• Home
  • Bez kategorii
  • Docenienie ze strony nauczyciela wpływa na lepsze skupienie się uczniów nad nauką i lepsze zachowanie.

Docenienie ze strony nauczyciela wpływa na lepsze skupienie się uczniów nad nauką i lepsze zachowanie.

Z badań edukacyjnych wynika, że pochwały i docenienia ze strony nauczyciela pomagają uczniom w nauce i w skupieniu nad zadaniem.
Nie wynika z nich jaka powinna być proporcja pomiędzy pozytywnymi informacjami zwrotnymi i krytycznymi uwagami. Różni naukowcy podają  różny optymalny stosunek pozytywów do negatywów: 3: 1 lub 4: 1, ale przeprowadzono niewiele badan na ten temat.
Za to widoczna jest dodatnia zależność liniowa, czyli im lepsza proporcja na rzecz pochwał, tym większe skupienie uczniów nad zadaniem, czyli lepsza nauka uczniów. Szczegółowy opis badań można znaleźć: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01443410.2020.1711872
Zespół pod kierunkiem Paul Caldarella, profesora psychologii i edukacji specjalnej na Uniwersytecie Brighama Younga, spędził trzy lata obserwując nauczycieli i uczniów w 151 klasach w Missouri, Tennessee i Utah. W badaniu poproszono połowę nauczycieli o zrobienie tego, co zwykle robią, a druga połowę poproszona o większe wzmacnianie uczniów pochwałami. Za pochwały uznano ustną aprobatę  i zachętę, a za naganę krytyczne uwagi i napomnienia. Przy czym pilnowano, aby pochwala dotyczyła uzyskanych kompetencji uczniów, a nie ich naturalnych zdolności.
Przeprowadzone badanie potwierdziły, że czym większa przewaga chwalenia nad naganą, tym większe skupienie uczniów nad zadaniem.
Kilka uwag badaczy i edukatorów:

  • Według Alfie Kohn, jest niebezpieczeństwo, że pochwały mogą podważyć wewnętrzną motywację, aby wiedzieć i potrafić więcej i chwalony będzie pracował tylko po to, aby otrzymać nagrodę.
  • Profesor John Hattie również przestrzega przed informacją zwrotna złożoną z samych pochwal. Jego zdaniem informacja zwrotna musi zawierać wskazówki informacje o tym, co jest zrobione dobrze, co nie i jak należy dalej postępować.
  • Profesor Carol Dweck dowodziła, że chwalenie za wrodzone zalety (na przykład: „jaki ty jesteś inteligentny”), nie służy wysiłkowi potrzebnemu dla osiągania rzeczywistych sukcesów. Uczniowie i nauczyciele muszą być przekonani o tym, że inteligencja może być rozwijana, a nie jest dana raz na zawsze. Cenne jest docenianie wysiłku ucznia, ale chwalenie go za włożony wysiłek jest tylko jednym z elementów pracy nad tym przekonaniem uczniów do tego, że mogą rozwijać własną inteligencję. Uczniowie potrzebują wskazówek i pomocy, a nie tylko zachęty do wysiłku.

Inspiracja artykułem Catherine Gewertz opublikowanym na portalu Edweek 30 stycznia 2020 roku.
http://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2020/01/teacher_praise_helps_students_focus_behave_better_study_says.html?cmp=eml-eb-ad_popweek_02072020&M=59033989&U=995200&UUID=c565d0ecb12bb1053205c3852c5216f2
W artykule autorka powołuje się również na badania: http://bottemabeutel.com/wp-content/uploads/2014/01/Simonson-et-al.-evidence-based-practices.pdf
 
 
 

Dodaj komentarz