Jak budować relacje rodzin ze szkołą?

Rebecca Winthrop dzieli się wynikami inicjatywy badawczej, dotyczącej zaangażowania szkoły we współpracę z rodzinami uczniów oraz przedstawia  kilka praktycznych wskazówek dotyczących budowania współpracy szkoły z rodzinami. Badania były przeprowadzone, w latach 2019 – 2021, w 10 krajach, w tym w Argentynie, Australii, Botswanie i Kanadzie, Kolumbii, Ghanie, Indiach, RPA, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. We wpisie przedstawiam trzy drogi owocujące lepszą współpracę domu ze szkołą: koncentracja na jakości zaangażowania; miejsce i czas na rozmowy o celu szkoły; szkoła przychodzi do rodziców, a nie na odwrót.

To co zaskoczyło badaczy (i mnie też) to, to, że okres pandemii wpłynął na lepsze poznanie rodzin uczniów przez szkołę i na większe zaangażowane rodzin w sprawy szkolne.

Rodziny, które nigdy nie przychodziły na spotkania z nauczycielami, zaczęły aktywnie uczestniczyć w spotkaniach online lub odpowiadali na SMS. Według Rebecci Winthrop potrzebowali nowego sposobu na zaangażowanie. Ja myślę, że dzięki lekcjom online mogli być bardziej podczas nich obecni.

W ramach inicjatywy badawczej prowadzono (w 2020 i 2021 roku) ankietę wśród 6000 nauczycieli i 25 000 rodziców, a także prowadzono rozmowy fokusowe. Odkryto, że na całym świecie rodzice i opiekunowie jednakowo chcą być zaangażowani w edukację swoich dzieci – niezależnie od poziomu wykształcenia czy statusu społeczno-ekonomicznego – ale nie zawsze wiedzą, jak to zrobić Zwłaszcza rodzice i opiekunowie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy często czują się z dala od szkoły i nauczycieli. Pandemia zwiększyła oczekiwania rodziców dotyczące ich zaangażowania w edukację dzieci. Niedawne badania przeprowadzone w Kolumbii, Meksyku, Peru i Stanach Zjednoczonych pokazują zwiększone zapotrzebowanie ze strony rodziców na ciągłe i głębsze zaangażowanie w sprawy szkoły (Learning Heroes, 2020; Molina i in., 2020).

Podobną tendencję widać wśród nauczycieli, którzy planują teraz częstsze i głębsze kontakty z rodzinami uczniów.

Badacze zaproponowali trzy drogi do rozwijania silnych, opartych na zaufaniu relacji z rodzinami uczniów.

  1. Koncentracja na jakości zaangażowania

Nie wszystkie rodzaje interakcji między rodzinami a szkołami prowadzą do pozytywnych rezultatów, szczególnie, gdy nie są dobrze prowadzone, wtedy mogą nawet przynieść odwrotny skutek i raczej pogorszyć niż poprawić sytuację uczniów.

Można wyszczególnić dwa podejścia:

Jedno podejście jest oparte na zaangażowaniu rodzin poprzez ofiarowanie im  „obsługi klienta”, przekazywanie informacji i zapewnienie zestawu konkretnych sposobów, w jakie rodziny mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w pracy szkoły.

Inne podejście to angażowanie rodzin poprzez pytanie ich o ich życie, nadzieje związane z ich dziećmi i potrzeby.

Drugie podejście oparte na zaangażowaniu rodziny jest szczególnie pomocne w budowaniu silnych i opartych na zaufaniu relacji między rodzinami a szkołami. Jeden z dyrektorów okręgu szkolnego w USA, powiedział w wywiadzie: Żadna instytucja ani jeden tylko podmiot nie są w stanie samodzielnie wymyślić na nowo systemu edukacji. Musimy poświęcić czas na wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Czego chcemy dla naszych dzieci? Dopiero gdy uzgodnimy, dokąd zmierzamy, możemy pracować w koordynacji i wiedzieć, jakie są nasze role.

  1. Miejsce i czas na rozmowy o celu szkoły

Opinię o celu szkoły mogą się bardzo między sobą różnić. Jednak badania pokazują, że tylko niewiele szkół podejmuje dialog między dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i uczniami na temat tego, jak wygląda edukacja dobrej jakości. Dyskusja na temat –  jaki jest najważniejszy cel szkoły, może pomóc w wypracowaniu wspólnej wizji, która pomaga również budować relacje i zaufanie.

Wykazano również, że ta wspólna wizja ma kluczowe znaczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu reform szkolnych (Barton, Ershadi i Winthrop, 2021

  1. Szkoła przychodzi do rodziców, a nie na odwrót

Rodziny są często zapracowane i mają trudności z uczęszczaniem na zajęcia organizowane przez szkołę. Trzeba zmienić sposoby interakcji szkół i nauczycieli z rodzinami. W badaniach przeprowadzanych w Indiach okazało się, że udział rodziców w spotkaniach zwiększył się, z 20 procent do około 80 procent, kiedy spotkania przeszły na kontakt online. (Winthrop, 2022).

W Botswanie szkoły zaczęły wysyłać do ​​rodziców wiadomości SMS z problemami matematycznymi, którym towarzyszyły cotygodniowe rozmowy telefoniczne, podczas których rodzice i uczniowie omawiali pytania razem z nauczycielem. Ta strategia zaowocowała poprawą umiejętności liczenia wśród uczniów.

Zauważono, że regularne komunikowania się z rodzinami na temat prac domowych i treści zajęć, pomaga w angażowaniu się rodzin.

Kiedy istnieją silne relacje – domu ze szkołą, oparte na zaufaniu, to uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce.

Dr Rebecca Winthrop wyraża zdanie: Podejście angażujące rodziny polega jednak na tym, że szkoły przede wszystkim słuchają i pytają rodziny o ich życie i nadzieje związane z ich dziećmi.

Mój wniosek po przeczytaniu artykułu zawiera się w trzech wskazówkach:

  • Zmienić kanały komunikacyjne z rodzinami uczniów i pogłębić jakość kontaktu i dbać o jakość relacji.
  • Pytać rodziny o ich potrzeby związane ze szkołą.
  • Szkoła ma wychodzić do rodzica, a nie rodzic „dobijać” się do szkoły.

 

Zaczerpnięte z artykułu dr Rebecci Winthrop

https://www.teachermagazine.com/au_en/articles/how-to-build-collaborative-relationships-between-families-and-schools?utm_source=CM&utm_medium=Trending&utm_campaign=International

Poniżej bibliografia do artykułu:

Barton, A., Ershadi, M. i Winthrop, R. (2021). Zrozumienie związku między zaangażowaniem rodziny w szkołę a transformacją systemu edukacji: przegląd koncepcji i dowodów . Instytucja Brookingsa. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/10/Understanding_The_Connection_FINAL.pdf

Ferlazzo, L. (2011). Zaangażowanie czy zaangażowanie? Przywództwo edukacyjne , 68 (8), 10–14.

Bohaterowie nauki. (2020). Rodzice 2020, zamknięcia z powodu COVID-19: przełomowy moment dla uczniów, rodziców i szkół:

https://bealearninghero.org/wp-content/uploads/2020/11/LH_2020-Parent-Survey.pdf

Dodaj komentarz