Szkoła wymaga zmian

Po przeprowadzeniu pilotażowym jednej z rozmów o nauczaniu, dotyczącej wpływu na motywacje uczniów, Elżbieta Frankowska- Cyfra dyrektorka SP w Białołęce napisała podsumowanie, które przedstawiam w poniższym wpisie. Pani dyrektor i jej nauczyciele odnieśli się do zmian jakie powinny zajść w polskiej szkole, a szczególnie w zakresie wyboru, motywacji i kształcenia kompetencji.

   Szkoła wymaga zmian.
Ważnych dziś osiem kompetencji kluczowych wymaga przekształcenia sposobów i warunków nauczania dzieci w polskich szkołach. Należy odejść od encyklopedyzmu i pozwolić uczniom na wybór,  zgłębianie tego, czego pragną się uczyć, do czego czują pasję i zainteresowanie. Należy uszczuplić programy nauczania i odejść od metod podawczych na rzecz metod, które pozwolą na rozwijanie kompetencji miękkich. Nie wszyscy nasi uczniowie muszą być magistrami, dziś światu są potrzebni także szewcy, krawcy, mechanicy samochodowi i porządkowi. Pozwólmy polskiej szkole na posiadanie czasu na uczenie, na zwolnienie tempa, by wyzwalać w dzieciach i uzdolnienia, i zainteresowania.
Nie najważniejsze jest, ile będą miały ogólnej wiedzy, choć i ta jest istotna, ale jak wiele czasu i swojego zaangażowania będą mogły włożyć w samorozwój i rozwój pod okiem mentorów tych zakresów wiedzy, ciekawości i zagadnień, które będą nurtować ich małe umysły.

            Wybór dany małemu człowiekowi uczy go szacunku dla innych, pokazuje mu jego wartość i pozwala na uczenie się podejmowania decyzji. Owa decyzyjność będzie mu bowiem potrzebna na każdym etapie jego życia i rozwoju. Im szybciej stanie się w tym zakresie kompetentny, asertywny i zdecydowany, tym łatwiej będzie mu kierować własnym rozwojem w przyszłości.

            Motywacja jest niezbędnym elementem każdego życia, nie tylko ludzkiego. Jak ważna jest w szkole, wiedzą o tym wszyscy Nauczyciele, szczególnie zaś ci, którym niezwykle mocno zależy na każdej lekcji, by maksymalnie zaangażować w słuchanie, działanie i skupienie się każdego ucznia. Nauka bowiem tym bardziej staje przyjemniejsza dla dziecka, gdy angażuje go w stu procentach i daje satysfakcję. Niewątpliwie przecież każdy dorosły człowiek musi odczuwać satysfakcję z podejmowanych przez siebie działań, tym bardziej dziecko…. Jemu potrzeba impulsu, zajawki, które wzbudzą jego zainteresowanie, zajęcia, które zaangażują wszystkie albo chociaż niektóre jego zmysły, przyniosą efekty i sukces na miarę możliwości.

            Kompetencje są nam- współczesnym- niezbędne dla czynienia świata lepszym, wartościowszym, bardziej przyjaznym, nadążającym za postępem cywilizacyjnym. Im bardziej wśród innych, im chętniej je rozwijamy, tym odważniej podejmujemy nowe wyzwania, próby, działania w nowym gronie, w nowym otoczeniu, w nowych okolicznościach. Współczesny nauczyciel musi brać pod uwagę, że pokolenie Y, pokolenie instant oczekuje od niego wytłumaczenia tego, po co uczyć się rzeczy, które w przyszłości mogą okazać się zbędne. Współczesny pedagog musi mieć świadomość, że przesycone technologią TIK młode pokolenie Y wymaga doskonalenia kompetencji miękkich, jakimi są umiejętności: pracy w grupie, komunikacji społecznej, podejmowania bezpośrednich interakcji z drugim człowiekiem, nauczania uczenia się, rozumienia i wyrażania emocji, uczenia się przez całe życie i nieustannie. Współczesny nauczyciel musi mieć także powyższe kompetencje, by dobrze rozwijać, kształcić, wspierać młode pokolenia zupełnie odmiennych dla niego ludzi, urodzonych w innym wieku, z innymi predyspozycjami do wykorzystania i z innym postrzeganiem świata niż mentor…

                                                           Elżbieta Frankowska- Cyfra, dyrektor SP w Białołęce

 

Dodaj komentarz