• Home
  • Bez kategorii
  • OK nie jest lekiem na całe zło w oświacie. Część 5: Relacje.

OK nie jest lekiem na całe zło w oświacie. Część 5: Relacje.

Jakie relacje powinny być pomiędzy nauczycielem a uczniem?
Z naukowych opracowań profesora Johna Hattiego wynika, że relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem są bardzo ważne dla wyników nauczania.
Czy odnajdujemy relacje w strategiach OK? Można byłoby doszukać się ich w każdej z nich, ale nie bezpośrednio. To, że nauczyciel podaje uczniom cele i kryteria, dopuszcza do dyskusji,  przekazuje uczniom informację zwrotną o ich pracy, organizuje uczenie się w grupach, to wszystko buduje dobre relacje i partnerstwo pomiędzy nauczycielem a uczniem. Jednak nie ma strategii o budowaniu relacji.
Jaki wpływ na uczenie się uczniów może mieć współpraca szkoły z rodzicami?
Rodzice – bardzo ważny czynnik w pracy szkoły.  Szczególnie, gdy mamy do czynienia z młodszym dzieckiem. Rodzice mogą pomóc zarówno swojemu dziecku w nauce, jak i nauczycielowi w nauczaniu. Strategie nie wspominają o rodzicach.

Dodaj komentarz