• Home
 • Bez kategorii
 • OK zeszytu prowadzany przez opiekunów świetlic, nauczycieli wychowawców lub nauczycieli uczniów obcojęzycznych

OK zeszytu prowadzany przez opiekunów świetlic, nauczycieli wychowawców lub nauczycieli uczniów obcojęzycznych

Propozycja prowadzenia OK zeszytu poza lekcjami w szkole, zarówno dla uczniów w świetlicy, jak i uczniów ukraińskich. We wpisie:

 • Opis pomysłu
 • List do ucznia po polsku i po ukraińsku
 • Wklejki do zeszyt

I. Wrócił temat prowadzenia OK zeszytu poza lekcjami w klasie szkolnej. Do tej pory nie mamy wielu zwolenników prowadzenia OK zeszytu w świetlicy. Ale teraz, gdy przybyło do nas wielu uchodźców z Ukrainy, może to jest pomysł, który można wykorzystać.

Idea jest prosta: zaproponować uczniowi prowadzenie zeszytu na temat, który go interesuje.

Jak to mogłoby wyglądać w świetlicy lub podczas pobytu ucznia ukraińskiego w polskiej szkole?

Nauczycielka lub nauczyciel pyta, co ucznia interesuje i proponuje mu prowadzenie zeszytu na ten temat. W sprawie przedmiotu zainteresowania można porozumieć się z uczniem również w obcym języku np. poprzez tłumacza internetowego, w języku angielskim lub z pomocą mamy lub innego ucznia.

Jeśli uczeń już wybrał to, co chciałby poznać lepiej, to można mu zaproponować prowadzenie OK zeszytu na ten temat. Pierwszym krokiem jest ustalenie – jaki uczeń ma cel, co chciałby poznać, do czego będzie dążył. Następny krok polega na ustaleniu kryteriów sukcesu – z czego uczeń będzie zadowolony, co da mu informację, że cel osiągnął.

Dalej już wszystko zależy od ucznia, jego OK zeszyt należy do niego. Może zamieszczać w nim zdjęcia, materiały, artykuły, rysunki, mapy myśli itd.

Można umówić się z uczniem na stop klatki, w których uczeń pokazuje swój OK zeszyt nauczycielowi lub innemu uczniowi. Oglądający OK zeszyt może dać (jeśli uczeń chce) informacje zwrotną, która powinna zawierać: to co uczeń zrobił dobrze (co udało mu się już wykonać z założonych kryteriów), czego jeszcze nie ma i wskazówki, jak może nad tym pracować. Informacji zwrotnej może udzielać inny uczeń, np. uczniowi mówiącemu po ukraińsku, inny uczeń mówiący w tym języku.

W trakcie prowadzenia OK zeszytu, uczeń zamieszcza w nim refleksję, na temat tego, czego się nauczył, co mu się podobało i to z czym miał trudności.

Warto ustalić ile czasu będzie trwało prowadzenie OK zeszytu, aby można było podsumować pracę i świętować osiągnięte sukcesy.

Wypełniony OK zeszyt jest wspaniałą pamiątka uczenia się.

Warto spróbować z kilku powodów:

 • Dziecko samo decyduje o swoim OK zeszycie i dzięki jego prowadzeniu uczy się, że jest sprawczy i samosterowny.
 • Pozwala zająć myśli ucznia, sprawami niezwiązanymi bezpośrednio z wojną.
 • Nadaje sens uczeniu się.
 • Pozwala zająć ucznia, który czuje się obcy w szkole z polskimi dziećmi.

Temat OK zeszytu musi być wybrany przez ucznia, powinniśmy pozwolić mu na wybór, choć ten wybór może nam się wydawać mało ważny. Może to być np.: znajomość marek samochodów, przepisy na potrawy (np. polskie), historia mody, znajomość geografii kraju lub regionu, tworzenie słownika nieznanego języka, drzewa w okolicy itp.

II. Jeśli nauczycielka lub nauczyciel zdecyduje się prowadzić OK zeszyt z dzieckiem ukraińskim powinien przedstawić mu opis pomysłu, może to wyglądać w ten sposób:

Wersja polska

Proponuję Ci abyś zajęła/zajął się tym co Ciebie interesuje. Zastanów się, co byś chciał poznać, może to być wszystko, czym tylko jesteś zainteresowana/y, decyzja zależy od Ciebie! Mam dla Ciebie zeszyt, który nazywamy OK zeszytem i który należy całkowicie do Ciebie. Jak już wybierzesz temat, to sformułuj go w formie celu – co chciałabym/chciałbym osiągnąć, do czego będę dążyć. Czyli określasz cel. Potem zastanów się, co będzie cię satysfakcjonowało na zakończenie pracy z celem, czyli kryteria sukcesu. Powinny być określone bardzo konkretnie, abyś po pewnym czasie mogła/mógł ocenić – co ci się udało osiągnąć. Możemy się umówić za tydzień, że mi pokażesz zeszyt i razem ocenimy, co się udało, a co nie. Możemy poprosić innego ucznia, aby nam w tym pomógł. Będziemy odnosić się tylko do kryteriów sukcesu, które sam sobie postawiłeś, zauważymy, które z nich zostały osiągnięte, które jeszcze nie i pomyślimy o wskazówkach, dotyczących dalszych Twoich działań.

W swój OK zeszyt wpisuj swoje refleksje – czego się nauczyłeś, co jeszcze Cię interesuje, jakie masz trudności. To będzie unikalny zapis Twojego uczenia się.

Pamiętaj, że możesz liczyć na moją pomoc. Powodzenia z OK zeszytem!

Wersja ukraińska

(tłumaczenie Luda Krawczenko)

Я пропоную вам подбати про те, що вас цікавить. Подумайте, що б ви хотіли знати, це може бути все, що вас цікавить, рішення за вами! У мене для вас є блокнот, який ми називаємо ОК, і який повністю належить вам. Вибравши тему, сформулюйте її у вигляді мети – чого б я хотів досягти, до чого прагнутиму. Отже, ви визначаєте мету. Потім подумайте, що вас задовольнить в кінці роботи з метою, тобто критеріями успіху. Їх слід визначити дуже конкретно, щоб через деякий час ви могли судити, чого ви досягли. За тиждень ми можемо домовитися, що ви покажете мені блокнот і разом оцінимо, що вийшло, а що ні. Ми можемо попросити іншого студента допомогти нам у цьому. Ми будемо посилатися лише на критерії успіху, які ви встановили для себе, зауважимо, які були досягнуті, а які ще не досягнуті, і подумаємо про поради щодо ваших наступних кроків. У зошит ОК запишіть свої роздуми – чого ви дізналися, що ще вас цікавить, які у вас труднощі. Це буде унікальний запис вашого навчання. Пам’ятайте, що ви можете розраховувати на мою допомогу. Удачі з блокнотом OK!

III. „Wklejki”

Rysunki do wklejek


 

 


 

 

 

Wyjaśnienie dla nauczyciela:

Dzieci bardzo lubią wklejać i rysować. Pozwólmy im na to w OK zeszycie. Niektóre dzieci same wprowadzają oznaczenia na stałe elementy OK zeszytu, takie jak: cele, kryteria sukcesu, refleksja, informacja zwrotna itp. Dla tych dzieci, które wolą dostać tak zwane wklejki, przygotowałam rysunki z podpisami w języku ukraińskim.

Najlepiej byłoby wydrukować materiał powyższy (na kolorowo), na tak zwanych wizytówkach, które mają klei pod spodem, ale można też wydrukować i wklejać klejem.

Opatrywanie OK zeszytu rysunkami własnymi lub na wklejkach pomaga uczniom uporządkować zeszyt i umila im jego prowadzenie.

Opis wklejek:

 1. – cel
 2. – cel i kryteria
 3. informacja zwrotna, która ma 4 elelenty: „+” – co już zostało zrobione dobrze (zgodnie z założonymi przez ucznia kryteriami), „-” co jeszcze nie zostało zrobione, – co można jeszcze i jak zrobić, – sugestie na przyszłość.

2.1 – informacja zwrotna w formie dwóch gwiazd i jednego życzenia = 2 rzeczy zrobione dobrze i jedna, której brakuje lub można zrobić inaczej.

2.2 – cel

2.3 – cel

3.1 – cel i kryteria sukcesu

3.2 – cel

3.3 – cel i kryteria sukcesu

4.1 – refleksja

4.2 – Informacja zwrotna

4.3 – refleksja

Uwagi:

Cele powinny być określone dla tematu, którym uczeń chce się zajmować, czyli – czego chciałbym się na ten dowiedzieć? Kryteria sukcesu to – po czym poznam, że się tego nauczyłam/em? Kryteria mogą się zmieniać w miarę pracy ucznia nad tematem. Refleksja powinna występować, jak najczęściej, a w niej wszystko, co uczeń chce zamieścić: co chce zapamiętać, jak mu idzie praca, jakie ma plany itd.

Informacja zwrotna powinna dotyczyć tylko kryteriów sukcesu i tylko wtedy powinna być formułowana, gdy uczeń o nią poprosi. Może ją przekazywać nauczyciel lub inny uczeń mówiący w tym samym języku (wtedy najlepiej w formie 2 gwiazd i jednego życzenia) lub opiekun dziecka. Informacja zwrotna nie jest nigdy oceną w potocznym sensie.

Uczeń może też dzięki OK zeszytowi uczyć się języka polskiego, tłumacząc treści na ten język.