Jakie nauczanie na jesieni?

Cały świat zastanawia się, jak powinno wyglądać nauczanie w następnym roku szkolnym. W tym wpisie przedstawię problemy, które są dyskutowane w USA.

Mimo niestabilności telefonii komórkowej i usługi Wi–Fi wielu uczniów chce kontynuować naukę zdalną od jesieni, mówi Heath Oates, nadinspektor okręgu szkolnego El Dorado Springs. A wiadomo, że edukacja zdalna jest dużo mniej skuteczna, to tylko dwa aspekty w podejmowaniu decyzji.

Koszty

Problemem są też koszty. Ustawodawstwo stanu Missouri przeznacza mniej pieniędzy na naukę online. Wychodzi z założenia, że nauka zdalna wymaga mniejszej liczby nauczycieli i mniej rozbudowanej oferty. Władze przeznaczały na uczniów nauczanych zdalnie tylko 2/3 kwoty przeznaczonej dla uczniów nauczanych stacjonarnie. Stąd dochody szkoły prowadzonej zdalne nauczanie były mniejsze. Z drugiej strony w nauczaniu zdalnym znika problem dojazdów do szkoły i kosztów utrzymania budynku.

Robin Lake, dyrektor Center for Reinventing Public Education, uważa, że uczniowie “zdalni” wymagają większego wsparcia, a to kosztuje.

Występują różnice w sprawie decyzji finansowych. Karolina Południowa i Kentucky rozważają zmniejszenie finansowania na jednego ucznia „zdalnego”. Teksas nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

 

Zakaz zdalnego nauczania?

Władze oświatowe obcinają wydatki na nauczanie zdalne, a nawet nakładają kary na szkoły prowadzące nadal nauczanie online. Szkoły miotają się z decyzjami, rozważają koszty finansowe i koszty płynące z braku efektów nauczania.

Ta złożoność finansowa i obecne środowisko polityczne skłoniły wielu kuratorów, w tym w Nowym Jorku w Chicago i hrabstwie Orange na Florydzie, do powiedzenia rodzicom w ostatnich tygodniach, że tej jesieni nie będą oferować zdalnego uczenia się.

Okręgi szkolne w całym USA planują pełny powrót do nauczania bezpośredniego w przyszłym roku szkolnym. Ale niektóre okręgi, a nawet całe stany idą o krok dalej i zapowiadają całkowitą eliminację zdalnego nauczania.

Wielu ekspertów edukacyjnych alarmuje, że przez taką decyzje szkoły marnują szansę na wykorzystanie technologii, która może poprawić jakość nauczania i pomóc rodzinom. Obawiają się również, że szkoły nie będą przygotowane do nauczania w przypadku powrotu pandemii.

Dan Domenech, dyrektor wykonawczy AASA, Stowarzyszenia Kuratorów Szkolnych, powiedział, że większość szkół myśli o wprowadzaniu pewnej opcji online. Uważa, że ​​posiadanie takiej możliwości, może pomóc dzieciom nadrobić zaległości i pozwolić im uporać się z nowym materiałem.

Polityka w tej sprawie jest bardzo różna. Niektóre okręgi, takie jak Los Angeles, Filadelfia i Portland w stanie Oregon, decydują się na pozostawienie zdalnych opcji, inne zaś ją ograniczają. Miasto Nowy Jork z ponad milionem uczniów, ogłosiło, że w przyszłym roku szkolnym nauka na odległość nie będzie możliwa. Niektóre okręgi, takie jak Chicago, Dystrykt Kolumbii i Northside Independent w Teksasie, zezwalają na nauczanie zdalne tylko uczniom, którzy spełniają określone kryteria, takie jak stan chorobowy, który wymaga od ucznia pozostania w domu.

Dane zebrane przez Eduweek pokazują, że 16 stanów wymaga lub oczekuje od wszystkich uczniów osobistego powrotu jesienią do szkoły, ale tylko nieliczne szkoły zakazały lub w drastyczny sposób ograniczyły zdalne nauczanie.

Zdanie rodziców

Badania pokazują, że jest silne zapotrzebowanie na stałą opcję uczenia się na odległość. W ankiecie przeprowadzonej w zeszłym miesiącu przez National Parents Union 20% rodziców stwierdziło, że tej jesieni chce, aby ich dzieci uczęszczały do ​​szkoły tylko na odległość. W innym niedawnym sondażu, przeprowadzonym przez Hart Research Associates, ponad jedna czwarta rodziców głosiła, że ​​nie czuje się jeszcze komfortowo wysyłając swoje dzieci do szkoły stacjonarnej.

Jedna trzecia badanych dyrektorów (przez RAND Corp) deklarują, że ​​po pandemii nadal będzie oferować zdalną opcję dla każdej rodziny, która ją wybierze. Ponad połowa stwierdziła, że ​​dopuści do zdalnego nauczania, tylko w szczególnych okolicznościach, takich jak choroba ucznia.

Rodzice uważają, że decyzja powinna być podjęta po konsultacji ze społeczeństwem. Jeśli te konsultacje nie będą wzięte pod uwagę, to świadczyć to będzie o braku szacunku dla obywateli. Rodzice chcieliby mieć wybór, gdyż obawiają się o zdrowie swoich dzieci. Szczepionkami nie są objęte wszystkie dzieci oraz nie ma stuprocentowej pewności, że osoby zaszczepione nie zarażą się.

Zdalne nauczanie nie jest dobre dla uczniów

Badania pokazują, że nauczanie zdalne spowodowało duże braki w wiedzy uczniów. Zdaniem nauczycieli, uczniowie nie uczestniczyli w lekcjach, zasypiali, wylogowywali się itp. Duże straty psychiczne poniosły dzieci z powodu braku kontaktu z rówieśnikami.

Możliwość powrotu pandemii na jesieni

Poziom zachorowań na koronawirusa spada, liczba szczepionek rośnie, rodzice potrzebują, aby ich dzieci chodziły do ​​szkoły dlatego rozważa się powrót do szkół. Obawa o zdrowie uczniów i nauczycieli nadal jest duża.

Z medycznego punktu widzenia eksperci doradzają dystryktom przygotowanie się na nawrót pandemii. Szczepionki mogą nie działać na warianty wirusa. „Błędem jest nie mieć planu B” – powiedział Maldonado, przewodniczący komitetu chorób zakaźnych Amerykańskiej Akademii Pediatrii.

W drugiej strony badania pokazują, że szkoły (z odpowiednimi strategiami) nie są miejscami wysokiej transmisji wirusów.

Interesy firm komputerowych

Warto wziąć też pod uwagę, że za nauczaniem zdalnym stoi lobby komputerowe, które dzięki niemu ma możliwość rozwijania się. Ten problem nie był poruszany w artykułach, z których korzystałam, ale moim zdaniem warto go wziąć pod uwagę.

 

Władze oświatowe, szkoły stoją przed trudnymi decyzjami. Warto mieć przegląd różnych opcji, zysków i kosztów i brać pod uwagę zdanie obywateli: nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Niestety nie widzę tego w naszym kraju.

Korzystałam z:

https://www.edweek.org/leadership/forbidding-remote-learning-why-some-schools-wont-offer-a-virtual-option-this-fall/2021/06

https://www.edweek.org/leadership/one-big-reason-schools-are-ditching-remote-learning-the-cost/2021/06?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=60690440&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

 

Dodaj komentarz