• Home
 • Bez kategorii
 • OK nie jest lekiem na cale zło w oświacie. Część 3: Czego nie widać bezpośrednio w OK

OK nie jest lekiem na cale zło w oświacie. Część 3: Czego nie widać bezpośrednio w OK

Uważam, że w szkole OK jest warunkiem koniecznym dobrego nauczania i uczenia się. Za to nie jest warunkiem wystarczającym. To znaczy, nie wystarczy stosować OK, aby proces uczenia się przebiegał bez zarzutu.
Są pewne ważne zagadnienia, na które OK nie kładzie nacisku wprost. Co prawda, można się ich doszukać w strategiach oceniania kształtującego, ale nie widać ich bezpośrednio. Drążąc temat, możemy tak interpretować którąś ze strategii, aby dojść do poszukiwanego zagadnienia, jednak na pierwszy rzut oka nie ma go w treści strategii.

Po kolei omówię te zagadnienia, których nie widzę wprost w OK:

 • Jakie treści powinny być nauczane?
 • Jakie metody nauczania są odpowiednie do danych treści?
 • Czy przekazywana wiedza powinna mieć widoczne praktyczne zastosowania?
 • Jakie relacje powinny być pomiędzy nauczycielem a uczniem?
 • Jaki wpływ na uczenie się uczniów może mieć współpraca szkoły z rodzicami?
 • Czy ważna jest refleksja ucznia na temat tego, czego i jak się uczy?
 • Czy dawanie uczniom wyboru pomaga im się uczyć?
 • Czy uczeń powinien być samodzielny w uczeniu się?
 • Jak nauczyciel ma przygotować uczniów do dorosłego życia?

Na pewno znajdziecie jeszcze wiele innych, ale zajmijmy się wymienionymi powyżej.
W czwartej części o treściach.

Dodaj komentarz