5 minutowy meldunek  

Kluczem do budowania relacji w klasie jest poznanie uczniów. Niektórym uczniom trudno jest mówić o sobie, szczególnie na forum klasy. Dużo łatwiej jest im coś napisać. Dlatego warto uczniów o to prosić, bo dzięki temu buduje się relację. Aby budować głębsze, oparte na zaufaniu relacje i zwiększać otwartość uczniów na pomoc i poradę, nauczyciel musi wiedzieć więcej o ich życiu. Jedną ze strategii pozyskiwania informacji jest właśnie 5 minutowy meldunek.

Ta praktyka polega na poproszenie uczniów od czasu do czasu, aby przez pierwsze pięć minut lekcji zapisali kilka zdań na temat, co się u  nich dzieje. Przy czym uczniowie mogą pisać, to o czym chcą, aby inni lub nauczyciel o nich wiedzieli (w zależności dla kogo informacja będzie przeznaczona).

Można podpowiedzieć uczniom, o czym mają pisać, dając im zagadnienie do wyboru, na przykład: twoje zainteresowania, hobby, życie rodzinne, życie towarzyskie, przeczytane książki, wysłuchana muzyka, obejrzane wystawy, dobre potrawy itp.  Ale może to być jedno pytanie: „Czy dzieje się coś ważnego?” lub „Czy szykuje się coś ważnego?” lub” Co jest dla Ciebie teraz najważniejsze?”.

Uczeń musi być przekonany, że nauczyciel nie będzie dzielił się publicznie jego odpowiedziami, że może mieć do nauczyciela zaufanie.

5 minutowe meldunki, dają nauczycielowi informację, co się szykuje i dzięki temu może on się na to przygotować.

Można też tę metodę zastosować dla całej klasy, czyli po uprzedniej zapowiedzi, przesłanie losowo zapisanej kartki do innego ucznia. Można poszukać podobieństw w wypowiedziach, to pomaga poczuć wspólnotę.

Meldunki nabierają szczerości i wagi w miarę ich stosowania, dlatego warto je przeprowadzać cyklicznie.

Czasami informacje z meldunków mogą być bardzo pomocne przy udzielanie uczniom pomocy, mogą być użyteczną wskazówką do nawiązania rozmowy.

Należy unikać przymuszenia. Nie każdy uczeń zdecyduje się na bliski kontakt z nauczycielem, szczególnie na początku. Pisemny meldunek nie jest też środkiem na wszystkie kłopoty, ale zwiększa szanse na zaspokojenie potrzeb uczniów i pozytywny wpływ na ich życie.

Inspiracja artykułem Marco Chacóna

https://www.edutopia.org/article/written-check-ins-with-students-teacher-relationship

 

Dodaj komentarz