Pomysły na zakończenie roku

Koniec roku – mnóstwo zadań do zrobienia. Warto zadbać, aby ten czas zapisał się pozytywnie we wspomnieniach i praktyka końca roku poprawiła się w przyszłości.

Co możemy zrobić w tej sprawie?

  • Współpraca nauczycieli nad podsumowaniem roku szkolnego.

Przygotowanie przez każdego z nauczycieli odpowiedzi na pytania:

  • Co było dla mnie ważne? (Jedna sprawa związana z nauczaniem, nad którą skupiałam/skupiałem się w tym roku.)
  • Co mi się z tego udało, a co się nie udało?
  • Co będzie dla mnie ważne? (Jedna sprawa, którą będę się zajmować w przyszłym roku.)

Następnym krokiem może być zorganizowanie rozmów na ten temat w zespołach lub indywidualnie z dyrektorem szkoły. Ograniczenie rozmowy do powyższych trzech pytań i dwóch spraw (co było i co będzie?) owocuje bezpieczną dla nauczyciela atmosferą. Jednocześnie czyni refleksyjną stop-klatkę w pracy nauczyciela i daje mu jasny komunikat, że warto pracować nad doskonaleniem nauczania.

  • Poświęcić czas na zaplanowanie pracy w końcu roku szkolnego

Z początkiem maja uczniowie przestają się efektywnie uczyć, najwyżej zajmują się poprawą ocen, ale większość myśli już o wakacjach i właściwie nauka się kończy. Jest to duża strata dla procesu uczenia się.

Warto porozmawiać z nauczycielami na temat efektywnego końca roku szkolnego, o który będzie można zadbać planując następny rok szkolny. Rozmowę można przeprowadzić w zespołach nauczycielskich lub podczas posiedzenia rady pedagogicznej. Pomysły nauczycieli można zapisać, a potem wybrać te, które wydają się najbardziej korzystne dla naszej szkoły.

Na czym mogą polegać te pomysły?  Ciekawą koncepcją jest zaplanowanie harmonogramu wycieczek, ale mogą to być także następujące aktywności: lekcje poza salami w szkole, realizacja  różnych uczniowskich projektów, organizowanie występów teatralnych klas,  tłumaczenie książek napisanych w obcych językach, opracowanie wystąpień na temat tego, czego w tym roku się nauczyliśmy, testy samosprawdzające zdobytą wiedzę, konkursy artystyczne, teleturnieje, podchody z sensem, gry miejskie, opracowywanie regulaminów szkolnych w klasach, prezentacje OK zeszytów uczniów, itd. Pomysły na pewno będą rozmaite.

  • Planowanie świętowania na koniec roku

Ostatni dzień szkoły może być dużym świętem. Przeważnie ma określony harmonogram – aula, przemówienia, nagrody, rozdanie świadectw, kwiaty.

Może w tym roku lub następnym zaplanować inny przebieg końca roku? Zrobić duże święto! Piknik, dobre jedzenie przygotowane przez uczniów, występy artystyczne (prezentacja talentów),  inne prezentacje itp.

Taka impreza wymaga dobrego przygotowania i zaplanowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pomysł na prezentowanie – Czego się nauczyliśmy? – wymaga przygotowania przez uczniów prezentacji. Jej przygotowaniem można zająć się właśnie w ostatnich miesiącach „niby nauki”.. Uświadomienie sobie przez uczniów, że czegoś z sukcesem się nauczyli, jest dla nich nadaniem sensu chodzeniu do szkoły oraz powtórzeniem materiału z roku szkolnego. Warto pozostawić uczniom twórczą swobodę w sposobach prezentacji, może to być np. rymowanka, mapa myślowa, a może piosenka?

Innym pomysłem jest przygotowanie prezentacji zdjęć z roku szkolnego. Wymaga to zadbania o zdjęcia podczas całego roku. Taka prezentacja cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, szczególnie, gdy zdjęcia przypominają różne zdarzenia, które miały miejsce w ciągu roku. Prawdopodobnie trzeba zadbać o zgody uczniów i ich rodziców na robienie zdjęć.

Można świętować przy pomocy pisania SMS do osób, którym chcemy podziękować. Wtedy każdy otrzymuje kilka prywatnych wiadomości z docenieniem.

Oprawa w postaci poczęstunku i dekoracji nada imprezie charakteru świętowania, którego stale za mało jest w naszych szkołach.

Koniec roku jest świetną okazją do podsumowań i planów na przyszły rok.

 

Częściowo inspirowałam się artykułem Tracey Smith: https://www.smartbrief.com/original/2019/05/4-ways-end-year-positive-note?utm_source=brief&utm_medium=FeaturedContent&utm_campaign=EducationOriginals

 

 

 

Dodaj komentarz