• Home
 • Rozmowy o nauczaniu
 • Rozmowy o nauczaniu – Spotkanie z rodzicami dobre doświadczenie – zwiastun, artykuł i scenariusz spotkania z uwagami do wersji zdalnej.

Rozmowy o nauczaniu – Spotkanie z rodzicami dobre doświadczenie – zwiastun, artykuł i scenariusz spotkania z uwagami do wersji zdalnej.

Zwiastun

Spotkanie poświęcone tematowi spotkań z rodzicami, dotyczyć będzie spotkań indywidulanych. Porozmawiamy na temat tego, jak przygotować takie spotkanie i jak je prowadzić. Każdy z nas ma wspomnienie dobrych spotkań owocujących efektywną współpracą i na spotkaniu będzie okazja o nich opowiedzieć. Jednak mamy w pamięci też spotkania, które możemy określić jako porażkę. Wiele zależy od osób biorących udział w spotkaniu, ale część spraw da się zaplanować, aby spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i było z korzyścią dla ucznia. Zajmiemy się 10 czynnikami, które wpływają na atmosferę spotkania.

 1. Szybki i stały kontakt.
 2. Ustalenie czasu spotkania i jego celu.
 3. Zacząć od czegoś pozytywnego.
 4. Zrozumieć rodzica.
 5. Włączyć ucznia.
 6. Szukać dróg wyjścia i współpracy.
 7. Nie pozwolić się sprowokować.
 8. Gdy emocje biorą górę.
 9. Uczeń bez wsparcia rodzinnego.
 10. Dobro dziecka.

Podzielimy się też doświadczeniami z praktyk stosowanych przez nas samych. Spotkanie potrwa około 1 godziny.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Artykuł

Spotkanie z rodzicami – dobre doświadczenie

Wiadomo, że gdy rodzice angażują się w naukę dziecka, osiąga ono lepsze wyniki. Obecnie rodzice starają się coraz aktywniej uczestniczyć w sprawach szkolnych. Dla nauczycieli jest to często wyzwanie, ponieważ oznacza to więcej trudnych rozmów z rodzicami. Nawet wtedy, gdy wszystkie strony chcą dobrze, to i tak w relacji mogą pojawiać się emocje i nieporozumienia.

Przedstawię 10 wskazówek, jak organizować takie spotkanie z rodzicami ucznia, aby było ono efektywniejsze i łatwiejsze dla obu stron.

 1. Szybki i stały kontakt.

Najczęściej problemy, którymi nauczyciel chce się podzielić z rodzicami, dotyczą zachowania dziecka w szkole. Zamiast czekać na zbliżające się spotkanie z rodzicami, można napisać do nich e-mail lub zadzwonić. Gdy rodzice przyzwyczają się do takich kontaktów, nie będą one dla nich zaskoczeniem i będą mieli poczucie czuwania nad rozwojem dziecka. Wtedy też sprawy szkolne nie będą „urastać” do wielkich rozmiarów zanim rodzice i nauczyciel spotkają się w szkole.

 1. Ustalić czas spotkania i jego cel.

Obie strony, to znaczy rodzice i nauczyciel, muszą wiedzieć, ile czasu potrwa spotkanie i co będzie jego przedmiotem. Warto zapytać wcześniej, czy rodzice chcą poruszyć w czasie rozmowy jakieś dodatkowe sprawy. Można o to zapytać poprzez dzienniczek ucznia, albo poprosić o maila, czy telefon w tej sprawie. Tak ustalone zasady spotkania są dla obu stron potrzebne i dają rodzicom poczucie bycia „zaopiekowanymi” przez nauczyciela ich dziecka.

 1. Zacząć od czegoś pozytywnego.

Warto zacząć rozmowę od czegoś pozytywnego, co przyczyni się do tego, że atmosfera spotkania będzie mniej napięta, łatwiej będzie przyjąć i przedyskutować naświetlone problemy. Dla rodziców bardzo ważne jest, aby nauczyciel widział też pozytywne cechy ich dziecka. Bardzo dobrym ćwiczeniem dla nauczyciela jest odnajdywanie dobrych stron w każdym uczniu, co wymaga wnikliwego przyjrzenia się każdemu dziecku i odkryciu jego ukrytych talentów.

 1. Zrozumieć rodzica.

Nauczyciele często sądzą, że spotkanie z rodzicami służy temu, aby mogli przekazać rodzicom uwagi o ich dziecku. Jednak spotkanie powinno być głównie po to, aby dziecku pomóc. Warto, aby nauczyciel najpierw poznał perspektywę rodzica, a może to zrobić uważnie go słuchając. Nauczyciel może nie wiedzieć (i przeważnie nie wie) wszystkiego o dziecku. Rodzice znają je lepiej i z zupełnie innej, nie szkolnej strony. Dlatego warto posłuchać, co mówią rodzice, choć może to być trudne doświadczenie: uważnie słuchać i nie przerywać.

