• Home
 • Rozmowy o nauczaniu
 • Rozmowy o nauczaniu – Pomysły na koniec roku szkolnego – zwiastun, artykuł i scenariusz spotkania

Rozmowy o nauczaniu – Pomysły na koniec roku szkolnego – zwiastun, artykuł i scenariusz spotkania

Zwiastun

Spotkanie na temat efektywnego zagospodarowania czasu pod koniec roku szkolnego.

Jak pewnie zauważyliście, ostatnie dwa miesiące nauki szkolnej są z różnych powodów nieefektywne. Uczniowie często są nieobecni albo interesują się jedynie poprawianiem ocen. Chcielibyśmy to wspólnie zmienić, poprzez zaplanowanie czasu ostatnich miesięcy roku szkolnego. Spotkanie będzie oparte o 3 propozycje:

 1. wykorzystanie czasu na podsumowanie pracy przez nauczycieli,
 2. zaplanowanie lekcji i zajęć na koniec roku szkolnego,
 3. planowanie uroczystości końca roku.

Wybierzemy jedną z nich, którą zajmiemy się w tym roku. A może sami dodamy własną?

Spotkanie jest zaplanowane na 1,5 godziny.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Artykuł

Pomysły na zakończenie roku

Koniec roku – mnóstwo zadań do zrobienia. Warto zadbać, aby ten czas zapisał się pozytywnie we wspomnieniach i praktyka końca roku poprawiła się w przyszłości.

Co możemy zrobić w tej sprawie?

 • Współpraca nauczycieli nad podsumowaniem roku szkolnego.

Przygotowanie przez każdego z nauczycieli odpowiedzi na pytania:

 • Co było dla mnie ważne? (Jedna sprawa związana z nauczaniem, nad którą skupiałam/skupiałem się w tym roku.)
 • Co mi się z tego udało, a co się nie udało?
 • Co będzie dla mnie ważne? (Jedna sprawa, którą będę się zajmować w przyszłym roku.)

Następnym krokiem może być zorganizowanie rozmów na ten temat w zespołach lub indywidualnie z dyrektorem szkoły. Ograniczenie rozmowy do powyższych trzech pytań i dwóch spraw (co było i co będzie?) owocuje bezpieczną dla nauczyciela atmosferą. Jednocześnie czyni refleksyjną stop-klatkęw pracy nauczyciela i daje mu jasny komunikat, że warto pracować nad doskonaleniem nauczania.

 

 • Poświęcić czas na zaplanowanie pracy w końcu roku szkolnego

Z początkiem maja uczniowie przestają się efektywnie uczyć, najwyżej zajmują się poprawą ocen, ale większość myśli już o wakacjach i właściwie nauka się kończy. Jest to duża strata dla procesu uczenia się.

Warto porozmawiać z nauczycielami na temat efektywnego końca roku szkolnego, o który będzie można zadbać planując następny rok szkolny. Rozmowę można przeprowadzić w zespołach nauczycielskich lub podczas posiedzenia rady pedagogicznej. Pomysły nauczycieli można zapisać, a potem wybrać te, które wydają się najbardziej korzystne dla naszej szkoły.

Na czym mogą polegać te pomysły?  Ciekawą koncepcją jest zaplanowanie harmonogramu wycieczek, ale mogą to być także następujące aktywności: lekcje poza salami w szkole, realizacja  różnych uczniowskich projektów, organizowanie występów teatralnych klas,  tłumaczenie książek napisanych w obcych językach, opracowanie wystąpień na temat tego, czego w tym roku się nauczyliśmy, testy samosprawdzające zdobytą wiedzę, konkursy artystyczne, teleturnieje, podchody z sensem, gry miejskie, opracowywanie regulaminów szkolnych w klasach, prezentacje OK zeszytów uczniów, itd. Pomysły na pewno będą rozmaite.

 

 • Planowanie świętowania na koniec roku

Ostatni dzień szkoły może być dużym świętem. Przeważnie ma określony harmonogram – aula, przemówienia, nagrody, rozdanie świadectw, kwiaty.

Może w tym roku lub następnym zaplanować inny przebieg końca roku? Zrobić duże święto! Piknik, dobre jedzenie przygotowane przez uczniów, występy artystyczne (prezentacja talentów),  inne prezentacje itp.

