• Home
  • Bez kategorii
  • 4 sposoby na zaaklimatyzowanie uczniów z Ukrainy w polskiej klasie

4 sposoby na zaaklimatyzowanie uczniów z Ukrainy w polskiej klasie

Beata Fiszer nauczycielka języka polskiego związana z Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, podzieliła się z nami sposobami na włączanie dzieci z Ukrainy w społeczność klasową.

W mojej szkole dzieci z Ukrainy dołączają do dotychczas istniejących klas. Można i trzeba zadbać o społeczność klasową, zanim pojawi się w niej nowa osoba. Warto przeprowadzić z klasą rozmowę i odpowiedzieć na pytania: Jak powinniśmy się zachować, jeśli dołączy do naszej klasy nowy uczeń? Co może być dla niego trudne? Co warto mu w szkole pokazać? Co możemy zrobić, abyśmy wszyscy czuli się tu dobrze?

Jestem przekonana, że wspólnotę można cementować każdego dnia. Myślę, że na języku polskim służą temu:

1.Lekcja poświęcona wspólnocie języków słowiańskich: wyjaśnienie, jak to jest, że język polski jest bardziej podobny do ukraińskiego niż do angielskiego albo niemieckiego, pokazanie podobieństw, ale także tzw. fałszywych przyjaciół – wyrazów o podobnym brzmieniu, ale różnym znaczeniu. Omówienie śmiesznych sytuacji, które to może spowodować.

2.Ocena koleżeńska: uczeń z Polski sprawdza zadanie wykonane przez ucznia, który dopiero się uczy naszego języka.

3.Na lekcji uczniowie pracują w grupach. Uczniowie z Ukrainy mogą rysować, kolorować, wycinać, pisać proste słowa. Uczniowie z Polski nauczą nową osobę, jak powiedzieć 1 – 2 proste zdania po polsku podczas prezentacji pracy grupy.

4.Uczniowie wspólnie przygotowują karteczki z opisami pomieszczeń/wyposażenia szkolnej sali w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Na pewien czas karteczki przykleja się do drzwi pomieszczeń i do różnych przedmiotów.

Dodaj komentarz