 1. Włączyć ucznia.

Na spotkanie z rodzicem można zaprosić także samego ucznia. Gdy w rozmowie są obecne trzy różne perspektywy, wiele błędnych koncepcji ma szansę się wyjaśnić. Pomaga to wyklarować sytuacje i poznać się wzajemnie.

Jeśli zaproszenie ucznia jest niemożliwe, można zadbać o to, aby uczeń wiedział, czego dotyczy spotkanie nauczyciela z rodzicem oraz jakie ustalenia i działania zostały podjęte. Niedobrze, gdy uczeń odbiera rozmowy dorosłych jako toczone poza jego plecami lub uważa, że go nie dotyczą.

 1. Szukać dróg wyjścia i współpracy.

Nauczyciel nie powinien zbytnio okazywać emocji, ale powinien być wrażliwy na problemy dziecka i rodziny. Atak na rodziców ze strony nauczyciela zwykle owocuje złymi efektami.

Kiedy rodzic poczuje, że nauczycielowi zależy na współpracy i rozwiązaniu problemu, to zaczyna z nauczycielem współpracować.

 1. Nie pozwolić się sprowokować.

Jeśli rodzice reagują obronnie, a nawet agresywnie, nauczyciel musi zachować spokój, nie okazywać gniewu i silnych emocji. Nie powinien także sam reagować obronnie na atak.

Najlepiej działa omówienie problemu i możliwych konsekwencji oraz szukanie wyjścia z sytuacji. Pomocne jest wysłuchanie propozycji rozwiązania problemu wysuwanych przez rodziców.

 1. Gdy emocje biorą górę.

Jeśli emocje nie dają się opanować, warto przenieść spotkanie na inny termin, by dać wszystkim czas na przemyślenie sytuacji. Odłożenie sprawy często daje dobre efekty, zaś podejmowanie decyzji w emocjach zazwyczaj nie jest dobre. Można także zaproponować korespondencję pisemną, która zwykle studzi emocje. Na następne spotkanie warto przygotować sposoby prowadzące do rozwiązania problemu i przesłać je wcześniej rodzicom do rozważenia i wyboru. W kontaktach z atakującym rodzicem, nauczyciel powinien stale pamiętać, że chodzi o dobro dziecka, a nie o  własny komfort lub rodzica.

 1. Uczeń bez wsparcia rodzinnego.

Bywają takie sytuacje, że uczeń nie ma oparcia w rodzicach czy opiekunach i nie kontaktują się oni ze szkołą. Jeśli nie udaje się zaprosić rodziców na rozmowę, trzeba rozwiązywać problemy z samym uczniem. Rozmawiać o sposobach poprawy i szukać rozwiązań. Tu bardzo przydatne może być stworzenie kontraktu. Kontrakt jednak często jest źle rozumiany, na przykład jako spis obowiązków ucznia, a powinien zawierać zarówno zobowiązania ucznia, jak i szkoły.

 1. Dobro dziecka.

Najważniejsza sprawa, to kierowanie się dobrem dziecka i chęcią udzielenia mu pomocy oraz wsparcia na drodze jego rozwoju.

Nauczyciele, którzy nie tracą tego celu z oczu, pozostają w pamięci uczniów i ich rodziców na długo.

 

Artykuł inspirowany artykułem nauczycielki matematyki Kendry LeRoy z Południowej Indiany z 12 marca 2019 r. https://www.smartbrief.com/original/2019/03/5-ways-manage-difficult-parent-conferences

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Scenariusz spotkania

Spotkanie z rodzicami – dobre doświadczenie

Przed poprowadzeniem spotkania lider:

 1. Rozmawia z dyrektorem na temat wyboru tematu.
 2. Rozmawia z dyrektorem, że chce przeprowadzić takie spotkanie i uzyskuje jego aprobatę i ew. zapewnienie, że dyrektor będzie na spotkaniu lub zachęci nauczycieli do uczestnictwa.
 3. Zaprasza nauczycieli ustnie lub pisemnie do uczestnictwa w spotkaniu.

Ad 3. Propozycja ogłoszenia:

Drodzy nauczyciele,

planujemy spotkanie w dniu….., o godzinie ……, na temat efektywnych i przyjemnych spotkań z rodzicami naszych uczniów. Porozmawiamy na temat tego, jak przygotować takie spotkanie i ja je prowadzić. Każdy z nas ma wspomnienie dobrych spotkań owocujących efektywną współpracą i na spotkaniu będzie okazja o nich opowiedzieć. Jednak mamy w pamięci też spotkania, które możemy określić jako porażkę. Wiele zależy od osób biorących udział w spotkaniu, ale część spraw da się zaplanować, aby spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i było z korzyścią dla ucznia. Zajmiemy się tym razem jedynie spotkaniami indywidualnymi nauczyciela z rodzicami. Zajmiemy się 10 czynnikami, które wpływają na atmosferę spotkania.

