Jaka część pracy w zespole odbywa się zdalnie?

Przedstawiam wyniki cotygodniowej ankiety przeprowadzanej przez SmartPulse na temat zarzadzania. W badania zaangażowanych jest 240000 liderów biznesu.
Jaka część pracy w zespole odbywa się zdalnie?

Czas poświęcony na zdalne kontakty Wyjaśnienie Odpowiedzi respondentów
Ponad 90%. Kontaktujemy się zdalnie cały czas i używamy różnych połączeń wirtualnych 12%
60-90%. Znaczna część pracy wykonywana jest zdalnie 10%
40-60%. Połowa pracy jest wykonywana zdalnie 12%
20-40%. Większość pracy wykonywana jest w rzeczywistym kontakcie 18%
Mniej niż 20%. Prawie zawsze pracujemy twarzą w twarz 48%

 
Ilość pracy zdalnej powiększa się. Wymiar jej zależy od specyfiki przedsiębiorstwa. Rozwój technologii komunikacyjnej pozwala na wykonywanie większej liczby zadań zdalnie.
 
Mike Figliuolo jest dyrektorem zarządzającym thoughtLEADERS . Link do jego artykułu:
https://www.SmartBrief.com/Original/2019/07/What-Portion-Your-Teams-Work-done-remotely?utm_source=Brief&utm_medium=FeaturedContent&utm_campaign=LeadershipOriginals.
Kilka słów ode mnie.

Obserwuję wzrost pracy zdalnej również w Polsce. Wiem, że szczególnie firmy z siedzibami zagranicą pracują wyłącznie zdalnie. Rozmawiałam o tym z moimi byłymi uczniami i uczennicami, właśnie tak pracującymi. Bardzo mnie zaciekawiło, jak taka praca jest organizowana. Najczęściej są to godziny wspólnych narad prowadzone przez komunikator, szczególnie jest to popularne, gdy pracownicy pracują w różnych strefach czasowych i wybierają czas konferencji odpowiedni dla wszystkich. Ale również spotyka się ciągłą pracę zdalną, gdzie komunikator całkowicie zastępuje kontakt rzeczywisty. Przypomina to Wielkiego Brata, bo pracownik i jego komputer są stale obserwowany przez innych. Wtedy czas pracy jest bardziej pod kontrolą niż nawet w warunkach rzeczywistych.
Sama pracuję wiele zdalnie, powoli się do tego przyzwyczajam i widzę zalety. Zauważyłam, że spotkania zdalne mają przeważnie ustalony plan i mniej czasu się rozchodzi. Wadą jest to, że nie widać mowy ciała i trudno rozpoznać, jakie inni mają nastawienie do rozpatrywanego zagadnienia.
Oprócz pracy zdalnej zespołowej, każdy z nas pracuje zdalnie samodzielnie.
Zobaczmy, jak to wygląda w bliskiej mi dziedzinie, czyli edukacji. Nauczyciel pracuje oficjalnie 40 godzin, z czego w szkole przeciętnie 22 godziny, co stanowi 45%. Czyli można by było powiedzieć, że w powyższej tabelce szkoły wypadają, tam gdzie zgłosiło się 12%. Nie jestem pewna, czy praca zdalna indywidulana jest tu liczona, ale dlaczego nie? Przy pracy indywidualnej nauczyciela nie ma kontaktu zdalnego. W tym czasie on sam przygotowuje się do lekcji, sprawdza klasówki itp. Jak zwał, tak zwał, ale ciekawym pomysłem mogłyby być rady pedagogiczne zdalne lub zebrania zespołów. Czy to możliwe?

Dodaj komentarz