Praca w grupach etapami

Obserwując pracę uczniów na lekcjach można zauważyć, że nawet gdy uczniowie pracują w grupie, to raczej zgadzają się na polecenia nauczyciela lub dominującego ucznia, a nie są entuzjastycznie nastawieni do samodzielnego myślenia i współpracy. Mało dyskutują i przyjmują jakiekolwiek propozycje, aby tylko uporać się z rozwiązaniem.
Przedstawię propozycje organizacji pracy uczniów w grupie etapami, która może być efektywna i angażująca uczniów w pracę zespołową.


Warto tak postępować, gdy zadanie stojące przed uczniami jest kluczowe dla lekcji i gdy istnieją różne strategie na rozwiązanie.
Cztery etapy i ich uzasadnienie:

  1. Próba. Najpierw niezależna praca (przez kilka minut) uczniów nad własną propozycją rozwiązania. W rezultacie każdy z członków grupy musi choć przez chwile zastanowić się nad rozwiązaniem.
  2. Podzielenie się sposobami na forum grupy. Dyskusja w grupie nad zaletami każdego ze sposobów. Uczniowie uczą się od siebie wzajemnie, a określenie zalet docenia prace każdego z członków grupy.
  3. Uzgodnienie w grupie jednego wspólnego rozwiązania. Zastosowanie go.

Na koniec pracy – decyzja (przy pomocy świateł):

  • Czerwone – prawdopodobnie nasze rozwiązanie nie jest dobre
  • Żółty – nie jesteśmy pewni, czy nasze rozwiązanie jest dobre
  • Zielony – nasze rozwiązanie jest dobre

Uczniowie dokonują samooceny w grupie, co uczy ich krytycznego podejścia do własnej pracy.
4. Prezentacje rozwiązań grup i dyskusje na temat wybranych strategii i osiągniętych wyników.
Uczniowie mogą przedstawić innym uczniom swój sposób rozwiązania, uzyskać opinię innych i poznać rozwiązania innych grup.
Takie podejście etapowe, pozwala uczniom zastanowić się samodzielnie nad problemem, zapoznać się i przedyskutować propozycje innych członków grupy, wybrać wspólnie jedno z rozwiązań, ocenić, czy jest dobre i przedstawić pozostałym uczniom rozwiązanie, z możliwością uzyskania opinii innych i zobaczenia alternatywnych rozwiązań innych grup.
Inspiracja artykułem Ashleya Taplin
https://www.edutopia.org/article/strategy-boosting-student-engagement-math
 

Dodaj komentarz