Uczeń bezpieczny i radosny

Mimo, że przeżywamy niepewność teraźniejszości i obawy o przyszłość możemy tworzyć dla naszych uczniów klasie bezpieczną przystań i zapewnić im poczucie normalności w chaotycznym świecie. Tworzeniu bezpiecznego środowiska, w którym uczniowie mogą czerpać radość z nauki nawet w trudnych czasach, to zadanie dla nauczyciela.

Cztery wskazówki dla nauczycielki i nauczyciela: zbuduj silna społeczność w klasie, organizuj lekcje poza szkołą, świętuj/doceniaj, pytaj uczniów.

Zbuduj silna społeczność w klasie.

Poczucie przynależności do silnej społeczności pozwala uczniom postrzegać szkołę jako bezpieczne, opiekuńcze środowisko, zapewniające wsparcie.

  • Warto umożliwić uczniom wzajemne poznanie się, wspólną pracę i swobodną rozmowę.
  • Można zaczynać dzień od rundy: „Jak się dziś czujesz?”, w której każdy z uczniów ma okazję podzielić się swoim nastrojem.
  • Dobre wyniki daje pozwolenie uczniom na wybór i podejmowanie decyzji.
  • Robienie przerw na odpoczynek.
  • Pokazywanie uczniom, że nauczycielowi na wszystkich uczniach zależy.
  • Wprowadzanie rytuałów i zwyczajów przynależnych tylko do danej klasy.
  • Wspólne podsumowywanie dnia.
  • Organizowanie wzajemnej pomocy

Organizuj lekcje poza szkołą

Jak najwięcej wycieczek, w których uczestniczy cała klasa.

Nauka podczas wycieczki często jest bardzo efektywna, w czasie wycieczki uczniowie lepiej się poznają.

Najlepiej, gdy wyjście poza szkołą jest związane z nauką i powiązane ze społecznością, w której uczniowi żyją. Wyjścia mogą być połączone z realizacją przez uczniów projektów.

Świętuj/doceniaj

Świętowanie bardzo jednoczy zespół klasowy. Świętować można zarówno sukcesy, jak i podejmowany przez uczniów wysiłek. Świętowanie można połączyć z prezentacją wyników (uczenia się, projektu itp.) rodzicom. Takie docenienie wzmaga poczucie wspólnoty.

Uczniowie mogą dzielić się swoimi hobby i zainteresowanie i to też może być okazja do docenienia.

Pytaj uczniów

Na wspólnotę i budowanie relacji pomiędzy uczniami i nauczycielem wpływa pytanie uczniów o zdanie i opinie. W czasach niepewności wszyscy potrzebujemy miejsca, w którym możemy być widziani i słyszani.

Można inicjować rozmowy uczniów w parach, aby każdy uczeń mógł się wypowiedzieć. Poczuciu ważności sprzyja możliwość dokonywania wyboru.

W ważnych sprawach nauczyciel może wysłuchać opinii uczniów i podjąć na jej postawie decyzję, która nie musi być zgodna ze zdaniem uczniów, ważne jest, aby mogli swoja opinię wyrazić i poznać również  podstawy podjęcia decyzji przez nauczyciela. Dobrą zasadą jest – Nic o nas bez nas.

 

Czym więcej radości i bezpieczeństwa w klasie, tym lepsze relacje i proces uczenia się uczniów.

Inspiracja artykułem Alissy Alteri Shea

https://www.edutopia.org/article/building-joyful-classroom-community?utm_content=linkpos7&utm_source=edu-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly-2022-03-09

 

Dodaj komentarz