Jak oceniają motywację uczniowie i nauczyciele?

W tym krótkim wpisie przedstawiam ciekawe wyniki badań nad motywacją uczniów do nauki (1011 uczniów w wieku 13-17 lat). Badania przeprowadzone w USA, ale u nas pewnie byłoby podobnie.

Zdaniem wielu nastolatków najbardziej motywuje ich do nauki poprawa słabo ocenionej pracy. Badania  przeprowadzone  przez Centrum Badawcze EdWeek na temat motywacji i zaangażowania uczniów pokazują, że właśnie możliwość poprawy została wybrana przez uczniów jako czynnik najbardziej motywujący. Uczniowie wybierali spośród 20 opcji  i 35% respondentów wskazało właśnie – możliwość poprawy. W dalszej kolejność i wskazano na: włączenie większej ilości humoru i zabawy do zajęć, przekazywanie większej ilości informacji zwrotnych, oferowanie większej liczby praktycznych doświadczeń i przydzielanie większej liczby zadań szkolnych na tematy, które są istotne i interesujące dla uczniów. Wynik mnie zaskoczył, szczególnie ten główny wybór. Dla nas nauczycieli może być on wskazówką, aby umożliwiać uczniom poprawę ich pracy! Zgadza mi się to ze zdaniem, że warto dążyć do tego, aby praca była wykonana idealnie. Zyskuje uczeń, bo udaje mu się osiągnąć sukces, a z tych badań wynika, że dzięki temu działamy na jego motywację do nauki oraz zyskuje nauczyciel, bo ma uczniów przygotowanych do dalszej nauki.

****

Nauczyciele i wychowawcy mieli w badaniu inne zdanie, wybierali: oferowanie większej liczby praktycznych doświadczeń edukacyjnych oraz zapewnianie większej liczby wycieczek terenowych i eksperymentów laboratoryjnych. W dalszej kolejność wskazywali na pokazanie uczniom, jak mogą wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłej karierze oraz „zaoferowanie uczniom wyboru różnych sposobów wykazania, że ​​się czegoś nauczyli”. Widać, że na eksperymenty wskazują zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, ale pierwsze wybory się różnią. Trudno też ściśle zdefiniować, co znaczy: oferowanie większej liczby praktycznych doświadczeń edukacyjnych, może w tym jest pragnienie rozszerzenia programu nauczania, który jak wiemy już jest przeładowany.

****

Inaczej też oceniali nauczyciele i uczniowie stan motywacji uczniów do nauki. Wśród uczniów – 86% stwierdziło, że czują się teraz zmotywowani do nauki, a tylko 67%  nauczycieli to potwierdziło.

Różnie też postrzegają wpływ pandemii na motywację: 38% uczniów uważa, że pandemia zmniejszyła ich motywację do nauki, a aż 80% nauczycieli, dyrektorów zgadza się z tą opinią.

****

Zgodność była w jednym obszarze – motywacji nauczycieli. Obie grupy oceniły ją podobnie, około 80% procent uczniów i nauczycieli stwierdziło, że nauczyciele w ich szkole są zmotywowani do nauczania uczniów.

Dane z artykułu Ariany Protheo

https://www.edweek.org/leadership/what-would-motivate-teens-to-work-harder-in-school-the-chance-to-redo-assignments/2023/02

 

Dodaj komentarz