Pytania do OK

Przedstawiam najczęściej zgłaszane pytania i wątpliwości w stosunku do OK, zgłaszane przez nauczycieli, którzy chcą je stosować w swojej pracy. Wybrałam i przypisałam je do pięciu strategii oceniania kształtującego. W następnym wpisie moje odpowiedzi na te pytania.

 1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
 • Czy nie lepiej, aby uczeń sam odgadł cel lekcji na podstawie jej tematu?
 • Czy nie wystarczy podać uczniom tylko celów lub tylko kryteriów sukcesu, czy trzeba podawać i to i to?
 • Czy konieczne jest sprawdzanie przez uczniów, czy cel został osiągnięty?
 1. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie  się uczą.
 • Czy techniki zadawania pytań i pozyskiwania odpowiedzi nie są właściwe tylko dla młodszych uczniów?
 • Co zrobić, gdy okaże się, że część uczniów osiągnęła cel lekcji, a część nie?
 • Skąd brać pomysły na pytania kluczowe?
 • Jak pozyskać od uczniów informację o przebiegu procesu nauczania?
 • Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp.
 • Czy formułowanie i podawanie uczniom informacji zwrotnej jest czasochłonne i pracochłonne?
 • Dlaczego nie jest właściwe łączenie informacji zwrotnej z wystawianiem stopnia?
 • Co zrobić, gdy nie można nic pozytywnego powiedzieć o pracy ucznia?
 • Co zrobić, gdy uczniowie nie korzystają z informacji zwrotnej?
 • Jak przekonać rodziców do oceniania kształtującego?
 • Po jakim czasie można spodziewać się efektów ze stosowania oceniania kształtującego?
 • Jak uczyć uczniów oceny koleżeńskiej?
 1. Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.
 • Czy nie istnieje obawa, że w czasie wzajemnego nauczania uczniowie nauczą się źle?
 • Jak zrobić, aby w czasie pracy w grupach wszyscy uczniowie byli tak samo zaangażowani?
 1. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.
 • Od jakiego wieku można liczyć na to, że uczeń będzie za swoja naukę odpowiedzialny?
 • Jak znaleźć czas na samodzielne dochodzenie uczniów do rozwiązania?
 • Czy uczniowie są w stanie dokonać samooceny?

Jeśli jakieś pytanie dodatkowe, Was nurtuje, to napiszcie do mnie:danuta.sterna@gmail.com

Dodaj komentarz