10 skutecznych sposobów na zakończenie lekcji

Najczęściej te kilka minut poświęcone jest zadawaniu pracy domowej lub jej sprawdzaniu. Ale lepiej byłoby, gdyby w tym czasie podsumować to, czego uczniowie się nauczyli, rozwiać ewentualne wątpliwości lub zaplanować, co jeszcze uczniom może być potrzebne i jakie mają pytania.

Takie zakończenie wymaga wcześniejszego zaplanowania.

Oto 10 pomysłów na zakończenie lekcji.

 1. Podsumowanie za złotówkę 

Nauczyciel prosi uczniów, aby napisali podsumowanie tego, czego się nauczyli. Prosi uczniów o napisanie podsumowania w 10 słowach. Każde użyte przez nich słowo będzie warte 10 groszy. Zmusza to uczniów do krótkiej wypowiedzi i syntezy, tego czego się nauczyli. Zebranie podsumowań uczniów daje nauczycielowi informację, czego naprawdę uczniowie się nauczyli i co było dla nich najważniejsze.

Sumę (w tym przypadku złotówkę), można zmieniać w zależności od potrzeb.

 1. Podsumowanie ze słowami kluczowymi.

Nauczyciel wraz z uczniami określa słowa kluczowe do tematu i prosi uczniów o napisanie podsumowania z użyciem tych określeń. Wspólne zastanowienie się nad listą pojęć pomaga uczniom użycie w podsumowaniu, ważnych terminów.

 1. Pogodnie i pochmurno

Jest to forma wyjściówek, w której uczniowie notują dwie sprawy:

 • co jest jasne w tym, czego się nauczyli (co rozumieją),
 • co jest pochmurne (z czym mają problem w zrozumieniu).
 1. Docenienie i przeprosiny.

Uczniowie siadają w kręgu i wybierają jeden z dwóch tematów:

 • Komu lub czemu mogę podziękować?
 • Kogo lub co mogę za coś przerosić?

Takie podsumowanie najlepiej jest zrobić na koniec dnia. Jeśli się je stosuje systematycznie, to uczniowie już w trakcie lekcji zastanawiają się, o czym powiedzą w podsumowaniu.

 1. Nagłówki

Uczniowie w parach tworzą nagłówki do gazety na temat poznanego tematu. Można poprosić uczniów, aby każdy z osobna napisał swoja propozycję, a następnie na podstawie pracy każdego z uczniów, wybrali jeden nagłówek do przedstawienia. Można zamiast przedstawiania ustnego wywiesić nagłówki na ścianie, aby wszyscy uczniowie mogli się z nimi zapoznać.

 1. Sygnalizacja świetlna

Nauczyciel wiesza na plakacie sygnalizację świetlną i uczniowie wychodząc z sali lekcyjnej wybierają po jednej karteczce każdego koloru i piszą na niej:

 • Zielone – czego się nauczyłam/em
 • Żółte – wątpliwość
 • Czerwone – czego nie rozumiem

Jest to też bardzo pożyteczna informacja dla nauczyciela.

 1. Kamień, papier, nożyce

Uczniowie w miejsce kamienia zapisują – co było trudnego, w miejsce papieru – główną ideę tematu, a w nożycach – co było łatwe.

 1. Quiz

Nauczyciel układa na podsumowanie quiz, można  posłużyć się Kahootem. Ale jeszcze lepiej jest poprosić uczniów o wymyślenia pytań do quizu, które można potem użyć w podsumowaniu lekcji innej klasy. Ostatnie badania sugerują, że generowanie dobrych pytań sprzyja głębszemu zaangażowaniu w treść i poprawia retencję.

 1. Plaża/kostki

Można zapisać pytania podsumowujące na piłce plażowej (np. Czego się nauczyłeś?, Co było dla Ciebie wyzwaniem) i poprosić uczniów, aby uczniowie rzucali piłkę między sobą i odpowiadali na pytania.
Można też użyć zamiast piłki kostkę dydaktyczną (dostępna w księgarni Civitas).

 1. Optymistyczne zamknięcia

Uczniowie określają jednym słowem, jak się czują danego dnia lub podają jedno słowo kluczowe dla tematu. Z określeń można sporządzić chmurę wyrazową, która pokazuje nastrój lub wiedzę klasy.

Innym wariantem można być ustawienie się uczniów w linii od: jestem zdezorientowany – do wszystko w porządku.

Takie ćwiczenie buduje relacje w klasie.

Te 10 pomysłów przedstawił w swoim artykule Andrew Boryga

https://www.edutopia.org/article/10-powerful-ways-to-end-your-lessons

 

W zasobach księgarni Civitas możecie znaleźć pomoc dydaktyczną nazwaną – Pudełko refleksji. Zawiera ona blisko 30 sposobów na podsumowanie lekcji. Najprostszym z nich jest dokończenia zdania, np.: Na dzisiejszej lekcji nauczyłem się, że…

Moim zdaniem podsumowanie jest często ważniejsze, niż przekazywanie treści, gdyż głęboka nauka nie ma miejsca bez refleksji.

Dodaj komentarz