O ocenie zachowania na konferencji SUS

Podczas konferencji dyrektorów w ramach programu Szkoła Ucząca Się, wzięłam udział w warsztatach na temat oceny zachowania. Dowiedziałam się, jakie jest zdanie dyrektorów na temat tej oceny. Zaskoczyło mnie, że niektórzy z nich widzą korzyści z jej stosowania. Są różne opinie na temat oceniania punktowego. Poszerzało to moje widzenie sprawy. Wszyscy biorący udział w warsztacie uważają, że jeśli już koniecznie mamy stosować ocenę zachowania w szkołach (wymóg prawny), to:

 • Konieczne jest określenie jasnych kryteriów jej przyznawania, najlepiej razem z uczniami. Uwspólnianie postrzeganie „wartości” z całą społecznością szkolną.
 • Zamiast suchego określania oceny – stosowanie informacji zwrotnej w cztery oczy.

Uczestnicy warsztatów zauważyli różne problemy:

 • Ocena zachowania to nie ocena ucznia, a środowiska, z którego uczeń pochodzi. Uczeń wnosi wzorce zachowań wyniesione ze środowiska domowego.
 • Ocenianie ma w sobie porównywanie uczniów między sobą, nie jest obiektywne.
 • Większości krajów nie ma oceny zachowania.
 • Oceniamy tylko to, co widzimy, a nie to, co determinuje dane zachowanie.
 • Ocena bierze pod uwagę raczej negatywne zachowania, a nie pozytywne.
 • Nie jesteśmy w stanie zmierzyć niektórych wymiarów zachowania – np. aktywności, jak również nadać tym wymiarom odpowiednie wangi.
 • Ocena zachowania często nie jest sprawiedliwa.

 

Zajmowaliśmy się rekomendacjami, czyli sposobami, które mogłyby pomoc w określaniu oceny zachowania:

 • Poświęcenie godzin wychowawczych na określanie zasad i kryteriów oceniania.
 • Oddanie oceniania zachowania w ręce i odpowiedzialność wychowawcy klasy.
 • Określenie kryteriów do oceny zachowania przez całą społeczność szkolną.
 • Stosować drzewo wartości: na ścianie wypisane są pożądane wartości i nauczyciel widząc, że uczeń spełnia daną wartość zawiesza tam imię ucznia, a jeśli uczeń łamie daną wartość, to zdejmuje kartkę z imieniem z drzewa (pomysł ze szkoły w USA).
 • Uczeń musi mieć możliwość i wiedzieć, jak może poprawić swoją ocenę zachowania.
 • Wskazane jest odejście od punktowego systemu i przejście na opisowy.
 • Jeśli system punktowy, to wraz z informacją zwrotną opisującą wynik.
 • Polecenie prowadzenia przez ucznia dziennika własnych, dobrych zachowań i używania go do określania oceny końcowej.
 • Wizualizacja rozwoju: każdy uczeń ma własny spinacz i przesuwa go na linii rozwoju (pomysł z Anglii).
 • Stosowanie samooceny lub oceny rówieśniczej.
 • Samoocena przy pomocy końcowego wypracowania wykonanego przez ucznia i podsumowania.
 • Prowadzenie linii rozwoju (metoda z programu Innowator).

 

Przedmiotem dyskusji była również zasadność oceniania, czyli tworzenia przepisów na młodego człowieka, która ogranicza jego wybór i samodzielność.

Dodaj komentarz