Podzielimy się też doświadczeniami z praktyk stosowanych przez nas samych. Spotkanie potrwa około 1 godziny. Serdecznie zapraszamy. Osoby chętne prosimy o zapisanie się na listę i przeczytanie artykułu, od którego zaczniemy nasze spotkanie.

 

 1. Przekazuje artykuł osobom, które zadeklarują chęć uczestnictwa w spotkaniu.

 

Scenariusz rozmowy o nauczaniu – Spotkanie z rodzicami – dobre doświadczenie

Uwagi do zdalnej wersji: Do zdalnego wariantu warto użyć platformy, w której każdy ma włączoną kamerkę i głos. Najlepiej, aby platforma miała opcje dzielenia na pokoje, w których odbywają się krótkie rozmowy w parach. Opcja zdalna zaznaczona będzie w scenariuszu na niebiesko.

 

Czas Cel Co robimy?
20 min Przywitanie i własne doświadczenia na tle artykułu Prowadzący wita przybyłych i prosi, aby przypomnieli sobie udane indywidulane spotkanie z rodzicem ucznia i odpowiedzieli na pytanie jednym zdaniem: Co zrobiłem, że spotkanie było udane?

Można poprosić o chwilę rozmowy w parach, a potem o wypowiedź na forum.

Warto poprzedzić wypowiedź na forum rozmową w parach w pokojach.

Może się tak zdarzyć, że w szkole nie ma zwyczaju spotkań indywidualnych z rodzicami. Ale w każdej szkole zdarzają się sytuacje, gdy my nauczyciele kontaktujemy się z rodzicami naszych uczniów.

 

Prowadzący spotkanie może zapisać na tablicy czynniki podane przez uczestników i powodujące sukces.

Nawiązując do artykułu, który był przekazany przed spotkaniem:

Warianty:

A.     Jeśli wszyscy przeczytali artykuł – podkreślenie tych czynników, które podali uczestnicy, o których była mowa w artykule.

B.     Jeśli uczestnicy nie zapoznali się z artykułem, to prowadzący prosi o jego przeczytanie z poleceniem odnalezienia w zgłoszonych przed chwilą czynnikach te które korespondują z artykułem.

Prowadzący zauważa, że podano mniej/więcej czynników, to oznacza, że artykuł pewnie nie wyczerpuje wszystkich, ale warto je przeanalizować.

 

35 min 10 czynników wpływających na przebieg dobrego spotkania. Prowadzący rozdaje materiał pomocniczy z 10 pytaniami.

W wersji zdalnej warto dostawać scenariusz do liczy uczestników. Czyli wyświetlić wybrane pytania dla pary, która będzie się nimi zajmować.

W zależności ile jest osób, rozdaje parom po tyle numerków, aby wszystkie były rozdane. Można wylosować.

Pary opracowują odpowiedzi na pytania w przydzielonych punktach materiału.

W wersji zdalnej prowadzący wysyła każdemu z uczestników materiał pomocniczy przed szkoleniem.

Powinno się dopuścić sytuację, gdy opinia pary jest krytyczna w stosunku do odpowiedzi na zadane w materiale pytanie. Wtedy zamiast odpowiedzi uczestnicy uzasadniają swoją opinię.

 

Powinno zostawić się miejsce na krytykę czynników zawartych w artykule, albo na wypowiedzenie opinii : W naszej szkole nie jest to możliwe. Taką opinię trzeba uzasadnić.

 

Prezentacje par.

Po każdym pytaniu i odpowiedzi – pozostali uczestnicy mogą coś dodać, pomóc sformułować odpowiedź lub wyrazić opinię, że jest to nietrafiony pomysł.

 

·       Zastanówmy się najpierw, czy takie oczekiwania mają też nasi uczniowie.

Prowadzący czyta po kolei punkty, a uczestnicy podnoszą rękę, jeśli uważają, że takie oczekiwania mają też uczniowie naszej szkoły.

W wersji zdalnej platformy mają przeważnie opcję reakcji – podniesienie ręki, ale też mogą podnieść rękę w rzeczywistości, a prowadzący liczy liczbę podniesionych rąk.

5 min Zakończenie Jedna propozycja, którą postaram się zastosować i która mnie zainspirowała.

Można zrobić ankietę z znaczeniem do 3 opcji. Wtedy wszyscy widzą, co jest najbardziej popularne.

Na koniec prowadzący pyta, czy uczestnicy potrzebują podobnych spotkań w sprawie np. organizacji efektywnych spotkań z rodzicami całej klasy.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz