Cztery pomysły pomagające w nauczaniu.

W dyskusji o edukacji często używamy pojęć – „głębokie uczenie się”, „pogłębione nauczanie”. Ale co to właściwie znaczy? I przede wszystkim, jak spowodować „głębokie” uczenie się uczniów?
Mam kilka pomysłów  pomagających w nauczaniu matematyki. Myślę, że mogłyby one również posłużyć nauczycielom innych przedmiotów

  1. Pozwolić uczniom przedyskutować problem.
  2. Upewnić się, czy uczniowie rozumieją kryteria sukcesu do zadania.
  3. Poświęcić czas na omówienie znaczenia używanych pojęć.
  4. Uzgodnić z innymi nauczycielami kryteria sukcesu do zadania.

Przedstawię każdy z tych pomysłów w osobnych wpisach (co sobota jeden), bo każdy z nich jest wart „głębszego” zastanowienia.

Dodaj komentarz