Co powinni zrobić rządzący w USA, aby wspomóc nauczycieli?

Wpis dotyczy wskazówek dla edukacji w USA, ale może być też ciekawy dla polskiej edukacji. Nie wszystkie wskazówki mogą być przydatne u nas, ale pewne rozwiązania wydają się intersujące.

  1. Podnieść pensje nauczycielom na wczesnym i średnim etapie kariery

Wyższa pensja początkowa może być szczególnie dobrym sposobem na przyciągnięcie nowych osób do nauczania. Podnoszenie wynagrodzeń po pierwszym roku i w połowie kariery nauczycieli jest ważne dla przyciągania nowych nauczycieli, zatrzymywania w szkole już istniejących. Niektóre badania pokazują , że szkoły najprawdopodobniej stracą skutecznych nauczycieli po kilku pierwszych latach ich pracy w szkole.

  1. Płacić nauczycielom więcej w obszarach niedoboru

Poważne niedobory nauczycieli mają tendencję do skupiania się w niektórych szkołach i przedmiotach. Z brakiem nauczycieli borykają się szkoły do których uczęszczają uczniowie z ubogich rodzin. Często też brakuje nauczycieli matematyki, nauk ścisłych i w edukacji specjalnej.

Większe wynagrodzenie może pomóc rozwiązać ten problem. Można płacić więcej nauczycielom pracującym w szkołach, gdzie brakuje specjalistów. W jednym z niedawnych badań przeanalizowano program z Dallas, który oferował wysokie premie nauczycielom za pracę w borykających się z trudnościami szkołach. Inicjatywa przyciągnęła nowych nauczycieli i poprawiła wyniki egzaminów  uczniów. Jednak po zakończeniu programu premiowego wyniki uczniów spadły, ponieważ skuteczni nauczyciele odeszli z pracy. Sugeruje to, że aby dokonać trwałej zmiany, szkoły powinny rozważyć stałe podwyżki wynagrodzeń zamiast tylko oferować tymczasowe dodatki.

  1. Pierwszy rok pracy w szkole – praktyka zawodowa

Okazuje się, że nauczyciele mają największe problemy w pierwszym roku swojej pracy w szkole. Wykonują wtedy tę samą pracę, co doświadczeni nauczyciele, ale za mniejsze wynagrodzenie. Często właśnie w pierwszym roku nauczyciele rezygnują.

Można to zmienić poprzez poświęcenie pierwszego roku pracy na praktykę zawodową. Można to zorganizować na różne sposoby, ale kluczem byłoby zapewnienie nauczycielom mniejszego obciążenia pracą (być może o połowę mniej godzin lekcyjnych) i zapewnienie mentora lub coacha. Badania pokazują, że nauczyciele uczą się od kolegów i odnoszą korzyści z wysokiej jakości mentoringu i coachingu .

  1. Przydzielanie stałej klasy do nauczania.

Wiele badań  wykazuje, że uczniowie uczeni przez tego samego nauczyciela przez kilka lat osiągają lepsze wyniki. W wielu Stanach nauczyciele w klasach zmieniają się co rok. Jedno z badań przeprowadzonych w Nowym Jorku wykazało, że więcej niż jeden na pięciu nauczycieli zamieniło klasy w każdym roku. W niektórych przypadkach mogą istnieć ku temu dobre powody. Ale dyrektorzy szkół mogą również nie doceniać kosztów ciągłej rotacji nauczycieli.

W Polsce mamy o tyle lepszą sytuację, że z reguły jeden nauczyciel uczy danego przedmiotu przez cały czas kształcenia na danym etapie.

  1. Zapewnienie dostępu do dobrego programu nauczania

Nauczyciele mają wiele obowiązków, często obejmują one tworzenie własnych lekcji i programów nauczania. Szkoły mogą odciążyć nauczycieli, zapewniając wysokiej jakości programy nauczania i dodatkowe materiały lekcyjne, dzięki którym nauczyciele nie będą musieli tworzyć własnych. Jedno z badań wykazało, że samo zapewnienie nauczycielom matematyki w gimnazjach dostępu do gotowych lekcji przyspieszyło naukę uczniów.

  1. Udzielanie nauczycielom wsparcia w utrzymaniu dyscypliny w klasie

W jednej z niedawnych ankiet zapytano nauczycieli, co szkoły mogą zrobić, aby wspierać ich dobre samopoczucie psychiczne. Wśród prawie dwudziestu opcji drugą najczęstszą odpowiedzią było – większe/lepsze wsparcie w sprawach związanych z dyscypliną uczniowską. Sześćdziesiąt dwa procent nauczycieli stwierdziło, że to pomoże, co stanowiło tylko nieznacznie mniej niż deklarowana potrzeba podwyżki wynagrodzenia.

Szkoły mogą rozważyć zainwestowanie w zatrudnienie pracowników pomocniczych, takich jak doradcy i pracownicy socjalni, którzy mogliby pomóc zmniejszyć liczbę incydentów dyscyplinarnych lub rozważyć ustanowienie ogólnoszkolnych systemów wsparcia behawioralnego lub skierować pomoc i dodatkowe wsparcie dla niewielkiej liczby nauczycieli, którzy wydają się mieć poważne problemy z zarządzaniem zachowaniem uczniów.

  1. Złagodzenie biurokracji związanej z certyfikacją nauczycieli

Niepotrzebne lub nadmiernie zbiurokratyzowane zasady certyfikacji zawodowej i możliwości powrotu do zawodu mogą zniechęcać nauczycieli do podejmowania pracy w szkole. Pożądane byłoby uproszczenie procedury biurokratycznej.

W Polsce w miejsce – „certyfikacji zawodowej” moglibyśmy użyć terminu – awansu zawodowego.

  1. Zwiększyć zatrudnienie nauczycieli kolorowych

Wiele dowodów sugeruje , że uczniowie kolorowi, zwłaszcza czarnoskórzy, odnoszą korzyści z posiadania nauczycieli tej samej rasy . Jednak nadal jest mało nauczycieli kolorowych.

Kolorowi absolwenci college’ów mają znacznie mniejsze szanse na rozpoczęcie nauczania niż biali absolwenci college’ów.  Nauczyciele kolorowi często mają również wyższe wskaźniki rotacji , ponieważ pracują w szkołach o wyższych potrzebach.

Można zwiększyć zatrudnienie kolorowych nauczycieli poprzez dodatki motywacyjne.

  1. Zmiana zasady zwolnień nauczycieli

W szkołach w USA stosowana jest praktyka zwalniania w pierwszej kolejności nauczyciela z małym stażem pracy w danej szkole. Badania sugerują , że ma to szkodliwe konsekwencje. Takie podejście między innymi powoduje, że ​​szkoły o „wysokim poziomie ubóstwa” tracą więcej nauczycieli, ponieważ zwykle mają więcej początkujących pracowników. Również potencjalni kandydaci na nauczycieli zniechęcają się, gdyż mogą obawiać się, że w przypadku cięć kadrowych szybko stracą pracę. W konsekwencji szkoły tracą wielu dobrych nauczycieli rozpoczynających karierę zawodową.

W obliczu konieczności zwolnień powinno zmienić się ich kryteria np. na takie, które uwzględniają  wydajność nauczycieli i potrzeby szkoły.

Zaczerpnięte z artykułu Matta Barnuma

https://www.chalkbeat.org/2023/6/28/23775695/teacher-turnover-morale-crisis-solutions-pay-support

 

Dodaj komentarz