Różne sposoby na grę w imiona

Problemem jest zapamiętania imion w dużej liczebnie klasie. Najczęściej nauczyciel prosi uczniów, aby wymieniali swoje imiona powtarzając równocześnie imiona poprzedników. Najgorzej ma ostatnia osoba, która musi zapamiętać imiona wszystkich pozostałych uczniów. Często sama byłam w takiej sytuacji na warsztatach dla nauczycieli i mocno mnie to stresowało.

Warto zmodyfikować to ćwiczenie.

  • Uczniowie stają w kręgu i każdy wypowiada swoje imię. Następnie powtórnie wypowiadamy w rundzie imiona, ale po każdym wypowiedzeniu imienia cala grupa głośno je powtarza. Wypowiadanie imienia na głos, powoduje, że wszyscy je słyszą i łatwiej jest je zapamiętać. Ćwiczenie można powtórzyć na kilku pierwszych lekcjach w nowym roku szkolnym.
  • Uczniowie kolejno przedstawiają się swoim imieniem z dodaniem do niego przymiotnika zaczynającego się na tę sama literę co imię, np. Dobra Danuta, Inspirująca Iza itp.
  • Każda osoba wypowiada swoje imię i dodaje odpowiedź na pierwsze pytanie (zamieszczone poniżej). Powtarzamy rundę z drugim pytaniem itd.
  • Jak się dzisiaj czuję?
  • Jaki film jest moim ulubionym?
  • Co jadłem dziś smacznego na śniadanie?
  • Co planuje dziś robić po szkole?
  • Kim chciałabym/chciałbym być jak dorosnę?
  • Innym wariantem tego ćwiczenia może być odpowiadanie niewerbalne na pytania, czyli pokazanie postawą ciała i ruchem np. jak się dziś czuję?

Te sposoby pomagają uczniom się poznać, nie tylko z imienia. Nauczyciel może też zdobyć cenne informacje o swoich uczniach.

Uwaga: Możliwe, że trzeba będzie zorganizować to ćwiczenie w mniejszych grupach, zanim zrobi się go na forum całej klasy.

 

Warto poświęcić czas na wykonanie kilka razy podobnych ćwiczeń i powtórzenie ich, gdy do klasy dołącza nowy uczeń . Takie zabawy są pożyteczne i „przełamują lody”.

Inspiracja artykułem Megan Cooke

https://www.edutopia.org/article/different-ways-play-name-game

 

Dodaj komentarz