12 przekonań dobrego pedagoga

Przedstawiam przekonania wewnętrzne nauczyciela, które są pożądane przy budowaniu dobrych relacji z uczniami. Warto zapytać siebie samego, na ile zgadzam się z takimi stwierdzeniami:

 1. Każdy uczeń jest zdolny i może osiągnąć sukces.
 2. Każdy z uczniów jest ciekawym człowiekiem wartym bliższego poznania.
 3. Nie jest konieczne podnoszenie głosu, aby móc dotrzeć z przekazem do uczniów. Stać mnie na cierpliwość w stosunku do uczniów, nawet, gdy zachowują się nieodpowiednio.
 4. Każdemu uczniowi należy się szacunek i dobre traktowanie w szkole.
 5. Jestem zawsze gotowy do pomocy uczniowi.
 6. Mogę dobrze wykonywać zawód nauczyciela, mimo ciągłych zmian z zewnątrz.
 7. Poznaję i analizuję potrzeby moich uczniów.
 8. Obdarzam uczniów zaufaniem i stwarzam warunki, aby oni mogli mi zaufać.
 9. Uczniowie odbierają mnie jako osobę optymistycznie nastawioną do świata.
 10. Nie zrezygnuję z zasad etycznych w mojej pracy nauczycielskiej.
 11. Bywają sytuacje w kontaktach z uczniami, gdy serce jest ważniejsze niż rozum i przepisy.
 12. Jestem dla moich uczniów dobrym przykładem i przywódcą

Samoocena może być bolesna, możecie nie zgadzać się ze wszystkimi stwierdzeniami, ale warto dążyć do takiej właśnie postawy.

 

Inspiracja artykułem Sarah McKibben

https://www.ascd.org/blogs/what-matters-most-as-a-new-school-year-begins?utm_campaign=Express-FY2023&utm_medium=email&_hsmi=225450455&_hsenc=p2ANqtz-_ox6lpA1tbo_gQYIHOuMtBjc1CIOIdlkhl6jzexaN5OeMZhKwTdUR87z0PDzwj2xMJO5nBc3b9hjKP2T7bmGureV4rvQ&utm_content=225450455&utm_source=hs_email