Rozmowa rodzica z dyrektorem szkoły

Rodzic – Bardzo jestem zadowolona ze szkoły mojego dziecka. Szczególnie doceniam starania Pani wychowawczyni, ale też jestem pod wrażeniem kadry nauczycielskiej.
Dyrektor – O dziękuję bardzo za docenienie.
Rodzic – Zachęcona tak dobrym początkiem, chciałabym się podzielić jednym moim pragnieniem.
Dyrektor – Słucham, jeśli tylko będziemy mogli pomóc….
Rodzic – Chciałabym bardziej uczestniczyć w nauce mojego dziecka. Chciałabym wiedzieć, czego się uczy i dlaczego właśnie tego.
Dyrektor – Może Pani znaleźć to w zeszycie dziecka, albo go o to zapytać.
Rodzic – Tak, ma Pani rację, w zeszycie są tematy lekcji, ale tylko tematy i nie umiem wywnioskować, jaki jest cel lekcji. Byłabym bardzo zadowolona, gdybym razem z moim dzieckiem mogła przedyskutować: czego i dlaczego się danego dnia uczyło. Druga sprawa, to stopnie. Nie mogę z nich wywnioskować, co moje dziecko już umie, a czego nie i jak powinno poprawić swoją naukę. Ze stopnia wiem tylko, jak plasuje się na tle klasy, ale nie wiem, jak mu pomóc.
Dyrektor – Porozmawiam z nauczycielami, czy nie mogliby zwrócić uwagi na przekazywanie uczniom celów lekcji i informowaniu ich o wskazówkach dotyczących wykonywanych przez uczniów prac.
Rodzic – O dziękuję bardzo, myślę, że inni rodzice też będą wdzięczni. Mam znajomą, której dziecko uczęszcza do szkoły z ocenianiem kształtującym. Zapewne wiecie Państwo o oceniania kształtującym wiele, ale mnie osobiście zachęciło to, że nauczyciele na każdej lekcji przekazują uczniom cele lekcji i je podsumowują tak, że dziecko wychodząc ze szkoły wie, czego się nauczyło. Również część prac dzieci oceniana jest komentarzem bez stopni. Może to byłoby wyjście dla naszych nauczycieli. Mogę zapytać znajomą w jaki sposób to ocenianie kształtujące przyszło do szkoły jej dziecka.
Dyrektor – O, to by było miło z Pani strony, zawsze warto zapoznać się z nową propozycją.
Rodzic – To ja pozwolę sobie jutro przekazać przez moje dziecko list na ten temat, nie chcę zajmować Pani cennego czasu następną wizytą.

3 komentarze

 • avatar

  majcin

  2 grudnia 2015 at 15:57

  Rodzic – Bardzo jestem zadowolona ze szkoły mojego dziecka. Szczególnie doceniam starania Pani wychowawczyni, ale też jestem pod wrażeniem kadry nauczycielskiej.
  Dyrektor – O dziękuję bardzo za docenienie.
  Rodzic – Zachęcona tak dobrym początkiem, chciałabym się podzielić jednym moim pragnieniem.
  Dyrektor – Słucham, jeśli tylko będziemy mogli pomóc….
  Rodzic – Chciałabym moje dziecko w nauce. Chciałabym wiedzieć, jakie są jego wyniki z wszystkich przedmiotów.
  Dyrektor – Może Pani znaleźć to w zeszycie dziecka, albo go o to zapytać.
  Rodzic – Tak, ma Pani rację, ale nie wszyscy nauczyciele przekazują informację w odpowiadający mi sposób, często w zeszytach dziecka i na jego pracach znajduję informacje o tym co jest dobrze, a co powinno poprawić zawsze sformułowane w podobny sposób, w żaden sposób nie wynika z nich czy wyniki dziecka są zadowalające czy nie, próbowałam porównać wyniki mojego dziecka z innymi dziećmi, ale wszystkie mają oceny sformułowane w taki sam sposób, mimo, że prace są wykonane na zupełnie różnych poziomach .
  Dyrektor – Porozmawiam z nauczycielami, czy nie mogliby zastosować oceniania wg skali ocen, aby każdy rodzić wiedział, czy jego dziecko osiąga zadowalające wyniki..
  Rodzic – O dziękuję bardzo, myślę, że inni rodzice też będą wdzięczni. Moi znajomi mają dzieci w szkołach, które korzystają z dziennika elektronicznego, dzięki temu rodzice na bieżąco znają bieżące oceny swoich dzieci i w każdej chwili orientują się, jaka ocenę śródroczną i końcową otrzyma ich dziecko, dzięki temu mogą na bieżąco reagować na problemy dzieci i mobilizować je do nauki w tych dziedzinach, gdzie jest to konieczne .
  Dyrektor – Cieszę się, że pani się ten system podobna, właśnie popróbuję przekonać nauczycieli w naszej szkole do przejścia na dziennik elektroniczny.
  Rodzic – Bardzo dziękuję za rozmowę, cieszę się, że mamy podobne zadnie na ten temat.