Taka impreza wymaga dobrego przygotowania i zaplanowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomysł na prezentowanie – Czego się nauczyliśmy? – wymaga przygotowania przez uczniów prezentacji. Jej przygotowaniem można zająć się właśnie w ostatnich miesiącach „niby nauki”.. Uświadomienie sobie przez uczniów, że czegoś z sukcesem się nauczyli, jest dla nich nadaniem sensu chodzeniu do szkoły oraz powtórzeniem materiału z roku szkolnego. Warto pozostawić uczniom twórczą swobodę w sposobach prezentacji, może to być np. rymowanka, mapa myślowa, a może piosenka?

Innym pomysłem jest przygotowanie prezentacji zdjęć z roku szkolnego. Wymaga to zadbania o zdjęcia podczas całego roku. Taka prezentacja cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, szczególnie, gdy zdjęcia przypominają różne zdarzenia, które miały miejsce w ciągu roku. Prawdopodobnie trzeba zadbać o zgody uczniów i ich rodziców na robienie zdjęć.

Można świętować przy pomocy pisania SMS do osób, którym chcemy podziękować. Wtedy każdy otrzymuje kilka prywatnych wiadomości z docenieniem.

Oprawa w postaci poczęstunku i dekoracji nada imprezie charakteru świętowania, którego stale za mało jest w naszych szkołach.

Koniec roku jest świetną okazją do podsumowań i planów na przyszły rok.

Częściowo inspirowałam się artykułem Tracey Smith: https://www.smartbrief.com/original/2019/05/4-ways-end-year-positive-note?utm_source=brief&utm_medium=FeaturedContent&utm_campaign=EducationOriginals

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Scenariusz spotkania 

 

 

Scenariusz rozmowy o nauczaniu – Pomysły na zakończenie roku

Spotkanie do 90 min

Przed poprowadzeniem spotkania lider:

 1. Rozmawia z dyrektorem na temat wyboru tematu.
 2. Rozmawia z dyrektorem, że chce przeprowadzić takie spotkanie i uzyskuje jego aprobatę oraz ew. zapewnienie, że dyrektor będzie na spotkaniu lub zachęci nauczycieli do uczestnictwa.
 3. Zaprasza nauczycieli ustnie lub pisemnie do uczestnictwa w spotkaniu.

Ad 3. Propozycja ogłoszenia:

Drodzy nauczyciele,

planujemy spotkanie w dniu….., o godzinie ……, na temat efektywnego zagospodarowania czasu pod koniec roku szkolnego. Jak pewnie zauważyliście, ostatnie dwa miesiące nauki szkolnej są z różnych powodów nieefektywne. Uczniowie często są nieobecni albo interesują się jedynie poprawianiem ocen. Chcielibyśmy to wspólnie zmienić, poprzez zaplanowanie czasu ostatnich miesięcy roku szkolnego. Mamy kilka propozycji w artykule, który możecie przeczytać przed spotkaniem. Liczymy również na to, że sami wymyślimy, co będzie dla naszej szkoły najlepsze. Spotkanie potrwa najwyżej 1,5 godziny. Serdecznie zapraszamy. Osoby chętne prosimy o zapisanie się na listę i przeczytanie artykułu, od którego zaczniemy nasze spotkanie.

 

 1. Przekazuje artykuł osobom, które zadeklarują chęć uczestnictwa w spotkaniu.

 Scenariusz rozmowy o nauczaniu – Koniec roku szkolnego

Czas Cel Co robimy?
20 min Przywitanie 1.     Czy jesteś zadowolona/y z czasu poprzedzającego zakończenie roku szkolnego w naszej szkole?

·       Tak – kciuk do góry

·       Mam kilka zastrzeżeń – kciuk w bok

·       Nie – kciuk do dołu

Runda z wyjaśnieniem decyzji „kciukowej”

2.     Rozmowa w parach: Czy kiedykolwiek uczestniczyłam w udanym, efektywnym czasie końca roku?
Jak on wyglądał?

Wypowiedzi chętnych osób.

5 min Omówienie – czym się będziemy zajmować? Lider: Artykuł zawiera propozycje zajęcia się tą sprawach w 3 aspektach:

4.     wykorzystanie czasu na podsumowanie pracy przez nauczycieli,

5.     zaplanowanie lekcji i zajęć na koniec roku szkolnego,

6.     planowanie uroczystości końca roku.

Czy macie jeszcze jakieś pomysły dotyczące efektywnego wykorzystania czasu końca roku szkolnego?

Chwila rozmowy w trójkach lub parach, przedstawienie propozycji i dopisanie ich do listy.

Zajmijmy się wszystkimi propozycjami, a w trakcie dyskusji może niektóre pominiemy lub odłożymy na inny czas.

