Pracodawcy o przyszłości z ChatGPT

Czytam wiele artykułów na temat AI. Myślę, że trudno jest przewidzieć konsekwencje jej stosowania w przyszłości. Przedstawiam, co wyczytałam na portalach edukacyjnych USA.  Wpis ma dwie części. Jedna dotyczy badań nad stosunkiem pracodawców w USA do wykorzystywania sztucznej inteligencji w restrukturyzacji zatrudnienia. Druga jest o wskazówkach, które powinni wziąć dyrektorzy szkół myśląc o przyszłym zarzadzaniu szkołami.

Część pierwsza:

Sztuczna inteligencja dopiero wchodzi na rynek pracy. Nikt nie wie, jak się sytuacja potoczy. W tym wpisie przekazuje w skrócie wnioski z ankiety przeprowadzonej w lutym 2023 roku, wśród 1000 amerykańskich liderów biznesu korzystających już z ChatGPT.

Przedstawione dane dotyczą biznesu, ale prawdopodobnie praca w innych dziedzinach też się z zmieni.

 

Kluczowe wnioski z przeprowadzonej ankiety:

 • Prawie połowa amerykańskich firm korzystających z ChatGPT zastąpiła od listopada 2022 roku pracowników chatbotem opartym na sztucznej inteligencji.
 • 99% firm korzystające z ChatGPT zgłosiło znaczne oszczędności kosztów.
 • Pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy doświadczenia z chatbotem AI.

W liczbach wygląda to następująco:

 • 49% firm korzysta obecnie z ChatGPT; 30% planuje
 • 48% firm korzystających z ChatGPT twierdzi, że zastępuje pracowników
 • 25% firm korzystających z ChatGPT zaoszczędziło już ponad 75 000 $
 • 93% obecnych użytkowników twierdzi, że planuje rozszerzyć wykorzystanie ChatGPT
 • 90% liderów biznesu twierdzi, że doświadczenie w ChatGPT jest korzystną umiejętnością dla osób poszukujących pracy

Perspektywa do końca roku:

Na pytanie, czy ChatGPT doprowadzi do zwolnień pracowników do końca 2023 r., 33% liderów biznesu odpowiada „zdecydowanie tak”, a 26% odpowiada „prawdopodobnie”.

Perspektywa pięcioletnia:

W ciągu pięciu lat 63% liderów biznesu twierdzi, że ChatGPT „zdecydowanie” (32%) lub „prawdopodobnie” (31%) doprowadzi do zwolnień pracowników.

 

Wyniki przeprowadzonej ankiety pokazują, że pracodawcy chcą usprawnić za pomocą ChatGPT niektóre obowiązki zawodowe pracowników.

Wybór ChatGPT zamiast ludzi najwyraźniej pomógł wielu firmom zaoszczędzić znaczną ilość gotówki. Ogólnie rzecz biorąc, 99% firm korzystających z ChatGPT twierdzi, że zaoszczędziło pieniądze. Zgodnie z ankietą:

 • 48% zaoszczędziło ponad 50 000 USD
 • 11% zaoszczędziło ponad 100 000 USD
 • Prawie 25% z nich zaoszczędziło od 50 001 do 75 000 USD

 

Korzystałam z artykułu dziennikarza Dom Nicastro

https://www.cmswire.com/customer-experience/chatgpt-is-already-replacing-humans-in-the-workplace/

 

Część druga:

 

Profesor Abelardo Pardo, dziekan ds. programów (informatyka i matematyka) w UniSA STEM, twierdzi, że w swoich codziennych działaniach dyrektorzy i szkoły muszą brać pod uwagę trzy główne aspekty, które szybko pojawiają się w tym nowym krajobrazie.

 1. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji

Dyrektorzy szkół mogą korzystać z bogactwa wiedzy i danych i stosować narzędzia sztucznej, które wcześniej nie były dostępne, do podejmowania decyzji. Profesor Pardo powiedział, że sztuczna inteligencja może dostarczać cennych informacji na temat potrzebnego nauczycielom i uczniom wsparcia; oceniania wpływu nauczycieli na uczniów. Sztuczna inteligencja może sugerować podejmowanie potrzebnych interwencje.

 1. Projektowanie nauczania i wdrażanie efektywnych doświadczeń edukacyjnych przy pomocy sztucznej inteligencji.

Nowe narzędzia zapewniają możliwość współpracy nauczycieli w planowaniu nauczania. Może to znacznie skrócić czas potrzebny nauczycielom na przygotowanie lekcji i poprawić jakość nauczania.

 1. Ocenianie efektów nauczania i pracy nauczycieli. Zastosowanie sztucznej inteligencji do oceny efektywności nauczania i pracy nauczycieli. Sprawdzanie, czy uczniowie osiągnęli zaplanowane umiejętności.

Profesor Pardo powiedział, że szybkie tempo przyjmowania tego typu technologii wywiera presję na zespoły kierownicze szkół, aby zajęły się tymi problemami i zapewniły strategiczne wytyczne wszystkim zainteresowanym stronom, aby skutecznie wykorzystać ich potencjał.

Zaczerpnięte z artykułu Bretta Henebery’ego

https://www.theeducatoronline.com/k12/news/three-ways-principals-can-leverage-ai-for-impact/282048

 

 

Dodaj komentarz