkie rozmowy i lepiej, gdy uczniowie będą wiedzieć zawczasu, czego będą dotyczyć i kiedy nauczyciel się z uczniem skontaktuje. Zaskoczenie nie jest tu wskazane.

Perspektywa przeprowadzenia takich rozmów ze wszystkimi nauczanymi może być dla nauczyciela przerażająca. Warto rozłożyć sobie tę pracę w czasie i czasami zmieniać temat rozmowy, uprzedzając zawczasu o tym uczniów. Takie kontakty poza godzinami lekcyjnymi są bardzo dobrym sposobem zacieśniania relacji.

 

Dość kontrowersyjnym pomysłem jest udostępnienie numeru telefonu wszystkim uczniom i ich rodzicom. Wbrew pozorom ten sposób kontaktu nie jest przez uczniów nadużywany. A jeśli nauczyciel otrzymuje wiadomość, że ktoś dzwoni w nieodpowiednim czasie, to telefonu po prostu nie odbiera.  Jeśli nie nauczyciel nie czuje się komfortowo, podając swój numer telefonu, to może poprosić o kontakt mailowy lub przez dziennik internetowy. Niektóre aplikacje telefoniczne i internatowe mają możliwość wysyłania wiadomości SMS do wszystkich uczniów i nauczyciela.

 

Warto też zadbać o relacje z rodzicami. Bardzo dobrze sprawdza się telefon lub mail z pozytywnymi wiadomościami. Można tez poprosić rodziców o radę, jak wspierać ich dziecko i korzystać z dotychczasowych doświadczeń, które miało  dziecko w szkole.

 

Inspiracja artykułem Larry Ferlazzo z 26 lipca 2020 http://blogs.edweek.org/teachers/classroom_qa_with_larry_ferlazzo/2020/07/classroom_activities_that_will_start_your_online_or_hybrid_new_year_strong.html?cmp=eml-enl-eu-news3&M=59629722&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

One Comment

Dodaj komentarz