15 min Co możemy zrobić z nauczycielami? 1.     Wykorzystanie czasu na podsumowanie pracy przez nauczycieli.

Tekst z artykułu: Przygotowanie przez każdego z nauczycieli odpowiedzi na pytania:

·       Co było dla mnie ważne?  (Jedna sprawa związana z nauczaniem, nad którą skupiałam/skupiałem się w tym roku.)

·       Co mi się z tego udało, a co się nie udało?

·       Co będzie dla mnie ważne? (Jedna sprawa, którą będę się zajmować w przeszłym roku.)

Następnym krokiem może być zorganizowanie rozmowy na ten temat w zespołach lub indywidulanych z dyrektorem szkoły. Ograniczenie rozmowy do powyższych trzech pytań i dwóch spraw (co było i co będzie?) owocuje bezpieczną dla nauczyciela atmosferą rozmowy. Jednocześnie czyni refleksyjną stop klatkę w pracy nauczyciela i daje mu jasny komunikat, że warto pracować nad doskonaleniem nauczania.

 

Lider proponuje pytania od A do D. Każdy wybiera jedno z nich i razem z innymi osobami, które wybrały dany punkt, odpowiada na nie.

A.     Dlaczego tylko 3 pytania?

B.     Czy to są dobre pytania?

C.     Czy my jesteśmy zainteresowani takim podsumowaniem? Dlaczego tak, dlaczego nie?

D.     Kto mógłby się zająć organizacją takiego podsumowania w naszej szkole?

Głosowanie, czy robimy coś w tej sprawie?

Lider zlicza glosowanie i notuje ile głosów mamy za.

 

15 min Co możemy zrobić wraz z uczniami w maju i czerwcu? 2.     Zaplanowanie lekcji i zajęć na koniec roku szkolnego

Lider przedstawia propozycje z artykułu:

·       harmonogram wycieczek,

·       lekcje poza salami w szkole,

·       realizacja przez uczniów projektów,

·       organizowanie występów teatralnych klas,

·       tłumaczenie książek napisanych w obcych językach,

·       opracowanie wystąpień – czego się w tym roku nauczyliśmy?,

·       testy samosprawdzające zdobytą wiedzę,

·       konkursy artystyczne,

·       teleturnieje,

·       podchody z sensem, gry miejskie,

·       opracowywanie regulaminów szkolnych w klasach,

·       prezentacje OK zeszytów uczniów

 

Lider pyta, czy komuś przychodzi inny pomysł do głowy? Dopisuje pomysły do listy.

Każdy z uczestników ma 3 cenki do dyspozycji, przykleja przy wybranych przez siebie propozycjach.

Lider zlicza propozycje i notuje 3, które uzyskały najwięcej głosów.

Lider zlicza glosowanie i notuje ile głosów mamy za.

15 min Jakiej uroczystości chcielibyśmy na koniec roku? 3.     Planowanie uroczystości końca roku

Rozmowa w parach: Czy uczestniczyłam/em w atrakcyjnym świętowaniu końca roku szkolnego?

Wypowiedzi chętnych osób.

Propozycje z artykułu:

·       piknik z dobrym jedzenie przygotowanym przez uczniów,

·       występy artystyczne uczniowskie,

·       prezentacje wykonanych przez uczniów w ciągu roku projektów,

·       prezentacje – czego się nauczyliśmy,

·       teleturnieje, konkursy,

·       wystawa zdjęć uczniów.

Dopisanie propozycji uczestników i głosowanie, które z nich warto byłoby zastosować w naszej szkole?

 

Lider zlicza glosowanie i notuje ile głosów mamy za.

10 min Omówienie propozycji uczestników 4.     Dodatkowa część zgłoszona przez uczestników

Postępujemy jak wyżej.

Jeśli nie padła propozycja na początku, to pomijamy tę część.

5 min Podsumowanie i wybór Lider przestawia liczbę głosów „za” w każdej części:

1.     wykorzystanie czasu na podsumowanie pracy przez nauczycieli,

2.     zaplanowanie lekcji i zajęć na koniec roku szkolnego,

3.     planowanie uroczystości końca roku,

4.     ?

Wybranie tej części, która uzyskała największą liczbę głosów.

Zaplanowanie spotkania na temat wybranej części i powołanie zespołu odpowiedzialnego za organizację.

Lider zobowiązuje się przekazać dyrektorowi ustalenia (o ile dyrektor nie jest obecny na spotkaniu).

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz