• Home
  • Rozmowy o nauczaniu
  • Rozmowy o nauczaniu – Czego nie powinien robić dyrektor – zwiastun, artykuł i scenariusz spotkania

Rozmowy o nauczaniu – Czego nie powinien robić dyrektor – zwiastun, artykuł i scenariusz spotkania

Zwiastun

Czego nie powinien robić dobry dyrektor?

Każdy z dyrektorów stara się być dobrym dyrektorem. Czasami jednak każdy może popełnić błąd. Nasz dyrektor chciałby wiedzieć, czego powinien w zarządzaniu zespołem unikać. To spotkanie ma opracować rady dla naszego dyrektora, czego nasz zespół nie lubi. Po spotkaniu przekażemy zestaw wskazówek, które dyrektor rozważy i wybierze te, które może wprowadzić do swojej pracy.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Artykuł

Czego nie powinien robić dobry dyrektor?

Każdy z dyrektorów stara się być dobrym dyrektorem. Czasami wie, jak to robić i staje się pożądanym przywódcą, który inspiruje swój zespół, ale czasami nawet dobry dyrektor popełnia błędy. Najczęściej błędy są niezamierzone. Dyrektor nie wie, że jest to błąd zniechęcający jego nauczycieli.

Monica Washington, nauczycielka w szkole w USA przedstawia 4 takie błędy. Skorzystamy z nich, aby przedstawić przykłady niepożądanych zachowań. Na pewno jest ich więcej, dlatego warto zastanowić się, co może psuć relacje w gronie nauczycieli. Najlepiej zapytać o to samych nauczycieli uczących w danej szkole. Taka wiedza może być użyteczna dla dyrektora. Dobrze znać mielizny, aby móc je omijać.

 

  1. Przypominanie, że nauczyciele w szkole są dla dzieci.

NP.: Dyrektor widzący brak entuzjazmu dla proponowanej przez niego inicjatywy posługuje się argumentem: „Czy pamiętacie, że w szkole my jesteśmy dla dzieci?”. Dyrektor ma nadzieję, że to przypomnienie zawstydzi nauczycieli i sprawi, że ochoczo przyjmą oni przedstawianą przez niego propozycję.

Jednak to przypomnienie jest oczywistym faktem, z którego wszyscy nauczyciele zdają sobie sprawę. Przypomnienie brzmi jak pouczanie ucznia. W ten sposób dyrektor nie zbuduje partnerstwa pomiędzy dyrektorem a jego zespołem.

  1. Niespodziewane dodatkowe zadanie. 

NP.: Dyrektor organizuje krótkie spotkanie podczas dużej przerwy i informuje, że jeszcze dziś trzeba wykonać dodatkowe zadanie. Wyjaśnia, że nie ma nauczyciela klasy I i każdy z nauczycieli w czasie okienka zajmie się tą klasą.

Zrozumiałe jest to, że dyrektor jest postawiony w trudnej sytuacji i szuka wyjścia, które zaangażuje różnych nauczycieli. Jednak nauczyciele mają bardzo zajęty czas w szkole, z wyprzedzeniem planują jego wykorzystanie, a dodatkowe niespodziewane polecenie burzy ten plan. Nauczyciele odbierają takie polecenia, jako wyraz braku szacunku do ich pracy i ich planowania.

  1. Kontakty po pracy. 

NP.: Dyrektor wraca w piątek wieczorem do domu i zaczyna planować następny tydzień. Siada przy komputerze i wysyła maile do pracowników. Część nauczycieli nie odbiera maili po pracy, a część zostaje nim wytrącona z rodzinnego życia.

Najlepiej, gdyby dyrektor powstrzymał się od wysyłania e-maili lub innych wiadomości, po godzinach pracy oraz w weekendy. Jeśli informacja jest konieczna do przekazania po godzinach pracy nauczyciela, to powinna mieć adnotacje, że można na nią odpowiedzieć po przybyciu do szkoły. Czas po pracy powinien pozostać do dyspozycji nauczyciela.

  1. Ciągła kontrola. 

NP.: Dyrektor ma zwyczaj kontrolowania pracy nauczycieli. Narzuca metody pracy, kontroluje wykonanie własnych poleceń, decyduje o podręcznikach, itp. Nauczyciele czują się stale kontrolowani.

Dyrektor powinien ograniczyć kontrole do znanych nauczycielom obszarów. Tworzyć wrażenie, że ufa im jako specjalistom. Jednocześnie powinien umożliwić  dzielenie się trudnościami i uzyskanie pomocy ze strony dyrektora. Nauczycielom potrzebna jest autonomia. Stała kontrola ubezwłasnowolnia nauczyciela i staje się on jedynie wykonawcą poleceń. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest stworzenie przestrzeni na rozmowy nauczycieli na temat nauczania, w czasie których będą mogli omówić problemy i korzystać wzajemnie ze swego doświadczenia.

  1. Wyręczanie nauczyciela

NP.: Nauczyciel przychodzi do dyrektora z problemem wychowawczym swojej klasy. Dyrektor postanawia iść na lekcję i porozmawiać z uczniami na godzinie wychowawczej.

Takie działanie jest niedźwiedzią przysługą. Problem za niego rozwiązuje dyrektor i pokazuje nauczycielowi, że jest nieudolny. Znacznie lepiej, gdy po konsultacji z dyrektorem nauczyciel sam rozwiąże problem.

 

Inspirowane wpisem na blogu Monici Washington

https://blogs.edweek.org/Teachers/teacher_leader_voices/2017/10/four_things_great_principals_d.html?CMP=EML-ENL-tu-mostpop&M=58845387&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

……………………………………………………………………………………………………………………….

Scenariusz spotkania

Rozmowy o nauczaniu: Czego nie powinien robić dobry dyrektor?

Spotkanie do 90 min

Przed poprowadzeniem spotkania lider:

  1. Rozmawia z dyrektorem, przedstawia mu tekst i pyta go, czy chciałby otrzymać rady dla siebie od swojego zespołu nauczycieli. Jeśli tak, to przechodzi do punktu 2.
  2. Wyjaśnia nauczycielom, czego będzie dotyczyło spotkanie. Może napisać ogłoszenie lub wyjaśnić ustnie w pokoju nauczycielskim.
  3. Przesyła deklarującym chęć uczestnictwa w spotkaniu nauczycielom krótki tekst o 5-ciu przykładowych błędach dyrektorskich.

Ad 2. Przykładowy list na tablicę ogłoszeń:

Zapraszam chętne osoby na spotkanie w dniu ….. o godzinie …….. Spotkanie potrwa najwyżej 1,5h. Zajmiemy się radami dla dyrektora dotyczącymi tego, czego nie powinien robić w naszej szkole. Rady będą anonimowe i nie muszą pochodzić z doświadczeń kontaktów z naszym dyrektorem. Stworzymy poradnik – jak nami zarządzać, a właściwie, czego nie należy w stosunku do nas robić. Rady przekażemy dyrektorowi, aby mógł lepiej kierować naszym zespołem. Dyrektor jest zainteresowany naszymi wnioskami.

Chętni na spotkanie proszeni są o zapisanie się na listę poniżej.

 

 Scenariusz rozmowy o nauczaniu – Czego nie powinien robić dobry dyrektor?

 

Czas Cel Co robimy?
5 min Przywitanie Wariant 1. Dlaczego zdecydowałem się uczestniczyć w tym spotkaniu?

Wariant 2. Co dzisiaj dobrego mnie spotkało w szkole?

W każdym wariancie lepiej jest porozmawiać przez 2 minuty w parach, a dopiero potem odsłuchać chętnych na forum.

10 – 20 min Refleksja na temat artykułu Wariant 1. Jeśli uczestnicy przeczytali artykuł – Co jest integrującego w tym artykule?

Wariant 2. Jeśli uczestnicy nie przeczytali artykułu – Prowadzący naświetla:

·       Dyrektorowi potrzebne są wskazówki, czego ma nie robić.

·       Przedstawienie krótko 5 przykładów z artykułu.

30 min Tworzenie innych przykładów ·       Rozmowa w parach na temat tego, jakie błędy popełniał dyrektor, w którego szkole kiedykolwiek pracowaliśmy?

·       Spisanie przez pary „błędów” w formie przykładów, jak w artykule.

·       Uczestnicy przedstawiają swoje przykłady, a prowadzący zapisuje na tablicy.

15 min Decyzja

Które przykłady przedstawimy naszemu dyrektorowi?

·       Uczestnicy zaznaczają te przykłady, które ich zdaniem warto przedstawić dyrektorowi.

·       Uczestnicy deklarują chęć spisania jednego z przykładów – wybór.

·       Opis przez uczestników wybranych przez nich przykładów tak, aby były jasne w odbiorze – na osobnych kartkach.

·       Prowadzący zbiera kartki do przekazania dla dyrektora z tytułem: Co dyrektorzy szkół w których pracowaliśmy lub o nich słyszeliśmy nie powinni robić?

10 min Zakończenie Runda końcowa – Co było dla mnie w tym spotkaniu ważne?

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz