• Home
  • Bez kategorii
  • Co amerykańscy nauczyciele myślą o wynagrodzeniu za pracę i  strajkach.

Co amerykańscy nauczyciele myślą o wynagrodzeniu za pracę i  strajkach.

Zapoznałam się z wnioskami z badań, przeprowadzonych wśród nauczycieli USA w roku 2018. Rozumiem, że takie badania w USA są prowadzane co roku, aby poznać opinię nauczycieli.
W roku 2019 w USA przeprowadzono następne badania (od 4 listopada do 15 listopada) przy pomocy ankiety online wśród 1000 nauczycieli szkół publicznych. Uzupełniono wyniki zadając (od 11 grudnia do 17 grudnia) pytania 500 nauczycielom szkół publicznych. Badania prowadziła niezależna firma badawcza.
Szkoda, że w Polsce nie robi się systematycznie takich badań i ich nie upublicznia.
Przedstawię kilka w wniosków z badań w USA z roku 2018 (w artykule poniżej można znaleźć link do wyników tych badań).

 

Przygotowanie do zawodu
Tylko 12 procent respondentów twierdzi, że programy przygotowujące nauczycieli do zawodu faktycznie ich do niego dobrze przygotowują. Prawie 60 procent określiło to przygotowanie jako „trochę dobre”, z reszta na – „nie bardzo dobre.”
Prawie 40 procent nauczycieli deklaruje, że chciałaby lepszego przygotowania w dziedzinach:

  • nauczanie społeczno-emocjonalne,
  • wspieranie uczniów uczących się języka angielskiego i uczniów o specjalnych potrzebach,
  • alternatywnych i praktycznych metod utrzymania dyscypliny w klasie.

Strajk
60 procent nauczycieli powiedziało, że będzie uczestniczyć w strajku nauczycieli dotyczącym cięcia płac, a 35 procent w strajku mającym na celu przeciwstawienie się  podwyżce płac nauczycielskich.
Czyli: około jedna trzecia nauczycieli jest zdecydowana uczestniczyć w strajku dotyczącym płac nauczycielskich.
Inne problemy, które zyskały poparcie jako powody do przystąpienia do ewentualnego strajku:

  • zmniejszenie funduszy szkolnych,
  • wzrost liczebności klas,
  • brak zasobów.

 Pozostanie w zawodzie
Większość nauczycieli 80 procent chce pozostać w zawodzie nauczyciela.
77 procent nauczycieli uważa, że rozpoczęło pracę w tym zawodzie z myślą, że będą ją wykonywać przez całe życie zawodowe. Teraz sytuacja się zmieniła i tylko połowa uważa, że jest „bardzo prawdopodobne”, że spędzą całą karierę zawodową jako nauczyciele, a 37 procent stwierdziło, że „jest to raczej prawdopodobne”.
Powody do rezygnacji z zawodu
Sześćdziesiąt procent stwierdziło, że chcieliby lepiej płatnej pracy, a u 56 procent nauczycieli wzbudza niechęć zajmowania się dyscypliną w szkole. Około jedna czwarta stwierdziła, że nie ma wystarczającej autonomii zawodowej.
Niemal wszyscy nauczyciele zgodzili się, że możliwości rozwoju kariery nauczycielskiej, w postaci pełnienia funkcji kierowniczych i zwiększenia  wynagrodzenia, zwiększyłyby szansę na kontynuowanie przez nich pracy.
 Nauczyciele opowiadają się za zachętami finansowymi
Nauczyciele w dużej mierze opowiadali się za zachętami finansowymi, zwłaszcza dla nauczycieli pracujących w „trudnych” szkołach oraz dla nauczycieli pełniących role liderów.
41 procent nauczycieli optuje za wyższymi zarobkami, a 27 procent za umorzeniem pożyczek studenckich.

Skrótowo z artykułu (22 styczeń 2020) redaktorki Education Week – Madeline Will

 
http://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2020/01/educators_for_excellence_teacher_survey.html?cmp=eml-enl-tu-news3&M=59026183&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

Dodaj komentarz