5 sposobów na zdalne wsparcie uczniów z dysleksją

Wydawnictwo edukacyjne – Education Week przeprowadziło wywiady z czterema ekspertami, aby dowiedzieć się, jakie rady mają dla nauczycieli i rodziców pracujących z uczniami z dysleksją.

Pandemia COVID-19 ujawniła potrzeby uczniów z dysleksją, ale także pokazała – jak trudne jest udzielenie im wsparcia w czasie nauczania online. W nauczaniu bezpośrednim nauczyciel może udzielać na bieżąco uczniowi konsultacji. W nauczaniu zdalnym nauczyciel ma nawet utrudnioną obserwację – na ile uczeń z dysleksją nadąża za tokiem online lekcji.

Dodatkowo czytanie tekstów wyświetlanych na ekranie jest dla wszystkich uczniów trudniejsze, a tym bardziej dla tych, którzy mają trudności dyslektyczne.

Nie wszystkich uczniach nauczyciel wie, że mają dysleksję i nie wszyscy uczniowie mający trudności z czytaniem mają dysleksję. Niektórzy uczniowie mogą pozostać niezdiagnozowani, ponieważ mogą ukrywać swoje zmagania lub znajdywać sposób, na zrekompensowanie trudności.

Z wywiadów z ekspertami wynika kilka rad:

  1. Unikaj uczenia się asynchronicznego

Eksperci zgodnie stwierdzili, że uczniowie z dysleksją potrzebują wskazówek, instrukcji i informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, a te nie są  możliwe podczas prowadzenia lekcji asynchronicznych.

Uczniom z dysleksją trudno jest często rozszyfrować instrukcje przesyłane przez nauczyciela. Potrzebują na bieżąco wytłumaczenie polecenia.

Jeśli nauczanie synchroniczne nie jest możliwe, to nauczyciel musi zadbać o jasność instrukcji i o możliwość kontaktu i konsultacji indywidualnej z uczniem z dysleksją.

  1. Znajdź nowe sposoby wspierania uczniów, którzy mają trudności

Uczniowie z dysleksją mogą nie czuć się komfortowo, gdy podczas lekcji zdalnej nauczyciel omawia ich trudności na forum klasy. Dlatego nauczyciel powinien mieć kontakt indywidualny z uczniem i jego rodzicami poza lekcją.

Starsi uczniowie mogą komunikować się z nauczycielem sami, w przypadku uczniów młodszych warto włączyć do komunikacji rodziców. Część wskazówek i zadań uczeń może wykonywać poza lekcją z rodzicami lub samodzielnie. Podczas lekcji można umówić się z uczniem na znak, którym uczeń pokazuje, że ma trudności.

Dobrze jest porozmawiać z uczniem, co mu pomaga uczyć się, a co utrudnia i dostosować nauczanie do jego potrzeb.

Szkoły muszą również pamiętać, że po roku pandemii niektórzy uczniowie wciąż mogą mieć trudności z używaniem technologii koniecznych do uczestnictwa w lekcjach zdalnych.

  1. Zastanów się, jak i czego uczysz?

Nauczyciele wiedzą, że nie można przenosić metod z  nauczania bezpośredniego do nauki zdalnej. Wiele zadań jest prawie niemożliwe do wykonania zdalnie.

Niektórzy nauczyciele próbują zastąpić dyskusję pomiędzy uczniami poprzez zwiększenie materiału do przeczytania. Dla uczniów z dysleksją , którzy mają trudności z czytaniem, jest to wielkie utrudnienie. Zamiast tego można zwiększyć przekaz przy pomocy  video. Można  dodatkowo nagrywać film dla uczniów mających trudności z czytaniem.

Uczniowie z dysleksją mogą mieć też (w miarę trwania pandemii ) zwiększone kłopoty z utrzymaniem koncentracji. Warto zasięgnąć informacji od uczniów, jak sobie z tym radzą. Nauczyciel może pomóc uczniowi zaplanować dzień nauki.

  1. Skorzystaj z opcji zdalnych

Można skorzystać z pomocy instytucji pozaszkolnych. Specjaliści ze szkoły lub spoza niej mogą mieć z uczniem z dysleksją lekcje dodatkowe pomagające mu poprawić sprawność czytania i pisania.

  1. Zamiana przekazu

Można zamieniać przekaz ustny na tekst i odwrotnie zmieniać tekst na mowę. To może pomóc niektórym uczniom w uczestnictwie  w lekcji.

 

Inspiracja artykułem Corey Mitchell

 

https://www.edweek.org/teaching-learning/5-ways-to-remotely-support-students-with-dyslexia/2021/02?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=59870192&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

Dodaj komentarz