Jak stworzyć społeczność w wirtualnej klasie?

Co zrobić, aby uczniowie  poczuli znowu przynależność do swojej klasy?

Tworzenie silnej kultury klasowej jest priorytetem numer jeden w pierwszych tygodniach nauki. W tym roku jest to jeszcze bardziej istotne.

Będzie to wymagało stworzenia nowych praktyk i podjęcia nowych działań.

Kilka wskazówek, co możemy zrobić, jeśli znowu będziemy musieli w jakimś stopniu pracować online:

Przedstawienie się 

  1. Przedstawienie się każdego ucznia. Nauczyciel prosi, aby każdy z uczniów pokazał przedmiot, który jest związany z nim samym lub jego zainteresowaniami. Uczeń wyjaśnia, dlaczego taki przedmiot wybrał.
  2. Umożliwienie uczniom rozmowy w parach (pokojach zdalnych) na zadany temat.
  3. Głosowania online pokazujące jak opinia indywidualnego ucznia wygląda na tle klasy.
  4. Poproszenie uczniów o wypowiedzenie trzech zdań o sobie, z których dwa są prawdziwe, a jedno nie. Uczniowie zgadują, które nie jest prawdziwe.

 Tworzenie reguł dla nauki zdalnej

Uczniowie mają już wiosenne doświadczenie nauki zdalnej, wiedzą, co im pomaga, a co przeszkadza w uczeniu się. Można skorzystać z ich doświadczeń, aby wspólnie określić reguły na następny rok.

Warto zacząć od określenie pomysłów na to, co się sprawdza w zdalnej nauce i na to, co warto zmienić. Ważne jest, aby każdy z uczniów mógł się wypowiedzieć i aby zdanie każdego było tak samo ważne.

Reguły mogą być dostępne na wirtualnej tablicy stale podczas nauki zdalnej.

 Tworzenie tradycji klasowej

W dobie, gdy tak wiele się zmienia szczególnie cenne są niezmienne tradycje. Warto sięgnąć do istniejących już tradycji klasowych łączących klasę. Może to być np.:

  • rozpoczynanie lekcji zdalnej od rundy, co u kogo słychać nowego
  • przerywanie lekcji na wysłuchanie utworu muzycznego,
  • dzielenie się pomiędzy uczniami zainteresowaniami,
  • wyznaczanie ucznia, który zadaje kolegom i koleżankom pytanie na „dobry początek”

itd.

 Projekty realizowane wspólnie

W czasie edukacji zdalnej okazało się, że metoda projektu jest bardzo efektywna. Jeśli projekt jest wypracowywany w grupach, to uczniowie mają szanse podczas pracy budować relacje. Mogą to być mini projekty związane z materiałem lekcji, a mogą to być większe projekty między przedmiotowe np. wokół zmian klimatycznych i problemów społeczeństw. Projekt może wykonywać cała klasa, np. tłumacząc książkę napisaną w innym języku lub pisząc podręcznik dla młodszych kolegów lub przygotowując  sztukę teatralną lub film.

Budowanie indywidualnych relacji

W tej sprawie można zachęcić uczniów do przesyłania zdjęć, pisania listów, nagrywania filmów itp.

Sprawdza się praca w parch i w grupach, no praca domowa odrabiana w parach. Dzięki takiemu zadaniu, uczniowie częściej kontaktują się ze sobą.

Inspiracja artykułem:

https://www.edutopia.org/article/how-create-community-virtual-classroom?utm_content=linkpos3&utm_campaign=weekly-2020-08-19&utm_source=edu-legacy&utm_medium=email

Dodaj komentarz