Warunki dobrej współpracy w zespole

W tym wpisie przedstawię warunki, jakie powinien zapewnić lider zespołowi, aby grupa efektywnie działała. Są to: określenie celu, rezultatów, zaangażowania; zamodelowanie i określenie sposobu podejmowania decyzji.

► Określenie wyraźnego celu. Uczestnicy muszą znać ogólny powód i cel współpracy. Najlepiej, aby cel być związany z ustalonymi wcześniej priorytetami. Przykładowe zdanie: „Zadanie, które dzisiaj wykonamy, łączy się z naszym celem szkolnym w następujący sposób…”

► Określenie zamierzonych rezultatów. Czyli określenie kryteriów sukcesu – po czym poznamy, że cele osiągniemy? Przykładowe zdanie: „Chcemy, aby na końcu spotkania … (wymienić wynik)”

► Określenie wymaganego zaangażowania. Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, czym i jak zespół będzie się zajmował. Przykładowe zdanie: „Podczas tego spotkania proponuję powstrzymać się od … ponieważ chcemy móc…”

► Modelowanie. Członkowie zespołu mogą nie wiedzieć, jak zacząć. Lider zespołu może zamodelować działanie. Przykładowe zdanie: „Zademonstruję jedno podejście i sposób myślenia stojący za moimi wyborami…i poproszę Was o Wasze własne propozycje”

► Określenie ról w zespole i sposobu podejmowania decyzji. Uczestnicy muszą rozumieć proces podejmowania decyzji i swoją w nim rolę. Przykładowe zdanie: „Ta decyzja zostanie podjęta przez… . Waszą rola jest … .”

Sposób podejmowanie decyzji może być określony wspólnie, a role przedstawione uczestnikom do wybrania.

Przykład 1

Lider : Naszym celem jest ustalenie wspólne tabeli oceniania w zakresie pisania przez uczniów esejów. Dzisiaj podejmiemy wysiłek wspólnego określenia tabeli oceniania z tego tematu. Skupimy się jedynie na poziomach 2 (spełnia oczekiwania) i 3 (zaawansowany), pozostałe kolumny (1 i 4) opracujemy innym razem.

Kto chce się zająć poziomem 2, a kto 3?

Do poziomu 2 zaproponuję jeden ze wskaźników: „Uczeń pisze na temat”. Jest to ważny wskaźnik, gdyż wielu naszych uczniów nie trzyma się tematu.

Oczekuję, że pod koniec spotkania opracujemy wszystkie wskaźniki w zakresie wyznaczonych poziomów. Ostateczną decyzję podejmiemy po przedyskutowaniu propozycji.

Przykład nr 2

LiderNaszym dzisiejszym zadaniem jest analizowanie prac uczniów, aby wyszczególnić popełniane przez nich błędy. To powinno pomóc nam w przyszłości przeciwdziałać tym błędom. Podczas tej 15-minutowej rozmowy wprowadzającej zamierzamy zebrać tylko błędy uczniów popełnione w rozwiązywaniu zadań z treścią. Nie będziemy w tym czasie dzielić się naszymi opiniami na temat przyczyn popełnienia tych błędów, na to przyjdzie czas na następnym zebraniu.

Zauważyłem, że spośród  tych, którzy źle rozwiązali zadania, kilku uczniów źle określiło dane w zadaniu. Jakie inne błędy widzicie?

Inspiracja artykułem Elisy B. MacDonald

https://www.middleweb.com/48472/leaders-build-trust-with-clear-parameters/

 

Dodaj komentarz