 • avatar

  majcin

  2 grudnia 2015 at 15:57

  Rodzic – Bardzo jestem zadowolona ze szkoły mojego dziecka. Szczególnie doceniam starania Pani wychowawczyni, ale też jestem pod wrażeniem kadry nauczycielskiej.
  Dyrektor – O dziękuję bardzo za docenienie.
  Rodzic – Zachęcona tak dobrym początkiem, chciałabym się podzielić jednym moim pragnieniem.
  Dyrektor – Słucham, jeśli tylko będziemy mogli pomóc….
  Rodzic – Chciałabym moje dziecko w nauce. Chciałabym wiedzieć, jakie są jego wyniki z wszystkich przedmiotów.
  Dyrektor – Może Pani znaleźć to w zeszycie dziecka, albo go o to zapytać.
  Rodzic – Tak, ma Pani rację, ale nie wszyscy nauczyciele przekazują informację w odpowiadający mi sposób, często w zeszytach dziecka i na jego pracach znajduję informacje o tym co jest dobrze, a co powinno poprawić zawsze sformułowane w podobny sposób, w żaden sposób nie wynika z nich czy wyniki dziecka są zadowalające czy nie, próbowałam porównać wyniki mojego dziecka z innymi dziećmi, ale wszystkie mają oceny sformułowane w taki sam sposób, mimo, że prace są wykonane na zupełnie różnych poziomach .
  Dyrektor – Porozmawiam z nauczycielami, czy nie mogliby zastosować oceniania wg skali ocen, aby każdy rodzić wiedział, czy jego dziecko osiąga zadowalające wyniki..
  Rodzic – O dziękuję bardzo, myślę, że inni rodzice też będą wdzięczni. Moi znajomi mają dzieci w szkołach, które korzystają z dziennika elektronicznego, dzięki temu rodzice na bieżąco znają bieżące oceny swoich dzieci i w każdej chwili orientują się, jaka ocenę śródroczną i końcową otrzyma ich dziecko, dzięki temu mogą na bieżąco reagować na problemy dzieci i mobilizować je do nauki w tych dziedzinach, gdzie jest to konieczne .
  Dyrektor – Cieszę się, że pani się ten system podobna, właśnie popróbuję przekonać nauczycieli w naszej szkole do przejścia na dziennik elektroniczny.
  Rodzic – Bardzo dziękuję za rozmowę, cieszę się, że mamy podobne zadnie na ten temat.

 • avatar

  majcin

  2 grudnia 2015 at 15:57

  Rodzic – Bardzo jestem zadowolona ze szkoły mojego dziecka. Szczególnie doceniam starania Pani wychowawczyni, ale też jestem pod wrażeniem kadry nauczycielskiej.
  Dyrektor – O dziękuję bardzo za docenienie.
  Rodzic – Zachęcona tak dobrym początkiem, chciałabym się podzielić jednym moim pragnieniem.
  Dyrektor – Słucham, jeśli tylko będziemy mogli pomóc….
  Rodzic – Chciałabym moje dziecko w nauce. Chciałabym wiedzieć, jakie są jego wyniki z wszystkich przedmiotów.
  Dyrektor – Może Pani znaleźć to w zeszycie dziecka, albo go o to zapytać.
  Rodzic – Tak, ma Pani rację, ale nie wszyscy nauczyciele przekazują informację w odpowiadający mi sposób, często w zeszytach dziecka i na jego pracach znajduję informacje o tym co jest dobrze, a co powinno poprawić zawsze sformułowane w podobny sposób, w żaden sposób nie wynika z nich czy wyniki dziecka są zadowalające czy nie, próbowałam porównać wyniki mojego dziecka z innymi dziećmi, ale wszystkie mają oceny sformułowane w taki sam sposób, mimo, że prace są wykonane na zupełnie różnych poziomach .
  Dyrektor – Porozmawiam z nauczycielami, czy nie mogliby zastosować oceniania wg skali ocen, aby każdy rodzić wiedział, czy jego dziecko osiąga zadowalające wyniki..
  Rodzic – O dziękuję bardzo, myślę, że inni rodzice też będą wdzięczni. Moi znajomi mają dzieci w szkołach, które korzystają z dziennika elektronicznego, dzięki temu rodzice na bieżąco znają bieżące oceny swoich dzieci i w każdej chwili orientują się, jaka ocenę śródroczną i końcową otrzyma ich dziecko, dzięki temu mogą na bieżąco reagować na problemy dzieci i mobilizować je do nauki w tych dziedzinach, gdzie jest to konieczne .
  Dyrektor – Cieszę się, że pani się ten system podobna, właśnie popróbuję przekonać nauczycieli w naszej szkole do przejścia na dziennik elektroniczny.
  Rodzic – Bardzo dziękuję za rozmowę, cieszę się, że mamy podobne zadnie na ten temat.

Dodaj komentarz