Jak wykorzystać nauki płynące z wiedzy o uczeniu się?

Przyjrzyjmy się siedmiu zasadom wynikającym z nauki o uczeniu się i zastanówmy się, które z nich są do zastosowania już  teraz naszej klasie szkolnej?

 1. Zmotywowani uczniowie są lepszymi uczniami.  

Motywacja jest zasadniczym motorem uczenia się. Uczniowie mogą się uczyć efektywnie tylko wtedy, gdy mają chęć do podjęcia niezbędnego wysiłku, aby zdobyć, utrwalić i przechowywać wiedzę.

Jak tę zasadę  wykorzystać w nauczaniu?

Motywować możemy między innymi poprzez:

 • połączenie wiedzy z zainteresowaniami uczniów,
 • budowanie poczucia własnej skuteczności uczniów,
 • pokazywanie uczniom, jak włożony ich wysiłek owocuje,
 • promowanie współpracy i pracy zespołowej,
 • wykorzystywanie wcześniejszych osiągnięć i sukcesów uczniów, jako punktu wyjścia,
 • pokazywanie uczniom zastosowanie tego, czego się uczą,
 • prezentowanie własnej pasji.   
 1. Uczniowie muszą wiedzieć, czego i dlaczego się uczą.

Uczniowie muszą znać cele tego, czego się uczą, skutecznie rozróżniać, co jest istotne, nieistotne, a następnie dążyć do osiągniecia założonego celu. Uczniowie lepiej się uczą, gdy skupiają się na właściwych treściach, umiejętnościach, zrozumieniu i przechowywanie wiedzy.

Jak tę zasadę  wykorzystać w nauczaniu?

Podawać uczniom cele lub ustalać je razem z nimi. Zastanawiać się wspólnie, po co się tego uczymy?

 1. Efektywne uczenie się wymaga głębokiej refleksję nad tym czego się uczymy. 

Nie wystarczy tylko słuchać i zapamiętać, trzeba głęboko przetworzyć informacje poprzez łączenie nowej treści, umiejętności z wcześniejszą wiedzą lub wcześniejszymi doświadczeniami.

Jak tę zasadę  wykorzystać w nauczaniu?

Przywoływać wiedzę i umiejętności, które uczniowie już mają. Na nich budować nową wiedzę.

 1. Ćwiczyć odzyskiwanie wiedzy. 

Odzyskiwanie polega na reaktywacji uczenia się, poprzez aktywne przetwarzanie. W tym pomaga spiralne nauczanie, czyli nawiązywanie do tego, czego uczeń się nauczył wcześniej, pogłębianie tego i przetwarzanie na wyższym poziomie.

Jak tę zasadę  wykorzystać w nauczaniu?

 • Podsumowywanie wiedzy już zdobytej.
 • Uruchamianie refleksji uczniów nad tym czego się nauczyli.
 • Aranżowanie dyskusji i debat w klasie
 • Ćwiczenie w argumentowaniu
 • Mapowanie koncepcji
 • Wyciąganie wniosków
 • Pozwalanie uczniom na samodzielność
 1. Uczniowie mają ograniczoną zdolność przetwarzania nowych informacji.

Zasada jest znana jako – obciążenie poznawcze ucznia. Nasza pamięć robocza, a tym samym nasze obciążenie poznawcze, jest ograniczone. W szkołach przeciążamy pamięć roboczą, poprzez oczekiwania, które mamy w stosunku do uczniów. Dodatkowe źródła obciążenia mogą pochodzić z innych interakcji i doświadczeń, którym uczniowie są poddani np. kłótnie z przyjacielem, podekscytowanie zajęciami lub wydarzeniem pozaszkolnym, obawa przed ocenianiem itp.

Jak tę zasadę  wykorzystać w nauczaniu?

Pamiętać, że „less is more”. Lepiej coś zrobić głębiej niż więcej powierzchownie.

Należy również pamiętać, że uczeń do szkoły przychodzi z bagażem własnych przeżyć, które mogą wpływać na jego skupienie w uczeniu się.

 1. Odpowiedni poziom wyzwania.

Czyli  stawianie przed uczniami zadań na tyle trudnych, aby stanowiły dla ucznia wyzwanie. Jednocześnie trzeba zapewnić uczniowi wsparcie, aby zapobiec frustracji lub zniechęceniu. Innymi słowy chodzi o to, aby zadanie trafiało w  strefę najbliższego rozwoju ucznia, czyli nie było ani za łatwe, ani za trudne. Należy pamiętać, że sfery najbliższego rozwoju mogą być dla różnych uczniów różne.

Jak tę zasadę  wykorzystać w nauczaniu?

Po pierwsze wierzyć w to, że uczniowie są w stanie pokonać wyzwanie, po drugie stawiać im i sobie ambitne cele, a po trzecie być gotowym do udzielania pomocy.

 1. Potrzeba skutecznej informacji zwrotnej.  

Informacja zwrotna to dostarczenie uczniowi informacji o jego pracy z podaniem, co zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy i jak uczeń może się dalej rozwijać. Taka informacja jest podstawą do poprawy pracy przez ucznia. Informacja zwrotna wspiera naukę tylko wtedy, gdy jest przez ucznia wykorzystywana.

Jak tę zasadę  wykorzystać w nauczaniu?

Jak najczęściej udzielać uczniom informacji zwrotnej o ich pracy. Pytać ich, czy ta informacja pomaga im się uczyć i tak modyfikować ją, aby uczniowie ją wykorzystywali.

 

Inspiracja artykułem Johna Almarode,  Duglasa Fishera i Nancy Frey

https://corwin-connect.com/2021/08/seven-promising-principles-to-enhance-learning-in-your-school-or-classroom/

Polecane przez autorów źródła:

Blackburn, B. R. (2018). Rigor is not a four-letter word. Routledge.

Merriam-Webster. (2021c). Feedback. Merriam-Webster.com. https://www.merriam-webster.com/dictionary/feedback

 

 

 

Dodaj komentarz